Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Ziekenhuisopnames volgen stijging van COVID-19 infecties

De evolutie van de epidemie kan u opvolgen aan de hand van de evolutie van de 7-daagse daggemiddeldes, en de vergelijking met de situatie één week eerder. Dat laat toe om duidelijk de trends te zien, los van schommelingen in de dagcijfers.

De statistieken in deze afbeelding zijn beschikbaar via d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/news/numbers_20200727_NL.pdf

Het aantal nieuwe infecties in de periode van 17 tot en met 23 juli is met 71% gestegen tegenover de week voordien (10/07 tot en met 16/07).

47% van de nieuwe infecties verleden week vond plaats in de provincie Antwerpen. Maar ook in de rest van het land stijgt het aantal infecties beduidend. Deze toename is dus te zien in bijna alle provincies en betreft alle leeftijdsgroepen voor België. Op nationaal niveau werden in de afgelopen week elke dag gemiddeld 278,9 nieuwe gevallen gediagnosticeerd.

Gemiddeld werden de voorbije week 17,4 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis voor COVID-19. Dat is een stijging van 30% tegenover de week voordien. In totaal liggen er nu 211 mensen in het ziekenhuis. Dat is een stijging van 26% tegenover vorige week. Van die 211 patiënten liggen er 47 op intensieve zorgen, wat neerkomt op een stijging van 52%.

Gemiddeld overlijden er 2 mensen per dag met COVID-19.

De snelle stijging van het aantal nieuwe infecties is zorgwekkend. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen is voorlopig nog beperkt, maar ook die cijfers gaan in stijgende lijn.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

De cijfers worden voortdurend bijgewerkt. Cijfers voor dezelfde periode, maar uit verschillende edities van het dagelijks rapport kunnen dus enigszins verschillen.

Actuele situatie op lokaal niveau

Op lokaal niveau kan u de situatie opvolgen via onze website. Deze toont de aanwezigheid van het coronavirus SARS-CoV-2 op gemeentelijk niveau op basis van 3 indicatoren:

  • De cumulatieve incidentie berekend over 7 dagen (aantal nieuwe gevallen in de afgelopen 7 dagen gedeeld door de bevolking van de gemeente, vermenigvuldigd met 100.000).
  • Het aantal opeenvolgende dagen dat er ten minste 1 nieuw geval werd gerapporteerd.
  • Het aantal dagen dat het aantal nieuwe gevallen stijgt vergeleken met de dag ervoor, gezien over een periode van 7 dagen.

2. Dagcijfers

De dagcijfers zijn online te raadplegen via het COVID-19 dashboard van Sciensano.

De bijhorende open datasets kunnen gedownload worden van onze website.

Het dashboard en de datasets worden dagelijks bijgewerkt om 09u00.

Het nieuwsbericht (dagelijks) en het epidemiologisch rapport (di-za) worden telkens om 9u gepubliceerd.

De cijfers van de nieuwe infecties worden ook in het weekend bijgewerkt. Die van de ziekenhuisopnames en overlijdens, beide langere termijnindicatoren, enkel op weekdagen.

Het virus is niet verdwenen uit ons land. Blijf dus de tips toepassen om jezelf en je familie te beschermen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.