fps health belgium banner

Informatie over vaccinatie voor professionelen

Informatie voor zorgverleners

Lesmateriaal (update 12/03/2021)

 1. Hoe werkt een vaccin?
 2. Samenstelling van een vaccin.
 3. Vaccinatie
 4. Logistieke aandachtspunten bij vaccinatie.
 5. Handelen in een levensbedreigende situatie
 6. Assessement BLS
 7. Injectie vaccin anafylaxie
 8. Flowchart: optrekken uit flacon
 9. Flowchart: optrekken uit ampul
 10. Flowchart: anafylaxie shock
 11. Peer evaluatie: injectie met vaccin

Informatie voor verantwoordelijken voor een vaccinatiecentrum

Via de volgende link vindt u aanbevelingen en specificaties voor de opbouw van grote vaccinatiecentra. Het gaat om een aantal algemene principes voor alle Belgische vaccinatiecentra, zonder uit het oog te verliezen dat de organisatie en het beheer van dergelijke centra onder de bevoegdheid van de deelstaten valt.

Dit is een levend document, op basis van ervaringen uit binnen- en buitenland, in functie van de beschikbaarheid van de vaccins en van andere mogelijke evoluties in de vaccinatiestrategie.

Richtlijnen voor mobiele vaccinatie

Dit document bevat richtlijnen (Standard Operating Procedures-SOP’s) voor het identificeren van doelgroepen die in aanmerking komen voor mobiele vaccinatie, het boeken van een mobiele vaccinatie, en het voorbereiden, vervoeren en toedienen van de vaccins. Daarnaast beschrijft dit document de belangrijkste criteria voor mobiele vaccinatie. De organisatie en de operationele details moeten worden bepaald door de deelstaten, in overleg met de actoren op het terrein (verantwoordelijken van de vaccinatiecentra, huisartsen, partnerverenigingen, enz.).

Vaccinatie in België: faseplan

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Vaccinatie in België: faseplan

Nuttige informatie

Meer informatie over vaccinatie vind je hier:

Communicatiemateriaal vind je hier: