fps health belgium banner

Testen op Covid-19

Iedereen met Covid-19 symptomen kan getest worden.

Procedure

Heb je één van de volgende symptomen ? Blijf thuis en contacteer je huisarts. Doe dit ook bij lichte symptomen:

 • Hoest
 • Ademhalingsmoeilijkheden
 • Koorts
 • Pijnklachten
 • Moeheid
 • Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
 • Diarree

Als de huisarts vermoedt dat je Covid-19 hebt, zal hij of zij jou testen of je doorverwijzen naar het triagecentrum bij jou in de buurt. Die test wordt de dag zelf nog opgestuurd naar het labo dat jouw test zal analyseren.

Je blijft thuis in afwachting van je testresultaten. De arts zal je vragen om alvast de gegevens te noteren van alle personen waarmee je in contact kwam tot twee dagen voor je symptomen begonnen. Deze lijst zal enkel gebruikt worden als jouw test positief is, in het kader van contactopvolging.

Je krijgt steeds het resultaat van je test, ongeacht of het positief of negatief is. Is de test positief? Dan wordt je gezondheidstoestand van nabij opgevolgd en krijg je de nodige behandeling voorgeschreven. Het contact center doet dan het nodige om jouw omgeving en contacten in te lichten dat ze mogelijk met iemand in contact kwamen die drager is van Covid-19.

Procedure in geval van nauwe contacten met een besmette persoon

Om de zoektocht naar asymptomatische gevallen uit te breiden, kunnen nu alle personen getest worden die nauw contact hebben gehad met een persoon die positief is getest. Ze kunnen, maar hoeven niet, twee keer getest te worden, aan het begin en het einde van hun quarantaine. Er wordt een onderscheid gemaakt op basis van de beroepsactiviteit van de persoon.

 • Voor mensen die met personen uit de risicogroep werken (bijvoorbeeld verpleegkundigen in een woonzorgcentrum) is de test aan het einde van de quarantaine het belangrijkst: het is essentieel dat een asymptomatische drager niet weer aan het werk gaat als het risico bestaat dat het virus zich onder de bewoners verspreidt.
 • Andere mensen worden bij voorkeur aan het begin van de quarantaine getest.

Voor asymptomatische nauwe contacten die beroepsmatig contact hebben met mensen uit de risicogroep:

 • Je laat een test uitvoeren tussen dag 11 en dag 13 van de 14-daagse isolatieperiode, na contact met je huisarts.
 • Dit geldt ook voor nauwe contacten die door gebrek aan personeel blijven werken.
 • In overleg tussen de arts en de patiënt kan al in de eerste week na de blootstelling een eerste PCR-test worden uitgevoerd.

Voor alle andere asymptomatische nauwe contacten :

 • Een test wordt onmiddellijk na de identificatie van het risicocontact uitgevoerd.
 • In overleg tussen arts en patiënt kan een tweede PCR-test worden uitgevoerd als de eerste test binnen 7 dagen na de blootstelling is uitgevoerd. Er moeten minstens 5 dagen tussen de twee tests zitten. De tweede test kan minimaal 9 dagen na het laatste risicocontact worden uitgevoerd.
 • Als de tweede PCR-test negatief is, mag de isolatie worden opgeheven, d.w.z. niet eerder dan 10 dagen na de blootstelling. De arts informeert de patiënt over het einde van de quarantaine.

Voor alle nauwe contacten :

 • Als het resultaat van een van deze tests positief is, wordt het nauwe contact een bevestigd geval: het contactonderzoek begint en de patiënt blijft gedurende 7 dagen in thuisisolatie.
 • Als de resultaten negatief zijn, blijft de isolatieperiode van 14 dagen van kracht.

Nuttige informatie

Waar kan ik mij laten testen?

Je kan de lijst met testcentra raadplegen via onderstaande websites:

Ik moet een PCR-test doen als ik in het buitenland naar een land ga waarvan de maatregelen een negatief resultaat vereisen. Wat is de procedure?

Je kan in dit geval best je behandelend arts of een laboratorium contacteren. Deze testen worden niet vergoed door de verplichte ziekteverzekering en kunnen aangerekend worden aan de reiziger aan 46,81 euro.

Ik wil een serologische test doen om erachter te komen of ik antilichamen tegen Covid-19 heb ontwikkeld. Onder welke voorwaarden kan dit en wat is de procedure?

Je kan je behandelend arts contacteren om te bespreken of deze test in uw geval zinvol is. Er zijn namelijk nog veel onzekerheden en wetenschappelijke beperkingen bij deze testen. Op voorschrift van een arts is er voor bepaalde doelgroepen terugbetaling voorzien als het laboratorium goedgekeurd testmateriaal gebruikt. Indien er buiten deze doelgroepen wordt getest kan er 9,60 euro worden aangerekend voor de bepaling van antilichamen. Meer informatie over terugbetaling kan u vinden op de website van het RIZIV