Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Wie wordt eerst getest op het coronavirus

Hier vind je de prioritaire groepen terug die als eerste worden getest op het coronavirus. Deze groepen zijn samengesteld op basis van de input van wetenschappers en experten:

De prioritaire groepen zijn:

  • Elke persoon die in het ziekenhuis wordt opgenomen en die vermoedelijk besmet is met het coronavirus.

  • Elke zorgverlener die besmet kan zijn en die zorgt voor mensen uit de risicogroepen.

  • Elke patiënt die in het ziekenhuis of in een gemeenschapsstructuur (rusthuis, gevangenis, …) ligt en die ademhalingsproblemen heeft. Als de capaciteit van de testen in de volgende dagen verhoogt, zal die eerst worden uitgebreid naar de volgende personen:

  • Elke persoon binnen de gezondheidszorg die besmet kan raken, om mensen die in contact komen met deze zorgverleners zoveel mogelijk te beschermen.

  • Personen die besmet kunnen zijn en tot de risicogroepen behoren. De informatie over de testen zal twee keer per week worden gecommuniceerd. De focus ligt namelijk op het vinden van materiaal en oplossingen voor mensen in het veld.