Blijf genieten van je vrijheid. Blijf goed verluchten. Blijf afstand houden. Blijf je mondmasker dragen.

Testen op het coronavirus (Covid-19)

Wanneer moet ik me laten testen?

Procedure als je je ziek voelt

Heb je één van de volgende symptomen ? Blijf thuis en contacteer je huisarts. Doe dit ook bij lichte symptomen:

 • Hoest
 • Ademhalingsmoeilijkheden
 • Koorts
 • Pijnklachten
 • Moeheid
 • Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
 • Diarree

Als de huisarts vermoedt dat je corona (Covid-19) hebt, zal hij of zij jou testen of je doorverwijzen naar het triagecentrum bij jou in de buurt. Die test wordt de dag zelf nog opgestuurd naar het labo dat jouw test zal analyseren. Dit geldt voor iedereen vanaf 6 jaar.

In afwachting van je resultaat:

Je krijgt steeds het resultaat van je test, ongeacht of het positief of negatief is.

Is de test positief?

Procedure als je je niet ziek voelt

Je kwam in contact kwam met iemand die het coronavirus heeft:

Je keert terug uit het buitenland:

Waar kan ik me laten testen?

Je kan je laten testen:

 • bij je huisarts
 • in een labo op voorwaarde dat je een medisch voorschrift hebt
 • in een testcentrum

Hieronder vind je een lijst met testcentra in België:

Wat heb ik nodig om me te laten testen ?

Om een COVID-test te laten afnemen in een testcentrum of in een labo heb je volgende zaken nodig :

 • een 16-cijferige code die je per SMS of via je huisarts kreeg, of een medisch voorschrift
 • je rijksregisternummer
 • een gsm-nummer om het resultaat te ontvangen
 • de naam van de arts die het resultaat ook moet ontvangen (optioneel)

Hoe maak ik een afspraak voor een test?

Er zijn een honderdtal testcentra waar je je kan laten testen.

 • Je kan online een afspraak maken. Dit kan via deze website. Om een afspraak te maken heb je enkele gegevens nodig. Lees hier wat je nodig hebt.
 • Heb je geen computer of internetverbinding? Dan kan je hulp vragen aan een kennis. Je huisarts kan ook een afspraak maken voor jou.
 • Als je een afspraak wenst te maken in een laboratorium, dan neemt je rechtstreeks contact op met het labo.

Waar vind ik het resultaat van mijn test?

 • Van zodra je resultaat bekend is, kan je het raadplegen op www.mijngezondheid.be. Meld je aan en kies voor de rubriek Covid-19. Klik vervolgens op Uitslag van mijn COVID-test of op een van de links die eronder verschijnen. Bekijk hier het filmpje over hoe je je kan aanmelden.
 • In sommige gevallen kan je het resultaat van je test via SMS ontvangen. Dit gebeurt op een veilige manier.
 • Als je de app coronalert gebruikt en je hebt een 17-cijferige code gegeneerd en doorgegeven bij je test, dan krijg je het resultaat ook in de app.
 • Heb je geen toegang tot www.mijngezondheid.be of heb je de coronalert-app niet (geen identiteitskaart, geen computer of smartphone), dan kan je contact opnemen met je huisarts voor het resultaat van je test.

In het geval dat je geen huisarts hebt of je huisarts niet bereikbaar is, dan kan een andere arts je resultaat raadplegen op voorwaarde dat:

 • de arts beschikt over je rijksregisternummer
 • de arts een therapeutische relatie met je heeft
 • je uitdrukkelijke toestemming geeft om je gegevens te delen (op het portaal www.mijngezondheid.be > toegangsbeheer)

Veel gestelde vragen over PCR reistesten

Gratis PCR-tests (voor reizen) kunnen worden aangevraagd tot en met 30/09 . Ze worden alleen terugbetaald voor gebruik tot en met 30/09

  1. Wat is het verschil tussen code/code CTPC/activatiecode/code CTP?
  Er is geen verschil, het zijn allemaal synoniemen. Activatiecode = CTPC code = code CTP = code met 16 cijfers en letters. CTPC betekent Corona Test Prescription Code.
  2. Wat zijn de voorwaarden om de code voor een gratis PCR-test te ontvangen?

  U kan enkel een CTPC voor een gratis PCR-test krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • de te testen persoon is 6 jaar of ouder;
  • heeft zijn hoofdverblijfplaats in België volgens de gegevens in het Rijksregister;
  • heeft nog niet tweemaal een CTP-code voor een gratis test verkregen;

  U dient eveneens aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U bent nog niet uitgenodigd voor vaccinatie;

  • U bent uitgenodigd om zich te laten vaccineren, één keer, minder dan 35 dagen geleden, en u hebt uw tweede vaccinatie-uitnodiging nog niet ontvangen;

  • U ontving de eerste dosis minder dan 35 dagen na de eerste uitnodiging EN u hebt de eerste dosis gekregen:

  • minder dan 98 (indien eerste dosis voor 25 mei) of 70 (indien eerste dosis vanaf 25 mei) dagen geleden voor het vaccin AstraZeneca ;

  • minder dan 49 (indien eerste dosis voor 30 juli) of 35 (indien eerste dosis vanaf 30 juli) dagen geleden voor het vaccin Pfizer ;

  • minder dan 49 dagen geleden voor het vaccin Moderna ;

  • minder dan 28 dagen geleden voor het vaccin Johnson & Johnson.

  • Let op: u heeft de eerste dosis meer dan 35 dagen na de ontvangst van uw eerste uitnodiging gekregen, dan heeft u geen recht op gratis PCR-testen.

  • Let op: na het aanvragen van de code, ongeacht of u de gratis PCR-test hebt gedaan of niet, zal de code niet geannuleerd worden en zal dus tellen als een ontvangen code voor een gratis PCR-test.

  3. Wat zijn de voorwaarden om een code voor een gratis PCR-test te gebruiken?
  • Een activatiecode voor een terugbetaalde PCR-test is 10 dagen geldig, de afname moet dus ook binnen deze 10 dagen gebeuren.

  Een voorbeeld: ik vraag mijn code voor een gratis PCR test op 4 juli => mijn test moet voor 14 juli afgenomen worden. Op 15 juli is het ongeldig.

  • Een activatiecode voor een betalende PCR test is 30 dagen geldig de afname moet dus ook binnen deze 30 dagen gebeuren.
  4. Hoe vraag je een code voor een gratis PCR-test ?

  Ben je een inwoner van België?

  Ben je niet-inwoner van België?

  5. Hoe vraag je een code voor een gratis PCR-test voor een minderjarige ?
  • Meld je aan op been selecteer uw kind door op het pijltje te klikken wanneer u inlogt (gele cirkel zie afbeelding hieronder).
  • In de rubriek: COVID 19 – Persoonsgegevens klik op de link : “Een code voor een gratis of betalende PCR test aanvragen" en volg de stappen.

  6. Hoelang blijft een code voor een PCR-test geldig?

  De geldigheidsduur van de code varieert naargelang het type PCR-test, of deze nu gratis of betalend is.

  • Code voor een gratis PCR-test: de geldigheid is 10 dagen na de codeaanvraag, dus de PCR-test moet binnen 10 dagen worden uitgevoerd.

  Voorbeeld : ik vraag mijn code voor een gratis PCR test op 4 juli => mijn test moet voor 14 juli afgenomen worden. Op 15 juli is deze ongeldig.

  • Code voor een betalende PCR-test: de geldigheid is 30 dagen na de codeaanvraag, dus de PCR-test moet binnen 30 dagen afgenomen worden.
  7. Waar vind je een code voor een PCR-test terug?
  De lijst van de gevraagde codes voor een PCR-test is te vinden in de rubriek “COVID 19 - Persoonlijke gegevens” / Overzicht van mijn CTPC-codes*.
  8. Hoe annuleer je je code voor een gratis PCR-test ?
  Helaas kan de code niet geannuleerd worden. De aanvraag voor een 3de code voor een gratis PCR-test is niet mogelijk.
  9. Hoe vervang je je code voor een betalende PCR test door een code voor een gratis PCR-test?
  • Als je een afspraak hebt gemaakt voor een betalende PCR-test, kan je aan het testcentrum vragen om de gebruikte code te vervangen door de code van een gratis PCR-test.
  • Neem op de dag van je test, je geldige code mee voor de gratis PCR-test (geldigheid = 10 dagen).
  • Het testcentrum weet aan de hand van de code of het om een gratis of betalende test gaat en of deze nog geldig is of niet.
  10. Hoe kan je een afspraak maken voor een PCR-test met een code ?
  • Een afspraak kan via het portaal MijnGezondheid.be gemaakt worden via “COVID 19 - Persoonsgegevens” / Afspraak maken voor een test met een code
  • Om een afspraak te kunnen maken moet je over een geldige code beschikken voor een gratis of betalende PCR-test.
  • Voor de gratis PCR-test heb je 10 dagen tussen de code-aanvraag en de PCR-test. Voor de betalende PCR-test heb je 30 dagen tussen de code-aanvraag en de PCR-test.

  Het testcentrum weet aan de hand van de code of het om een gratis of betalende test gaat en of deze nog geldig is of niet.

  11. Wat is de prijs van een PCR-test?
  • De vooropgestelde maximum prijs voor een betalende test is €55.
  • Op vraag van de burger kan er voor de betalende test gevraagd worden naar een snelle PCR-test (resultaat binnen 3u), voor deze test is de vooropgestelde maximumprijs €120.
  12. Waarom krijg je geen code voor een gratis PCR-test?
  Als je niet voldoet aan alle voorwaarden zoals hierboven omschreven, kom je niet in aanmerking voor de gratis PCR-testen. Als je (om gelijk welke reden) niet bent ingegaan op je eerste uitnodiging voor je vaccinatie, je hebt met andere woorden de eerste dosis meer dan 35 dagen na ontvangst van je eerste uitnodiging gekregen, dan heb je geen recht op gratis PCR-testen. De bedoeling van de gratis testen is om personen die nog niet in de mogelijkheid waren om zich te laten vaccineren niet te straffen als zij daardoor een PCR-test moeten ondergaan, bv omdat ze deelnemen aan een evenement of op reis gaan.
  13. Hoe kan je een code voor een PCR-test ontvangen zonder internet?
  • Het is niet mogelijk om een code voor een PCR-test per post door te sturen.
  • Kijk of je beroep kan doen op iemand met een internetaansluiting (familie, vriend, buurt, …) of welke mogelijkheden uw gemeente biedt om toegang te krijgen tot het internet (bv. via de plaatselijke bibliotheek).
  14. Zijn de CTPC-codes op naam?
  Ja, de CTPC-codes zijn op naam en kunnen uitsluitend gebruikt worden door de persoon die ze aanvraagt. De betrokkene wordt geïdentificeerd aan de hand van zijn/haar rijksregisternummer (op basis van zijn of haar elektronische identiteitskaart, via Itsme, …). U kunt echter ook een code aanvragen namens uw minderjarige kind door in te loggen onder de naam van uw kind.
  15. Kan ik een CTPC-code van iemand anders gebruiken?
  Neen, de CTPC-codes zijn op naam en kunnen enkel gebruikt worden door de persoon die het verzoek indient en zich daartoe identificeert met zijn elektronische identiteitskaart.
  16. Hoe kan ik een CTPC-code aanvragen op naam van mijn kinderen?

  Je hebt twee opties:

  • ofwel identificeert u zich (met uw identiteitskaart, via itsme, …) en kiest u op het scherm dat u vraagt om uw profiel te kiezen, om u te verbinden op naam van uw kind; deze optie is mogelijk voor een kind dat bij u thuis woont, maar ook voor een kind dat elders woont maar voor wie u het ouderlijk gezag deelt; als (één van) uw kinderen niet verschijnen in de lijst, gelieve uw gemeente te contacteren en te melden dat de registratie van uw kinderen niet correct gebeurd is (de technische procedure is “TI 114 – Afstamming in dalende lijn”).
  • ofwel kunt u de elektronische identiteitskaart van uw kind gebruiken (beschikbaar voor alle kinderen vanaf 12 jaar) en met zijn/haar eigen PIN-code.
  17. Ik heb een CTPC code aangevraagd voor mezelf en mijn kind en ik heb 2 codes ontvangen via GSM. Hoe kom ik te weten welke code van mij is en welke van mijn kind?
  Het bericht dat u per gsm ontvangt, bevat de code die is toegekend, maar ook de voornaam en de eerste letter van de achternaam van de persoon voor wie het is bestemd.
  18. Hoe kan ik een CTPC-code aanvragen voor mijn pleegkind of voor een persoon onder bewindvoering?
  U moet de aanvraag indienen met de eigen identiteitskaart van het kind (beschikbaar vanaf de leeftijd van 12 jaar) of van de persoon die onder voogdij staat. Als u de PIN-code van de betrokkene niet kent en het kind of de voogd u niet kan helpen, kan een nieuwe PIN-code worden aangevraagd bij de gemeente waar het kind of de voogd woont. Dit kan echter één tot twee weken duren.
  19. Kan ik een gratis CTPC-code annuleren en later een nieuwe vragen (bv. als mijn reis geannuleerd is) ?

  Het is helaas niet mogelijk om een CTPC-code die aan u is toegekend te annuleren. Let er echter op dat:

  • elke toegekende gratis code u de mogelijkheid geeft om binnen de volgende 10 dagen een gratis test te laten uitvoeren; indien uw reis met een paar dagen wordt vertraagd, kunt u misschien een test op een ander tijdstip binnen deze periode van 10 dagen plannen
  • als u in aanmerking komt voor een gratis test, u een tweede code voor een gratis test kan krijgen; elke persoon die in aanmerking komt, kan twee keer een code voor een gratis test aanvragen.
  20. Ik krijg 2 codes ineens op mijn GSM en ik heb er maar 1 aangevraagd. Hoe kan dat?
  U hebt uw aanvraag waarschijnlijk tweemaal gevalideerd in de toepassing, wat twee verschillende codes heeft gegenereerd die u via de gsm hebt gekregen.
  21. Ik vroeg een gratis PCR-test maar moet toch betalen bij de staalafname.
  Toen u de gratis test aanvroeg, kwam u misschien niet in aanmerking om er één te ontvangen. In dit geval bood de applicatie u een code aan voor een betaalde test, die u vermoedelijk hebt bevestigd. Als u van mening bent dat u wel in aanmerking komt voor een gratis test, kunt u zich opnieuw aanmelden of het afnamecentrum vragen om opnieuw een code aan te vragen voor een gratis test. Het aantal codes dat per persoon voor een gratis test kan worden gegenereerd, is in ieder geval beperkt tot maximaal twee.

Soorten testen

Overzicht soorten testen

Meer informatie over zelftesten.

Meer informatie over testen en quarantaine kan je vinden op de websites van de bevoegde overheden: