Menu
fps health belgium banner
Wat doet de overheid?

De Belgische gezondheidsautoriteiten zijn waakzaam en volgen de situatie in China op de voet.

We houden doorlopend contact met de Wereldgezondheidsorganisatie en Europa en krijgen zo de laatste nieuwe informatie en aanbevelingen.

Daarbij maken we doorlopend een inschatting van de mogelijke risico’s voor ons land. Dit gebeurt door de Risk Assessment Group (RAG) en de Risk Management Group (RMG).

  • De Risk Assessment Group (RAG) analyseert het risico voor de bevolking op basis van epidemiologische en wetenschappelijke gegevens. Ze bestaat uit experten van Sciensano en de gezondheidsautoriteiten.

  • De Risk Management Group (RMG) neemt op basis van het advies van de Risk Assessment Group maatregelen om de volksgezondheid te beschermen. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van de gezondheidsautoriteiten.

Een Wetenschappelijk comité Coronavirus helpt de gezondheidsautoriteiten om het coronavirus te bestrijden. Het comité geeft wetenschappelijk advies over de evolutie van het virus en draagt bij aan de optimale voorbereiding van ons land op de eventuele komst van dit nieuwe longvirus.

Steven Van Gucht Steven Van Gucht is voorzitter van het Wetenschappelijk Comité en werkt als diensthoofd van de dienst ‘virale ziekten’ bij Sciensano, het Belgisch Instituut voor Gezondheid. Hij is viroloog met een specialisatie in opduikende virussen en zoönosen, ziekten die kunnen worden overgedragen van dier op mens.Marc Van Ranst Marc Van Ranst is arts en viroloog en epidemioloog. Hij is hoofd van het labo van de KU Leuven dat mensen test die mogelijk zijn getroffen door het Coronavirus. Dit labo is het Nationaal Referentielaboratorium voor het coronavirus.

Nathalie Bossuyt Nathalie Bossuyt is arts en epidemiologe. Ze is verantwoordelijk voor de surveillance van luchtweginfecties bij de dienst ‘Epidemiologie van infectieziekten’ van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. Deze dienst volgt de verspreiding van het coronavirus op de voet.

Erika Vlieghe Erika Vlieghe is diensthoofd algemene inwendige geneeskunde, infectieziekte en tropische geneeskunde bij het UZ Antwerpen, een van de referentieziekenhuizen voor het coronavirus. Zij maakt deel uit van het Wetenschappelijk comité door haar expertise in het onderzoek infectieziekten en behandeling van patiënten.

Charlotte Martin Charlotte Martin infectioloog, plaatsvervangend klinisch directeur in het Sint-Pieterziekenhuis in Brussel, dat ook het referentiecentrum is voor zeer besmettelijke en opkomende ziekten. Mocht er een geval van het coronavirus opduiken in België, zal de patiënt worden opgenomen in dat ziekenhuis, waar Dr. Charlotte Martin en haar team klaarstaan.

De experten van de gezondheidsautoriteiten en van het wetenschappelijk comité hebben procedures uitgewerkt voor onze huisartsen en ziekenhuizen. Zo weten zij hoe ze snel een patiënt kunnen herkennen die mogelijk besmet is met het coronavirus en wat ze in dat geval moeten doen. Een referentielaboratorium in de KULeuven kan het virus snel identificeren. We beschikken met het Sint-Pieters ziekenhuis in Brussel en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen over twee referentieziekenhuizen waar we patiënten kunnen opvangen en verzorgen in veilige omstandigheden. De artsen infectieziektebestrijding informeren dan ook alle mensen met wie de patiënt contact had sinds hij/zij symptomen vertoonde. Zo voorkomen we dat het virus zich verder kan verspreiden in ons land.