fps health belgium banner

Informatie over vaccinatie voor professionelen

Informatie voor zorgverleners

Informatie voor verantwoordelijken voor een vaccinatiecentrum

Via de volgende link vindt u aanbevelingen en specificaties voor de opbouw van grote vaccinatiecentra. Het gaat om een aantal algemene principes voor alle Belgische vaccinatiecentra, zonder uit het oog te verliezen dat de organisatie en het beheer van dergelijke centra onder de bevoegdheid van de deelstaten valt.

Dit is een levend document, op basis van ervaringen uit binnen- en buitenland, in functie van de beschikbaarheid van de vaccins en van andere mogelijke evoluties in de vaccinatiestrategie.

Vaccinatie in België: faseplan

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Vaccinatie in België: faseplan

Nuttige informatie

Meer informatie over vaccinatie vind je hier:

Communicatiemateriaal vind je hier: