De herfstprik-je beste bescherming tegen Covid-19.

Ventilatie

Het is van het grootste belang dat de ventilatie van gebouwen wordt beheerd overeenkomstig de aanbevelingen. Hoe hoger de CO2-concentratie, hoe hoger de concentratie aërosolen (microdruppels die door de ademhaling worden geproduceerd) die micro-organismen, bacteriën en virussen kunnen bevatten. Een gebrek aan ventilatie in gesloten ruimten bevordert de verspreiding van deze stoffen. Verluchten en ventileren helpt dus om de verspreiding via de lucht te beperken.

Een goede binnenlucht draagt bij tot onze gezondheid en ons welzijn. Daarom wordt aanbevolen een CO2-meter te gebruiken in ruimten waar publiek aanwezig is. Het CO2-gehalte van de lucht mag, idealiter, niet hoger zijn dan 900 ppm en mag in geen geval de norm van 1200 ppm overschrijden. Als de CO2-concentratie de drempel van 900ppm overschrijdt, wordt een efficiënt luchtventilatiesysteem sterk aanbevolen.

Een CO2-meter meet de CO2-concentratie in een bepaalde ruimte. Het gebruik van deze meter helpt de bevolking te beschermen tegen de risico’s van besmetting als gevolg van een slechte binnenluchtkwaliteit.

De essentiële acties worden beschreven in het document “Aanbevelingen voor de praktische uitvoering van de bewaking van ventilatie en luchtkwaliteit in COVID-19”, dat is opgesteld door de Taskforce Ventilatie van het Coronacommissariaat. Voor het meten van de CO2-concentratie in een ruimte wordt verwezen naar het document “Selectie en gebruik van CO2-sensoren in het kader van COVID-19”, dat eveneens is opgesteld door de Taksforce Ventilatie van het COVID-19 Commissariaat.

Verplichtingen voor fabrikanten van CO2-meters

Fabrikanten mogen alleen CO2-meters op de markt brengen die voldoen aan specifieke technische criteria en gebruiksvoorwaarden die zijn vastgelegd in een nieuw ministerieel besluit.

Alleen CO2-meters die aan al deze criteria voldoen, mogen de vermelding “apparaat voor gebruik in de strijd tegen SARS-CoV-2" dragen. Dit moet rechtstreeks op het toestel, op de verpakking of in de technische handleiding worden vermeld.

Nuttige informatie

Hulp nodig? Neem contact met ons op via ventilation-CO2@health.fgov.be

Meer info

Bijlagen