Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Testen op het coronavirus

Wanneer moet ik me (laten) testen?

Sinds 23 mei 2023 worden De PCR testen en RAT niet meer aanbevolen voor de bevolking, de asymptomatische patiënten en de bewoners van collectieve zorginstellingen (zowel ambulante zorg als in ziekenhuizen, inclusief patiëntenvervoer en spoedeisende prehospitaal zorg), met enkele beperkte uitzonderingen. Zelftests blijven beschikbaar.

Wat moet je doen als je je ziek voelt? (van toepassing vanaf de leeftijd van 6 jaar)

Als je een of meer van deze symptomen ervaart, blijf dan thuis tot ze verdwijnen.

  • Hoest
  • Ademhalingsmoeilijkheden
  • Koorts
  • Pijnklachten
  • Moeheid
  • Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
  • Diarree

De hygiëneaanbevelingen om de overdracht van luchtweginfecties te beperken, zoals goede handhygiëne en goede ventilatie, zijn nog steeds aanbevolen.

Je raadpleegt best een arts

  • Als je een hoger risico op ernstige COVID-19 loopt (bv. bij zwangerschap, diabetes, hart-nier, lever- of longziekten, kankerpatiënten, enz),
  • als je symptomen verergeren of langer dan 5 dagen duren

Waar kan ik me laten testen?

Zelftests zijn nog steeds verkrijgbaar bij apotheken en bij sommige supermarkten..

Wordt mijn test terugbetaald?

De PCR- en RAT testen worden niet langer vergoed. Andere tests, inclusief de zelftest of tests voor mensen die naar het buitenland reizen, zijn voor rekening van de persoon die getest wordt of de instantie die de test uitvoert.

Zelftesten

Meer informatie over zelftesten.

Meer informatie over testen kan je vinden op de websites van de bevoegde overheden: