Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Spatmaskers beschermen niet tegen COVID-19

De evolutie van de epidemie kan u opvolgen aan de hand van de evolutie van de 7-daagse daggemiddeldes, en de vergelijking met de situatie één week eerder. Dat laat toe om duidelijk de trends te zien, los van schommelingen in de dagcijfers.

De statistieken in deze afbeelding zijn beschikbaar via d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/news/numbers_20200724_NL.pdf

Spatmaskers beschermen niet tegen COVID-19. Zij worden in heel wat sectoren als alternatief voor een mondmasker gebruikt, maar de mond en de neus zijn niet of nauwelijks afgedekt of beschermd. Hierdoor is de bescherming van zowel de drager als de omgeving onvoldoende. Meer informatie in het nieuwsbericht van de FOD Economie. Les statistiques reprises dans cette image sont disponibles via d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/news/numbers_20200724_FR.pdf

Het aantal nieuwe infecties in de periode van 14 tot en met 20 juli is met 89% gestegen tegenover de week voordien (07/07 tot en met 13/07). Alle provincies, met uitzondering van Waals Brabant, kennen een toename van gevallen.

Hoewel de toename betrekking heeft op alle leeftijdsgroepen, is deze meer uitgesproken bij de actieve bevolking (onder de 60 jaar). