Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Voor het eerst in lange tijd daling in weekgemiddelde nieuwe gevallen

De evolutie van de epidemie kan u opvolgen aan de hand van de evolutie van de 7-daagse daggemiddeldes, en de vergelijking met de situatie één week eerder. Dat laat toe om duidelijk de trends te zien, los van schommelingen in de dagcijfers.

De statistieken in deze afbeelding zijn beschikbaar via d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/news/numbers_20200817_NL.pdf

De afgelopen week werden er 4018 nieuwe gevallen vastgesteld in België. Dat is een daling met 5% tegenover de week ervoor.

Na een aanhoudende periode van toenames sinds begin juli, is het vandaag de eerste keer dat we een daling van de weekgemiddelden mogen aankondigen. Op nationaal niveau zou dit dus betekenen dat de piek achter ons ligt – voorlopig althans.

We zijn namelijk aangekomen bij een kantelmoment in de epidemie, waarbij het zwaartepunt zich lijkt te verschuiven van Antwerpen naar Brussel. In Antwerpen blijft de daling namelijk voorlopig aanhouden, met de afgelopen week 1119 nieuwe vastgestelde gevallen (een daling van -24%). 

In Brussel daarentegen zien we dat de toename aanhoudt, met de afgelopen week 853 nieuwe vastgestelde gevallen (een stijging van +48%). In Brussel blijven ook de positiviteitsratio’s stijgen, met de afgelopen week een positiviteitsratio van 6,7%. Als deze evoluties aanhouden, zou Brussel binnen een tweetal dagen een weektotaal hebben dat hoger ligt dan dat in Antwerpen. Op woensdag 12 augustus zagen we al dat er meer gevallen werden vastgesteld in Brussel dan in Antwerpen.

In de andere provincies evolueert de situatie uitermate gunstig. De meeste provincies kennen een daling van de weekgemiddelden. Enkel in Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Luxemburg zien we vandaag een stijging: het gaat daarbij echter nog altijd om lage absolute aantallen, en ook over beperkte toenames die aan het afvlakken zijn. 

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft langzaamaan toenemen. De afgelopen week werden er 243 mensen opgenomen in het ziekenhuis omwille van COVID, oftewel gemiddeld 35 per dag. Dat is een stijging met +29% tegenover de week ervoor. Deze toename ligt in de lijn der verwachtingen en zal vermoedelijk nog enige tijd blijven aanhouden. Het blijft gaan over kleine absolute aantallen, waardoor de situatie in de ziekenhuizen onder controle blijft, met in totaal 336 gehospitaliseerde patiënten, waarvan er 86 behandeld worden op intensieve zorgen. Het hoogste aantal patiënten zien we in Antwerpen en Brussel, samen verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle nieuwe opnames. 

De afgelopen week vielen er ook 51 overlijdens te betreuren, en dat is dubbel zoveel als de week ervoor.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

De cijfers worden voortdurend bijgewerkt. Cijfers voor dezelfde periode, maar uit verschillende edities van het dagelijks rapport kunnen dus enigszins verschillen.

Actuele situatie op lokaal niveau

Op lokaal niveau kan u de situatie opvolgen via onze website. Deze toont de aanwezigheid van het coronavirus SARS-CoV-2 op gemeentelijk niveau op basis van 3 indicatoren:

  • De cumulatieve incidentie berekend over 7 dagen (aantal nieuwe gevallen in de afgelopen 7 dagen gedeeld door de bevolking van de gemeente, vermenigvuldigd met 100.000).
  • Het aantal opeenvolgende dagen dat er ten minste 1 nieuw geval werd gerapporteerd.
  • Het aantal dagen dat het aantal nieuwe gevallen stijgt vergeleken met de dag ervoor, gezien over een periode van 7 dagen.

2. Dagcijfers

De dagcijfers zijn online te raadplegen via het COVID-19 dashboard van Sciensano.

De bijhorende open datasets kunnen gedownload worden van onze website.

Het dashboard en de datasets worden dagelijks bijgewerkt om 09u00.

Het nieuwsbericht (dagelijks) en het epidemiologisch rapport (di-za) worden telkens om 9u gepubliceerd.

De cijfers van de nieuwe infecties worden ook in het weekend bijgewerkt. Die van de ziekenhuisopnames en overlijdens, beide langere termijnindicatoren, enkel op weekdagen.

Het virus is niet verdwenen uit ons land. Blijf dus de tips toepassen om jezelf en je familie te beschermen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.