Hoe uzelf tegen omikron beschermen - Haal uw boostervaccin - Beperk uw contacten - Draag een mondmasker - Ventileer binnenruimtes - Gebruik zelftesten - Hou afstand - Volg regels rond thuiswerk - Volg regels voor quarantaine en isolatie.

Mond-neusmaskers : ik bescherm jou - jij beschermt mij

Het dragen van een mond-neusmasker beschermt jou en anderen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Met een mond-neusmasker bedek je je neus en mond. Als je niest, hoest of praat vliegen er druppels rond. Het mond-neusmasker houdt de druppels tegen. Zo is er minder risico dat je iemand ziek maakt. Het dragen van een mond-neusmasker doe je dus vooral om anderen te beschermen.

Waar draag je een mond-neusmasker ?

Het mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf zes jaar:

 • op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de binnenruimten van de luchthaven, van het station, op het perron of een halte, in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen en van alle bussen die diensten uitvoeren in het kader van het openbaar vervoer is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
 • in de binnenruimten van het georganiseerd collectief vervoer (i.e. het vervoer dat vooraf georganiseerd wordt met een duidelijk traject of eindbestemming met een voertuig waar minstens 9+1 zitplaatsen (passagiers + chauffeur) in zijn) behalve voor wat betreft het rijdend personeel, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen mondmasker draagt;
 • in de inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, voor wat betreft de dienstverleners en de klanten, waarbij de dienstverlener en de klant direct fysiek contact hebben of waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd tussen de dienstverlener en de klant voor een duur van minstens 15 minuten;
 • de voor het publiek toegankelijke ruimten van de ondernemingen, verenigingen en diensten;
 • de voor het publiek toegankelijke ruimten van de handelszaken, winkels en winkelcentra;
 • de bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • de voor het publiek toegankelijke binnenruimten van de inrichtingen die behoren tot de sportieve sector met inbegrip van de fitnesscentra en van de inrichtingen die geopend mogen blijven overeenkomstig artikel 7, §1 van het koninklijk besluit, onder voorbehoud van de punten hieronder;
 • de gebouwen voor de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening;
 • bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter;
 • de publiek toegankelijke ruimten van overheidsgebouwen;
 • de inrichtingen en plaatsen waar professionele horeca-activiteiten worden uitgeoefend voor wat betreft het personeel, en voor wat betreft de klanten wanneer zij niet aan tafel of aan de toog zitten;
 • de plaatsen waar de toegelaten private bijeenkomsten en activiteiten in een georganiseerd verband met meer dan 50 personen binnen of 100 personen buiten plaatsvinden;
 • de plaatsen waar evenementen plaatsvinden, ongeacht de grootte, met inbegrip van de massa-evenementen en de toegelaten sportwedstrijden;
 • de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
 • de overige plaatsen waar de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 m.b.t. het CST.
 • de binnenruimten van scholen en onderwijsinstellingen;
 • de binnenruimten van de buitenschoolse opvang voor kinderen uit het lager onderwijs.

De mondmaskerplicht vermeld in laatste twee bovenstaande punten :

 • is niet van toepassing op de kinderen van 6 jaar of ouder die nog niet in het lager onderwijs gestart zijn;
 • is niet wel van toepassing op de kinderen die jonger zijn dan 6 jaar en al in het lager onderwijs gestart zijn;
 • is niet van toepassing onder de specifieke voorwaarden bepaald door de gemeenschappen.

Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bijvoorbeeld tijdens het sporten).

Eenieder, vanaf de leeftijd van 6 jaar, wordt sterk aanbevolen om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen (tenzij anders bepaald). Het gebruik van FFP2 mondmaskers wordt aanbevolen ter bescherming van kwetsbare personen.

Mond-neusmaskers dragen

Het dragen van een mond-neusmasker helpt enkel als je het correct op/af zet, draagt, wast en bewaart. Let hier dus goed op.

Het mond-neusmasker opzetten:

 • Was eerst heel goed je handen.
 • Zet dan je mond-neusmasker op. Raak hierbij alleen de lintjes of elastieken aan.
 • Zet het masker eerst goed op je neus. Maak het bovenste lintje goed vast.
 • Zet het masker goed op je kin. Maak het onderste lintje vast.
 • Je neus, mond en kin moeten onder het masker zitten. Er mag geen opening zijn aan de zijkanten.

Het mond-neusmasker dragen:

 • Heb je het mond-neusmasker op? Raak het masker niet meer aan.
 • Zit je masker niet goed? Raak dan alleen de zijkanten aan en zet het goed.

Zet je masker niet vaak op en af.

Het mond-neusmasker afzetten:

 • Raak alleen de lintjes of elastieken aan.
 • Heb je het afgezet? Was dan heel goed je handen.

Moet je het masker even afzetten? Bijvoorbeeld: om te drinken. Leg het dan op een propere plaats of steek het in een zak die lucht doorlaat. Poets daarna de plaats waar je het masker hebt gelegd.

Wanneer neem je een nieuw mond-neusmasker?

 • Neem elke 8 uur een nieuw mond-neusmasker.
 • Is het masker vuil of vochtig? Neem direct een nieuw masker.
 • Moet je veel spreken? Neem elke 4 uur een nieuw masker. Bijvoorbeeld: voor een leerkracht in de klas. Hoe was je een mondmasker ?
 • Steek gebruikte mondmaskers in een gesloten stoffen zak. Was de zak samen met het masker.
 • Was het met wasmiddel in de wasmachine op 60°C met de rest van de was. Let op: Het gratis mondmasker dat je kan afhalen via de apotheek, heeft een antibacteriële laag. Deze laag kan je niet wassen op 60°C en kan je ook niet strijken. Je wast dit mond-neusmasker met de hand op maximaal 30°C en dit voor maximaal 30 wasbeurten. Meer info vind je hier.
 • Of kook het in een kookpot. Gebruik de kookpot alleen voor de mondmaskers.
 • Was je een mond-neusmasker op een te lage temperatuur? Strijk het daarna op een hoge temperatuur.
 • Heb je een vuil masker aangeraakt? Bijvoorbeeld om het in de wasmachine te doen. Was dan zeker heel goed je handen.
 • Wil je het masker opnieuw gebruiken? Het masker moet dan eerst helemaal droog zijn. Je hebt dus twee maskers nodig.

Hoe bewaar je een proper mond-neusmasker ?

 • Leg de stoffen zak met de mond-neusmaskers op een vaste en propere plaats.
 • Wil je een proper masker nemen? Was dan eerst je handen. Neem het masker alleen bij de lintjes of elastieken vast.
 • Stop je masker niet in de diepvries of frigo. De koude doodt het virus niet. Het masker kan je eten besmetten

Veelgestelde vragen

  Wat wordt begrepen onder “een (mond)masker of elk ander alternatief in stof”?
  Een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contacten tussen personen te voorkomen. Accessoires in stof zoals bandana’s, sjaals, buffs,… worden dus niet aanvaard als alternatief voor een mondmasker.
  In welke situatie moet ik een mond-neusmasker dragen?
  Het dragen van een mond-neusmasker wordt dan aanbevolen voor iedereen die het correct kan dragen en die in nauw contact staat met andere personen, dit betekent minder dan 1,5 meter afstand of in openbare ruimtes. Het dragen van een mond-neusmasker is zeker aangeraden als je in contact komt met een kwetsbaar persoon.
  Welke bescherming biedt een mond-neusmasker?

  Het dragen van een mond-neusmasker doe je in de eerste plaats niet om jezelf te beschermen, maar vooral om anderen te beschermen.

  Omgekeerd ben jij ook beschermd als anderen rond jou een mond-neusmasker dragen.

  Hoe lang kan ik een mond-neusmasker dragen voor ik het moet veranderen?
  Het mond-neusmasker moet elke 8 uur worden vervangen of elke 4 uur als het gaat om intensief gebruik – bijvoorbeeld een leerkacht die lesgeeft – of wanneer het nat of zichtbaar vies wordt.
  Hoe moet ik het masker aandoen ?

  Voor dat je het mond-neusmasker opzet, was je grondig je handen.

  Raak enkel de elastieken of lintjes aan bij het opzetten van je masker.

  Het mond-neusmasker moet je neus, mond en kin bedekken en moet goed bevestigd zijn aan de zijkanten.

  Begin je masker op te zetten aan de bovenkant door het goed te zetten op je neus. Bind het vast aan de onderkant door je kin te bedekken.

  Hoe moet ik het masker afzetten?

  Om je mond-neusmasker af te zetten, raak je het enkel aan de elastieken of lintjes aan.

  Nadat je het hebt afgezet, was je grondig je handen.

  Als je het masker moet afzetten voor een korte tijd (om bijvoorbeeld te drinken), leg het dan op een propere plaats die je nadien makkelijk kan schoonmaken of stop het in een hermetisch sluitbare zak.

  Hoe moet ik een masker dragen?

  Van zodra je het mond-neusmasker hebt opgezet, vermijd je om je masker aan te raken.

  Als je mond-neusmasker afglijdt of niet goed bevestigd is, raak het dan enkel aan de zijkanten aan om het terug te bevestigen.

  Vermijd om je masker te vaak op en af te zetten.

  Kan ik het mond-neusmasker even rond mijn nek dragen, bijvoorbeeld om iets te drinken?
  Als het masker moet verwijderd worden, bijvoorbeeld om iets te drinken, plaats het dan op een schone plaats die achteraf kan worden gereinigd. Je kan het ook bij de linten of elastieken vasthouden.
  Hoe kan ik een masker dragen als ik een baard en/of snor heb?
  Aangezien een mond-neusmasker dient om anderen te beschermen is het niet heel belangrijk dat het masker perfect op je gezicht past. Het is dus zeker niet nodig om je baard of snor te scheren hiervoor.
  Wat moet ik doen als ik moet niezen of hoesten wanneer ik een mond-neusmasker draag?

