De herfstprik-je beste bescherming tegen Covid-19.

Wat is het coronavirus?

Het coronavirus is een nieuw en heel besmettelijk virus. Je kan het makkelijk van andere mensen krijgen of doorgeven.

De belangrijkste symptomen zijn:

 • hoest
 • kortademigheid
 • koorts
 • spierpijn
 • vermoeidheid
 • verlies van geur- en smaakzin
 • verstopte neus
 • keelpijn
 • diarree

Heb je één van deze symptomen? Bel naar je huisarts.

Sommige mensen hebben het virus maar hebben geen symptomen.

Als je hoest of niest vliegen er kleine druppeltjes in de lucht. Zo kan het virus zich verspreiden en op dingen vallen. De druppeltjes vliegen gemiddeld tot één meter ver. Hoe geraak je besmet? Als je die druppeltjes inademt of door je handen in de mond, neus of ogen krijgt.

Sommige mensen kunnen heel lang symptomen hebben van het coronavirus. Meer informatie lees je hier.

Wat moet je doen?

 • Respecteer de hygiëneregels.
 • Doe je activiteiten liefst buiten.
 • Denk aan kwetsbare mensen.
 • Hou afstand (1,5m).
 • Beperk je nauwe contacten.
 • Volg de regels voor bijeenkomsten.

Ben je ziek en lig je niet in het ziekenhuis? Dan is paracetamol het beste medicijn tegen koorts en pijn.

Veelgestelde vragen

  Wat zijn coronavirussen?
  Coronavirussen zijn een familie van virussen die een infectie veroorzaken bij mensen en verschillende dieren, waaronder vogels en zoogdieren zoals kamelen, katten en vleermuizen. Sommige coronavirussen van dieren zijn zoönotisch, wat betekent dat ze kunnen overdragen worden tussen dieren en mensen. Tot nu toe is aangetoond dat zeven coronavirussen ook bij mensen een infectie kunnen veroorzaken. Wanneer dierlijke coronavirussen evolueren, mensen besmetten en zich verder verspreiden tussen mensen, kan dit leiden tot uitbraken zoals MERS-CoV en SARS.
  Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus (COVID-19)?
  De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Andere symptomen kunnen zijn: ernstige en plotselinge vermoeidheid, verlies van smaak en/of geur, diarree, huiduitslag. Bepaalde personen worden beschouwd als “risicopersonen”; zij zijn meer kwetsbaar voor het ontwikkelen van ernstige symptomen. Het gaat hier voornamelijk over personen ouder dan 65 jaar en personen die lijden aan ernstige chronische ziektes.
  Wat moet ik doen als ik symptomen heb?
  Blijf thuis. Bel je huisarts en vermeld je symptomen. De huisarts zegt je aan de telefoon wat je moet doen en of je getest moet worden
  Hoe kan ik voorkomen dat ik mensen in mijn naaste omgeving besmet? Hoe kan ik voorkomen dat ik besmet raak als iemand in mijn buurt het coronavirus heeft?
  We hebben een paar tips opgesteld voor mensen in isolatie en voor de mensen om hen heen. Je vindt ze in onze brochure
  Wat kan ik doen om mezelf en anderen te beschermen?

  Iedereen kan bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus! Sommige mensen kunnen besmet zijn met het coronavirus zonder symptomen te vertonen en weten daarom niet dat ze het kunnen overdragen. Pas deze hygiënemaatregelen toe:

  • Blijf thuis als je ziek bent.
  • Was regelmatig je handen met water en zeep.
  • Nies en hoest in een papieren zakdoekje. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  • Geen zakdoekje? Hoest of nies in je elleboogholte. Het is veiliger om voldoende afstand te bewaren in je sociale interacties om de verspreiding van het virus te vertragen.
  • Hou minstens 1,5 meter afstand van anderen.
  • Vermijd om handen te geven of te kussen als je iemand begroet.
  • Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen.
  • Wees aandachtig voor risicogroepen: personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen en personen met een verzwakt immuunsysteem.
  Hoe was ik mijn handen?
  • Was je handen liefst met stromend water, bij voorkeur warm of lauw, en vloeibare zeep.
  • Als je onderweg bent en je handen niet kan wassen, raak je gezicht dan zo weinig mogelijk aan en was je handen meteen bij aankomst.
  • Als je geen water, zeep en handdoek in de buurt hebt en je handen toch wil reinigen, kan je alcoholgel gebruiken.

  logo_handhygiene Je vindt aanbevelingen online over hoe correct je handen te wassen.
  Source: Je bent in goede handen
  (een campagne van de FOD Volksgezondheid)

