Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Maatregelen naar aanleiding van overstromingsramp

Vaccinatie kon niet doorgaan t.g.v. overstromingsramp

Een persoon met hoofdverblijfplaats in Brussel, Vlaanderen of de Duitstalige Gemeenschap waarvoor ten gevolge van de overstromingsramp de vaccinatie (eerste of tweede dosis) niet kon plaatsvinden, kan met zijn vaccinatiecode zijn oorspronkelijke afspraak annuleren en een nieuwe afspraak maken zonder een nieuwe uitnodiging te moeten afwachten. Bepaalde vaccinatiecentra zullen de betrokkene opnieuw oproepen.

Een persoon met hoofdverblijfplaats in Wallonië waarvoor ten gevolge van de overstromingsramp de vaccinatie (eerst of tweede dosis) niet kon plaatsvinden, kan contact opnemen met het contact center op 0800/45.019 om de datum en/of plaats van de vaccinatie te verplaatsen. Meer informatie is beschikbaar op JeMeVaccine.be.

Vaccinatiecode verloren

Wie zijn vaccinatiecode is verloren, kan deze, na authenticatie met de elektronische identiteitskaart, Itsme of de Helenacode, terugvinden via MijnHealthViewer.

Indien dit niet lukt, kan telefonisch contact worden opgenomen met het bevoegde vaccinatiecentrum.

Gratis PCR-test

Een persoon waarvoor de tweede vaccinatie ten gevolge van de overstromingsramp niet heeft kunnen plaatsvinden binnen de normale termijn, behoudt zijn recht op 2 gratis PCR-testen indien de tweede vaccinatie plaatsvindt binnen de 7 dagen na de normale termijn. Concreet heeft een persoon die vóór 25 juli een gratis PCR-test aanvraagt hierop recht indien

 • de te testen persoon 6 jaar of ouder is en
 • zijn hoofdverblijfplaats in België heeft volgens de gegevens in het Rijksregister en
 • nog niet twee keer een corona test prescription code (CTPC) voor een gratis test heeft gekregen en
 • zich op het moment van de aanvraag van een corona test prescription code voor een gratis test in een van de volgende gevallen bevindt
  • de persoon is nog niet uitgenodigd voor vaccinatie
  • de persoon is minder dan 35 dagen geleden uitgenodigd voor vaccinatie
  • de persoon heeft binnen 35 dagen na de uitnodiging een eerste van twee vereiste doses ontvangen en minder dan
   • 105 of 77 dagen geleden voor AstraZeneca, afhankelijk van of de eerste dosis vóór 25 mei of vanaf 25 mei werd gegeven
   • 56 dagen geleden voor Moderna
   • 56 of 42 dagen geleden voor Pfizer, afhankelijk van of de eerste dosis vóór 13 juli of vanaf 13 juli werd gegeven
  • de persoon heeft binnen 35 dagen na de uitnodiging en minder dan 14 dagen geleden een dosis Johnson & Johnson gekregen.

Een CTPC voor een gratis PCR-test is 10 dagen geldig.

Verplichte test kon niet doorgaan t.g.v. overstromingsramp

Indien een persoon een test dient te ondergaan, maar dit ten gevolge van de overstromingsramp niet mogelijk was, dient de betrokkene na te gaan of de verkregen corona test prescription code (CTPC) al dan niet vervallen is. Indien de CTPC nog niet vervallen is, kan de betrokkene zijn oorspronkelijke afspraak annuleren en een nieuwe inplannen. Indien de CTPC wel al vervallen is, is een test niet meer zinvol. Een afspraak annuleren en nieuwe inplannen kan via MijnGezondheid.

Indien een persoon een test diende te ondergaan, maar aantoont dat dit ten gevolge van de overstromingsramp niet mogelijk was, wordt de betrokkene door de politie niet beboet.

Testcode (CTPC) verloren

Wie zijn corona test prescription code (CTPC) is verloren, kan deze, na authenticatie met de elektronische identiteitskaart, Itsme of de Helenacode, terugvinden via MijnGezondheid.

Indien dit dit niet lukt voor een CTPC uitgereikt aan hoogrisicocontacten of personen die aankomen na een verblijf in een rode zone, kan telefonisch contact worden opgenomen met het bevoegde contact center. De medewerkers van het contact center kunnen de CTPC in deze gevallen opzoeken in de toepassing ‘Script & Forms’. Een CTPC uitgereikt voor een gratis PCR-test kunnen zij niet opzoeken.

Handhaving t.o.v. personen die in België aankomen na een verblijf in een rode zone

Bepaalde informatie over personen die in België aankomen na een verblijf in een rode zone worden, zoals de quarantaineduur en/of feit dat er geen indicatie is dat ze zich hebben laten testen, wordt doorgegeven aan de politiediensten met het oog op de handhaving. De politie voert tijdelijk een gedoogbeleid tov van personen in de overstromingsrampgebieden of die zich door de overstromingsramp in een benarde situatie bevinden.

Werking contact centers

De contact centers pogen besmette personen en hoogrisicocontacten van besmette personen gedurende 48u telefonisch te bereiken. Indien ze na die periode niet telefonisch bereikt zijn, wordt het telefoneren gestopt en wordt de nodige informatie doorgegeven aan field agents om te pogen de betrokkenen via een bezoek te bereiken. Voor de personen behandeld door de contact centers van Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap wordt de periode van 48u tijdelijk verlengd naar 72u.

De gezondheidsadministraties van de gefedereerde entiteiten nemen, in functie van de situatie op het vlak van de overstromingsramp, de gepaste maatregelen inzake het organiseren van de bezoeken.