  Je mag hoesten in het masker.

  Als je moet niezen:

  • doe bij voorkeur eerst het masker af

  • nies in een papieren zakdoek die je daarna weggooit

  • zet het masker weer op na het wassen van je handen

  Je moet het mond-neusmasker in elk geval uitdoen als het nat of vuil is.

  Hoe maak ik mijn eigen stoffen mond-neusmasker?

  Pas volgende tips toe:

  • Het belangrijkste criterium voor je stoffen mond-neusmasker is dat het de neus, mond en kin bedekt.

  • Gebruik dicht geweven stoffen, deze bieden de beste bescherming.

  • Gebruik 2 tot 3 lagen stof.

  • Gebruik stoffen die gemakkelijk zijn om door te ademen, zoals katoen.

  • Het gebruik van een filter in je mond-neusmasker kan de filtercapaciteit van je masker verbeteren, maar het kan de ademhaling ook bemoeilijken. Het is dus ook moeilijker om dit masker een lange tijd te dragen. Lees hier alle info over hoe je een filter correct gebruikt

  • Gebruik stoffen die je kan wassen op 60°C.

  • Vermijd het gebruik van te stijve, te warme of irriterende stoffen.

  • Gebruik twee verschillende kleuren zodat je makkelijk kan zien welke de binnenkant en welke de buitenkant is van je masker.

  • Kies je mond-neusmasker in functie waarvoor je het gaat gebruiken. Een mond-neusmasker met elastieken is gemakkelijker, maar ook onaangenamer als je het mond-neusmasker voor lange tijd moet dragen. Als je het mond-neusmasker lang moet dragen, kan je kiezen voor een mond-neusmasker met stoffen lintjes. Als je het mond-neusmasker enkel draagt om even boodschappen te doen, kan je kiezen voor een mond-neusmasker met elastieken.

  • Vermijd bij voorkeur verticale naden in het midden van je masker.

  • Was zorgvuldig je handen voor je begint met het maken van je mond-neusmasker.

  • Was de stof voor en na het maken van je mond-neusmasker. De stof vooraf wassen doe je omdat stoffen nog kunnen krimpen in de was.

  • Bewaar je mond-neusmasker op een propere, beschutte plaats.

  Je kan een van onderstaande modellen gebruiken:

  Deze modellen werden gevalideerd door de Risk Management Group op basis van een advies van een werkgroep met experten van Sciensano, de Hoge Gezondheidsraad, FAGG, RAG en de FOD Volksgezondheid

  Welk model kan ik gebruiken om een stoffen mond-neusmasker te maken?

  Er zijn verschillende modellen beschikbaar. We raden voornamelijk onderstaande modellen aan:

  https://www.maakjemondneusmasker.be

  https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200317_TutoMASK_COVID19_NL.pdf?fbclid=IwAR3WbiLG6SQn__c0N6ElnZiPv4aigcgb5KK8tuwzk_MmlQZ3gjCAptX4aho

  https://www.ifth.org/wp-content/uploads/2020/04/CDC-masque-usage-NON-SANITAIRE-02AVRIL2020-1.pdf

  https://www.uza.be/sites/default/files/uploads/200317-a4-mondneusmaskers-werkwijze-hr-v4_1.pdf

  https://www.opensourceagainstcovid19.org/fr

  Deze modellen werden gevalideerd door de Risk Management Group op basis van een advies van een werkgroep met experten van Sciensano, de Hoge Gezondheidsraad, FAGG, RAG en de FOD Volksgezondheid

  Hoe was je een stoffen masker?

  Het mond-neusmasker moet elke 8 uur of elke 4 uur bij intensief gebruik (bijvoorbeeld een leerkracht die lesgeeft voor de klas), veranderd worden of wanneer het vochtig of zichtbaar vuil wordt.

  Het mond-neusmasker moet na elk gebruik gewassen worden.

  Het mond-neusmasker moet gewassen worden met wasmiddel in de wasmachine op 60°C met de rest van de was of het kan gekookt worden in een kookpot dat enkel gebruikt wordt voor deze handeling. Wanneer je het masker op een te lage temperatuur wast, bijvoorbeeld door te wassen met de hand, moet je het daarna wel op hoge temperatuur strijken.

  Nadat je een vuil masker hebt aangeraakt, bijvoorbeeld om het in de wasmachine te plaatsen, was dan zeker grondig je handen.

  Het masker moet helemaal droog zijn voor je het opnieuw kan gebruiken. Het is dus aangeraden om minimum twee maskers te hebben.

  Hoe bewaar je het mond-neusmasker?
  Laat je mond-neusmasker niet rondslingeren. Kies een vaste en propere plaats voor je propere maskers en bewaar je gebruikte mond-neusmaskers in een gesloten stoffen zak die je samen met het masker wast. Raak het propere mond-neusmasker niet aan nadat het gewassen is en raak het nooit aan de binnenkant aan. Stop je masker niet in de diepvries of frigo. De koude doodt het virus niet en het masker riskeert je voeding te besmetten.