Vanaf 7 maart 2022 code geel. Mondmasker verplicht in zorg en openbaar. Geen PLF binnen de EU. Geen Covid Safe Ticket.

Wat moet ik doen als ik aankom in België?

Ik woon in België

 • Was je langer dan 48 uur in het buitenland? Dan gelden deze regels als je terug in België bent. Moet je nog op reis vertrekken? Lees hier wat je moet doen voor je vertrek.

 • In bepaalde gevallen moet je het PLF invullen, ook als je minder dan 48 uur in het buitenland verbleef of minder dan 48 uur in België verblijft.

 • Kom je terug uit een heel hoog risicoland? Dan gelden onderstaande regels altijd, ook als je minder dan 48 uur in dat land was.

Belangrijk: Je mag niet reizen wanneer je in quarantaine of isolatie zit. Indien je in het buitenland in quarantaine of isolatie zit, moet je deze daar vervolledigen alvorens je naar België kan terugkeren. Enkel in uitzonderlijke gevallen en in overleg met de gezondheidsautoriteiten kan van deze regel afgeweken worden.

Wat moet ik doen?

1. Vul indien nodig het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) in binnen 6 maanden voor aankomst in België.

 • Het PLF moet worden ingevuld door iedereen die, rechtstreeks of onrechtsreeks, vanuit een land BUITEN de Europese Unie of Schengenzone dat niet op de witte lijst staat, met de trein (bv. Eurostar), bus, boot of vliegtuig naar België reist.

2. Check de kleurcode van het land waar je was en/of dit land op de lijst met heel hoog risico landen staat.

3. Kijk na welk COVID-certificaat je hebt op www.covidsafe.be. Je vroeg dit in principe al aan vóór vertrek. Er bestaan drie soorten certificaten:

 • Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je volledig gevaccineerd bent tegen het COVID-19-virus. Voor certificaten die volledige vaccinatie met slechts 1 prik aantonen is er wachttijd van 2 weken voordat deze gebruikt kunnen worden (indien het vaccin EMA-gecertificeerd is of Covishield). Sinds 1 september 2021 worden in België onder bepaalde voorwaarden ook vaccinatiecertificaten van buiten de EU aanvaard, in afwachting van een equivalentie-akkoord met de EU. Een certificaat van volledige vaccinatie (1/1 voor Johnson&Johnson, 2/2 voor Moderna, Pfizer en AstraZeneca) is 270 dagen (9 maanden) geldig. Na de herhalingsdosis blijft het vaccinatiebewijs onbeperkt geldig.
 • Een herstelcertificaat toont aan dat je hersteld bent van COVID-19. Dit kan ofwel een digitaal EU-COVID-certificaat van herstel zijn, uitgegeven door één van de EU-lidstaten, ofwel een herstelcertificaat uitgereikt in een land dat niet behoort tot de EU maar dat wel als equivalent wordt beschouwd. Deze certificaten worden uitgereikt op basis van een positief resultaat van een PCR-test of een positief resultaat van een snelle antigeentest. Het herstelcertificaat is geldig vanaf 11 dagen tot 180 dagen na de positieve test.
 • Een testcertificaat bewijst dat je een test onderging waarvan het resultaat negatief was. Dit kan een negatieve PCR-test zijn afgenomen max. 72 uur vóór aankomst in België of een negatieve Ag-test afgenomen max. 24 uur vóór aankomst in België.

Testen of quarantaine?

In het geval van een Ag-test na aankomst in België: Voor een Ag-test zijn de resultaten ongeveer binnen 20 minuten bekend en kan men terecht in de apotheek.

1. Kom je uit een groene, oranje of rode zone binnen de EU/Schengenzone of een derde land op de witte lijst?

 • Je moet je niet laten testen en niet in quarantaine gaan.

2. Kom je uit een donkerrode of grijze zone binnen de Europese Unie of Schengenzone of uit een derde land dat niet op de witte lijst staat?

 • Heb je een vaccinatie, test- of herstelcertificaat?
  • Je moet niet in quarantaine gaan of je laten testen.
 • Heb je geen vaccinatie, test- of herstelcertificaat?
  • Laat je testen op dag 1 (PCR- of Ag-test) nadat je thuiskomt van je reis. Blijf in quarantaine tot het negatieve resultaat van je test.

3. Kom je uit een heel hoog risico land binnen de Europese Unie of Schengenzone?

 • Heb je een vaccinatiecertificaat? Je moet niet in quarantaine of je laten testen.
 • Heb je geen vaccinatiecertificaat? Dan kan je kiezen:
  • Laat je testen op dag 1 (PCR). Je blijft in quarantaine in afwachting van het resultaat. Je moet je niet laten testen op dag 1 wanneer je bij aankomst in België een geldige negatieve test van max. 72 uur oud bij je hebt. Indien je vóór je reis positief test, mag je niet reizen.
  • Laat je daarna nog eens testen op dag 7 (PCR).
  • Is een test positief? Je moet minstens 10 dagen verplicht in isolatie.
  • Ag-tests zijn niet mogelijk na aankomst uit een heel hoog risico land. Enkel PCR-tests zijn toegelaten.
  • Er bestaan enkele uitzonderingen op de quarantaine.

4. Kom je uit een heel hoog risico land buiten de Europese Unie of Schengenzone?

 • Je moet 10 dagen verplicht in quarantaine. Dit is zo voor iedereen.
 • Laat je testen op dag 1 en dag 7 nadat je terug in België bent. Ag-tests zijn niet mogelijk na aankomst uit een heel hoog risico land. Enkel PCR-tests zijn toegelaten.
 • Er bestaan enkele uitzonderingen op de quarantaine.

Ik woon niet in België

 • Woon je niet in België en plan je een verblijf van meer dan 48 uur in België? Dan gelden deze regels als je in België bent.

 • In bepaalde gevallen moet je het PLF , ook als je minder dan 48 uur in het buitenland verbleef of minder dan 48 uur in België verblijft.

 • Kom je uit een heel hoog risicoland? Dan gelden onderstaande regels altijd, ook als je minder dan 48 uur in België verblijft.

Opgelet: Je mag niet reizen wanneer je in quarantaine of isolatie zit. Indien je in het buitenland in quarantaine of isolatie zit, moet je deze daar vervolledigen alvorens je naar België kan terugkeren. Enkel in uitzonderlijke gevallen en in overleg met de gezondheidsautoriteiten kan van deze regel afgeweken worden.

Wat moet ik doen?

1. Vul indien nodig het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) in binnen 6 maanden voor aankomst in België.

 • Het PLF moet worden ingevuld door iedereen die, rechtstreeks of onrechtsreeks, vanuit een land BUITEN de Europese Unie of Schengenzone dat niet op de witte lijst staat, met de trein (bv. Eurostar), bus, boot of vliegtuig naar België reist.

2. Check de kleurcode van jouw land en/of dit land op de lijst met heel hoog risico landen staat.

Was je de voorbije 14 dagen in een heel hoog risico land? Dan mag je niet naar België reizen. Je mag enkel naar België reizen in een zeer beperkt aantal gevallen.

3. Kijk na welk COVID-certificaat je hebt. Er bestaan drie soorten certificaten:

 • Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je volledig gevaccineerd bent tegen het COVID-19-virus. Je bent volledig gevaccineerd als je laatste prik minstens 2 weken geleden is, en indien het vaccin EMA-gecertificeerd is of Covishield. Sinds 1 september 2021 worden in België onder bepaalde voorwaarden ook vaccinatiecertificaten van buiten de EU aanvaard, in afwachting van een equivalentie-akkoord met de EU. Een certificaat van volledige vaccinatie (1/1 voor Johnson&Johnson, 2/2 voor Moderna, Pfizer en AstraZeneca) is 270 dagen (9 maanden) geldig. Na de herhalingsdosis blijft het vaccinatiebewijs onbeperkt geldig.
 • Een herstelcertificaat toont aan dat je hersteld bent van COVID-19. Dit kan ofwel een digitaal EU-COVID-certificaat van herstel zijn, uitgegeven door één van de EU-lidstaten, ofwel een herstelcertificaat uitgereikt in een land dat niet behoort tot de EU maar dat wel als equivalent wordt beschouwd. Deze certificaten worden uitgereikt op basis van een positief resultaat van een PCR-test of een positief resultaat van een snelle antigeentest. Het herstelcertificaat is geldig vanaf 11 dagen tot 180 dagen na de positieve test.
 • Een testcertificaat bewijst dat je een test onderging waarvan het resultaat negatief was. Dit kan een negatieve PCR-test zijn afgenomen max. 72 uur vóór aankomst in België of een negatieve Ag-test afgenomen max. 24 uur vóór aankomst in België.

Testen of quarantaine?

In het geval van een Ag-test na aankomst in België: Voor een Ag-test zijn de resultaten ongeveer binnen 20 minuten bekend en kan men terecht in de apotheek.

1. Kom je uit een groene, oranje, rode, donkerrode of grijze zone binnen de Europese Unie of Schengenzone of uit een derde land dat op de witte lijst staat?

 • Heb je een vaccinatie- of herstelcertificaat?
  • Je moet je noch voor vertrek, noch in België laten testen of in quarantaine gaan.
 • Heb je geen vaccinatie- of herstelcertificaat?
  • Laat je testen voor vertrek (PCR-test van max. 72 uur of Ag-test van max. 24 uur vóór aankomst in België).
  • Je moet je in België niet laten testen of in quarantaine gaan.

2. Kom je uit een derde land dat niet op de witte lijst staat?

 • Heb je EU-nationaliteit of hoofdverblijfplaats in de EU of Schengenzone?

  • Heb je een vaccinatie- of herstelcertificaat?
   • Je moet je in België niet laten testen of in quarantaine gaan.
  • Heb je geen vaccinatie- of herstelcertificaat?
   • Laat je testen voor vertrek (PCR-test afgenomen max. 72 uur of Ag-test afgenomen max. 24 uur vóór aankomst in België). Je moet je in België niet laten testen of in quarantaine gaan.
 • Heb je geen EU-nationaliteit of hoofdverblijfplaats in de EU of Schengenzone?

  • Je mag enkel naar België reizen voor essentiële redenen, of als je een erkend vaccinatiecertificaat hebt met volledige vaccinatie of een herstelcertificaat.
  • Heb je een vaccinatie- of herstelcertificaat?
   • Je moet je in België niet laten testen of in quarantaine gaan.
  • Heb je geen vaccinatie- of herstelcertificaat?
   • Laat je testen voor vertrek (PCR-test afgenomen max. 72 uur of Ag-test afgenomen max. 24 uur vóór aankomst in België). Je moet je in België niet laten testen of in quarantaine gaan.

3. Kom je uit een heel hoog risico land binnen de Europese Unie of Schengenzone?

 • Heb je een vaccinatiecertificaat? Je moet niet in quarantaine of je laten testen.
 • Heb je geen vaccinatiecertificaat?
  • Laat je testen op dag 1 (PCR). Je blijft in quarantaine in afwachting van het resultaat. Je moet je niet laten testen op dag 1 wanneer je bij aankomst in België een geldige negatieve PCR-test van max. 72 uur oud bij je hebt. Indien je vóór je reis positief test, mag je niet reizen.
  • Laat je daarna nog eens testen op dag 7 (PCR).
  • Is een test positief? Je moet minstens 10 dagen verplicht in isolatie.
  • Ag-tests zijn niet mogelijk na aankomst uit een heel hoog risico land. Enkel PCR-tests zijn toegelaten.
  • Er bestaan enkele uitzonderingen op de quarantaine.

4. Kom je uit een heel hoog risico land buiten de Europese Unie of Schengenzone?

 • Je mag niet naar België reizen. Je mag enkel naar België reizen in een zeer beperkt aantal gevallen.
 • Maak je deel uit van deze zeer beperkte uitzonderingen? Je moet beschikken over:
 • Je moet 10 dagen verplicht in quarantaine. Dit is zo voor iedereen, ook als je volledig gevaccineerd bent. Laat je testen (PCR) op dag 1 en 7 dat je in België bent. Ag-tests zijn niet mogelijk na aankomst uit een heel hoog risico land. Enkel PCR-tests zijn toegelaten.
 • Er bestaan enkele uitzonderingen op de quarantaine.

Opgelet: wanneer de politiediensten vermoeden dat het PLF-formulier of het attest voor negatieve Covid-19-test vervalst werden, wordt een proces-verbaal opgesteld. Dit proces-verbaal wordt overgemaakt aan het parket. Gelet op de bijzondere ernst van deze inbreuken met een bedrieglijk opzet en het feit dat het coronabeleid staat of valt met de echtheid van deze documenten, wordt, indien voldoende aanwijzingen voorhanden zijn en met vermelding van verzachtende omstandigheden, tot rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank overgegaan wegens valsheid en gebruik van het valse stuk.