Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Trends nog steeds licht dalend

Uit de cijfers van Sciensano blijkt dat er op dinsdag 16 juni, 89 nieuwe gevallen werden gerapporteerd. Daarvan wonen er 42 in Vlaanderen, 42 in Wallonië en 5 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 60 244.

Verder is de situatie als volgt:

  • In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 371 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 24 nieuwe opnames.
  • In de intensieve zorgen liggen in totaal 67 patiënten, dat is een verdere daling met 9 patiënten in de voorbije 24 uur.
  • 16 684 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 57 in de voorbije 24 uur.
  • In totaal werden 9 675 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 13 in de voorbije 24 uur. Van die 13 overleden 3 mensen in het ziekenhuis en 10 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 90% bevestigd door een COVID-test.
  • Van de in totaal 9 675 overleden personen, overleed 49% in het ziekenhuis, 50% in een woonzorgcentrum, 0,5% in andere residentiële collectiviteiten, en 0,6% thuis en elders. De meeste sterfgevallen in het ziekenhuis (95%) zijn bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra omvatten 27% bevestigde gevallen en 73% vermoede gevallen.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus. picture_as_pdf

Het virus is niet verdwenen uit ons land. Blijf dus de tips toepassen om jezelf en je familie te beschermen .

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Samenvatting voor de pers picture_as_pdf