Samen veilig de winter door. Contacten beperken. Afstand houden. Mondmasker. Goede ventilatie. Covid Safe Ticket. Telewerk. Prik & boosterprik

Ventilatie

Het is van het grootste belang dat de ventilatie van gebouwen wordt beheerd overeenkomstig de aanbevelingen. Aangezien het virus door aërosolen wordt verspreid, speelt ventilatie een cruciale rol bij het beperken van het besmettingsrisico. Het maakt het mogelijk de binnenlucht van lokalen te vernieuwen en de aanwezigheid van deze aerosolen, die mogelijk besmet zijn met COVID-19 door een besmette aanwezige in de ruimte, te verminderen.

Het CO2-gehalte van de lucht mag, idealiter, niet hoger zijn dan 900 ppm en mag in geen geval de norm van 1200 ppm overschrijden. Om deze doelstellingen te bereiken, moeten essentiële acties worden uitgevoerd. Deze acties worden beschreven in het document “Aanbevelingen voor de praktische uitvoering van de bewaking van ventilatie en luchtkwaliteit in COVID-19”, dat is opgesteld door de Taskforce Ventilatie van het Coronacommissariaat.

Voor het meten van de CO2-concentratie in een ruimte wordt verwezen naar het document “Selectie en gebruik van CO2-sensoren in het kader van COVID-19”, dat eveneens is opgesteld door de Taksforce Ventilatie van het COVID-19 Commissariaat.

Fabrikanten van luchtzuiveringssystemen zijn verplicht hun apparaten te registreren op www.corona-ventilation.be. Zij moeten ook aan bepaalde criteria voldoen om hun producten op de markt te brengen. De toepassing van deze criteria is onlangs verlengd tot 29 mei 2022. Er zijn bovendien aanvullende criteria vastgelegd.

Bent u fabrikant van luchtzuiveringssystemen en wilt u meer weten, bezoek dan www.corona-ventilation.be. Hulp nodig? Neem contact met ons op via corona-ventilation@health.fgov.be.

Respecteren van de basisregels

De Hoge Gezondsheidsraad beveelt verluchting en ventilatie aan om de overdracht van Covid-19 via de lucht te beperken in publieke ruimtes. Tegelijk waarschuwt ze er ook voor dat geen enkel zuiveringssysteem kan garanderen dat de lucht 100% virusvrij is. Het respecteren van de basisregels, zoals het dragen van een masker, het wassen van de handen, het schoonmaken van oppervlakken en het bewaren van de noodzakelijke afstand blijft dus steeds noodzakelijk.

Meer info

Bijlagen