Hoe pakken we de herfstgolf aan? Mondmaskers binnen - Telewerk sterk aanbevolen - Covid Safe Ticket. Bescherm jezelf en elkaar en verlucht binnenruimtes.

Stijging in trend nieuwe besmettingen

Door de afname van de verspreiding van het virus de laatste weken evolueert ook onze rapportering mee. De focus zal vanaf nu liggen op de evolutie van de trends, en niet langer op de dagcijfers, zoals tot nu toe het geval was. Dat laat toe om de evolutie van de epidemie beter te objectiveren, los van kleine schommelingen in de dagcijfers.

Er zullen echter nog steeds dagcijfers beschikbaar zijn, maar onder een iets andere vorm dan u tot nu toe van ons gewoon bent. Ze zullen uitgedrukt worden in functie van de datum dat ze plaatsvonden, en niet langer in functie van de datum dat ze gerapporteerd werden aan Sciensano.

Op zondag en maandag publiceren wij geen epidemiologisch rapport en nieuwsbericht, maar de monitoring van de nieuwe infecties gaat 7/7 dagen door. Ook het waarschuwingssysteem voor de regionale gezondheidsdiensten blijft altijd actief.

U kan op elk moment de actuele situatie van de nieuwe infecties raadplegen:

De cijfers worden dagelijks bijgewerkt om 12u00.

Concreet passen we onze dagelijkse rapportering als volgt aan:

De evolutie van de epidemie kan u opvolgen aan de hand van de evolutie van de 7-daagse daggemiddelden, en de vergelijking met de situatie één week eerder. Dat laat toe om duidelijk de trends te zien, los van schommelingen in de dagcijfers.

De statistieken in deze afbeelding zijn beschikbaar via d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/news/numbers_20200627_NL.pdf

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

Actuele situatie op lokaal niveau

Op lokaal niveau kan u de situatie opvolgen via onze website. Deze toont de aanwezigheid van het coronavirus SARS-CoV-2 op gemeentelijk niveau op basis van 3 indicatoren:

  • De cumulatieve incidentie berekend over 7 dagen (aantal nieuwe gevallen in de afgelopen 7 dagen gedeeld door de bevolking van de gemeente, vermenigvuldigd met 100.000).
  • Het aantal opeenvolgende dagen dat er ten minste 1 nieuw geval werd gerapporteerd.
  • Het aantal dagen dat het aantal nieuwe gevallen stijgt vergeleken met de dag ervoor, gezien over een periode van 7 dagen.

2. Dagcijfers

De dagcijfers zijn online te raadplegen via het COVID-19 dashboard van Sciensano.

De bijhorende open datasets kunnen gedownload worden van onze website.

Het dashboard en de datasets worden dagelijks bijgewerkt om 12u00.

De cijfers van de nieuwe infecties worden ook in het weekend bijgewerkt. Die van de ziekenhuisopnames en overlijdens, beide langere termijnindicatoren, enkel op weekdagen.

Het virus is niet verdwenen uit ons land. Blijf dus de tips toepassen om jezelf en je familie te beschermen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.