  Wat betekent een besmetting met het coronavirus (COVID-19) voor een gezonde twintiger, dertiger of veertiger?
  De kans dat een gezonde twintiger, dertiger of veertiger het coronavirus oploopt is even groot als de kans dat iemand anders het virus krijgt. We stellen wel vast dat er binnen deze leeftijdsgroep weinig complicaties optreden en er dus weinig ziekenhuisopnames nodig zijn die te maken hebben met het coronavirus.
  Welke personen lopen meer risico?
  • mensen ouder dan 65 jaar
  • mensen met diabetes (type 2), in combinatie met obesitas en/of problemen met hart, longen of nieren
  • mensen met problemen met hart, longen of nieren
  • mensen die gevoelig zijn voor infecties
  Lopen kinderen meer kans om besmet te worden of het virus te verspreiden?
  Volgens de momenteel beschikbare gegevens spelen kinderen een beperkte rol in de overdracht van het virus (in tegenstelling tot het influenzavirus). Het is ook onwaarschijnlijk dat ze een ernstige vorm van de ziekte zullen ontwikkelen.
  Ik ben een risicopersoon, wat moet ik doen ?
  Blijf zoveel mogelijk thuis. Vermijd contact met anderen buiten je gezin en volg alle maatregelen rond hygiëne goed op. Ook gezinsleden komen best zo weinig mogelijk in contact met andere mensen.
  Hoe verspreidt het coronavirus zich?
  Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Er is geen bewijs dat de besmetting via de huid gebeurt. Het risico op besmetting verkleint door meer dan een meter afstand te houden van zieke personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne.
  Is er een risico op infectie door contact met voorwerpen en oppervlakten?
  Dit risico bestaat, maar is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon. Het virus overleeft in ideale omstandigheden gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels…). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht. Wie virusdruppeltjes via contact met de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt. Wat betreft de besmettingen via verpakkingsmateriaal en levenmiddelen is er meer informatie beschikbaar op de site van het FAVV: http://www.favv.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp
  Ik ben treinbegeleider, ik ben receptionist, ik werk op de balie van de luchthavens: is het gevaarlijk om voortdurend dingen aan te nemen van mensen?
  Dingen van mensen aannemen en aanraken is moeilijk te vermijden. Daarom is het belangrijk om de handen regelmatig en grondig te wassen. Probeer er vooral op te letten om het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met de handen.
  Kan ik besmet geraken via het eten van voedsel?

  Tot op heden is voeding niet geïdentificeerd als een bron of manier waarop het virus wordt overgedragen. Bovendien zijn coronavirussen niet erg resistent in de omgeving. Deze virussen worden snel geïnactiveerd als ze op oppervlakten terechtkomen. De kans dat een consument via voedsel besmet raakt met het Covid-19 virus, is op basis van de huidige kennis dan ook zeer onwaarschijnlijk en niet aangetoond. Het FAVV wil er de professionals er in elk geval aan herinneren dat het respecteren van de goede hygiënepraktijken essentieel is en de meeste besmettingen voorkomt:

  • bereid het voedsel apart, vooral in het geval van rauw vlees,
  • was de oppervlakten voor voedselbereiding van vooral rauw vlees, overvloedig met warm water en zeep,
  • was de handen met zeep en warm water tussen de handelingen door,
  • kook al het rauwe vlees voldoende gaar (70°C kerntemperatuur gedurende minstens 2 minuten)
  • vermijd het bereiden van voedsel als je ziek bent

  Meer info via: http://www.favv-afsca.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp

  Kunnen huisdieren de mens besmetten als ze met besmette personen in contact zijn geweest?

  Het risico op een Covid-19-infectie door contact met huisdieren wordt momenteel als verwaarloosbaar beoordeeld, aangezien Covid-19 voornamelijk wordt overgedragen door nauw contact tussen mensen. Hoewel het vermoeden bestaat dat Covid-19 oorspronkelijk uit de wilde fauna kwam en zich sindsdien heeft aangepast aan de mens (“gehumaniseerd” virus), zijn er tot op heden geen gegevens die erop wijzen dat huisdieren een risico vormen voor de mens door de overdracht van Covid-19. De klassieke regels van de hygiëne (vermijd nauw contact met uw dier, vooral als u ziek bent, was uw handen na het aanraken van een dier) zijn daarom nogmaals aan te bevelen als u in contact komt met dieren die het virus gedurende korte perioden kunnen dragen als gevolg van een omgevingsbesmetting.

  Meer info: http://www.favv-afsca.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp

  Zijn er specifieke maatregelen nemen/volgen in een rust- en verzorgingstehuis?

  Dit is heel belangrijk, omdat ouderen of mensen met een chronische aandoening een groter risico lopen om een ernstige vorm van coronavirus te ontwikkelen. Besteed daarom speciale aandacht aan hen. De wetgeving over rusthuizen is een bevoegdheid van de gewesten. Raadpleeg hun aanbevelingen: