Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Trends evolueren in de goede richting: uitbreiding sociale contacten mogelijk, maar hou het veilig

Evolutie van de daggemiddelden

De voorbije week* waren er dagelijks gemiddeld 82 nieuwe besmettingen. Dat is een daling van 13 % tegenover de week voordien (gemiddeld 94 nieuwe besmettingen per dag). In dezelfde periode daalde ook het gemiddeld aantal dagelijkse overlijdens van 7 naar 4 (-38%). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames door COVID-19 zakte de voorbije week** naar gemiddeld 13 per dag, in vergelijking met 15 per dag één week eerder (-15%).

* 23/6-29/6. De gegevens van het aantal nieuwe infecties en overlijdens van de laatste 3 dagen zijn nog niet geconsolideerd.
** 16/6-22/6

Evolutie van de bezetting in de ziekenhuizen

De voorbije week daalde de bezetting in de ziekenhuizen:

  • Op 2/7 waren er 183 ziekenhuisbedden bezet door COVID-19-patiënten. Op 25/6 waren dat er nog 255, of een daling van 29%
  • In dezelfde periode viel ook het aantal bezette bedden op intensieve zorgen terug van 38 naar 35 (-8%)

Evolutie van de kortetermijnindicatoren

Afwezigheid op het werk

Via Medex krijgt Sciensano een zicht op het aantal zieken onder de 83.000 Belgische overheidsfunctionarissen in vergelijking met de voorgaande jaren. Deze indicator laat toe om te zien of er opnieuw meer mensen ziek beginnen te worden en geeft zo een idee van de impact van het coronavirus op de werkende bevolking. Ook deze week lag het aantal afwezigen laag en bleef hun aantal stabiel.

De statistieken in deze afbeelding zijn beschikbaar via d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/news/numbers_20200703_NL.pdf

Evolutie van de consultaties voor griepklachten

In de afgelopen week hebben 59 per 100.000 inwoners hun huisarts geraadpleegd voor griepachtige klachten zoals koorts en hoesten (die overlappen met COVID-19-symptomen). Het aantal consultaties bleef laag en was stabiel in vergelijking met de vorige weken.

De statistieken in deze afbeelding zijn beschikbaar via d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/news/numbers_20200703_NL.pdf

Aangepaste rapportering

Vanaf deze week publiceert Sciensano op vrijdag geen uitgebreide weekrapporten meer. Aangezien de trends van de epidemie op vele gebieden lijken te stabiliseren, zullen we de weekrapporten op vrijdag vervangen door thematische rapporten die regelmatig, maar niet altijd op vrijdag, als bijlage bij de dagelijkse rapporten worden gepubliceerd. Wanneer er dus nieuwe informatie is over een bepaald onderwerp, of een belangrijke evolutie in een trend, zoals de consultaties voor griepklachten, afwezigheden op het werk, aanwezigheid van antilichamen bij zorgpersoneel of de evolutie van het patiëntenprofiel, maken we een thematische bijlage met de nieuwste gegevens.

We benadrukken ook dat Sciensano de situatie van het virus in ons land op de voet blijft volgen. Deze bijsturing van de rapportering verandert daar niets aan.

Bekijk het volledige dagrapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

Info over onze surveillances en aangepaste rapportering.

Dagcijfers en lokale situatie

De dagcijfers zijn online te raadplegen via het COVID-19 dashboard van Sciensano.

Op lokaal niveau kan u de COVID-19 situatie opvolgen via onze website.

Het dashboard en de open datasets worden dagelijks bijgewerkt.

Veilige uitbreiding van sociale contacten in deze vierde fase

Vanaf 1 juli 2020 ligt het accent in deze vierde fase van de afbouw op een bijkomende versoepeling van de sociale contacten.

Iedereen kan zich vrij verplaatsen binnen het Belgische grondgebied maar er wordt nog steeds een beroep gedaan op uw verantwoordelijkheidsgevoel en geest van solidariteit om alle gezondheidsaanbevelingen op te volgen. Privé- en publieke culturele, maatschappelijke, sportieve, toeristische en recreatieve activiteiten kunnen hernemen. De voorwaarden waaronder die mogen plaatsvinden zijn vastgelegd in specifieke protocollen.

Elke persoon mag, bovenop de personen die onder hetzelfde dak wonen, tot 15 verschillende personen ontmoeten per week. Dat is een individueel recht en de 15 personen mogen elke week veranderen.

Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 15 personen, inclusief kinderen. Dat geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in een bar, op café, in het park,…).

Samenscholingen van meer dan 15 personen blijven verboden tot minstens 31 augustus 2020, behalve de uitzonderingen die op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ worden vermeld.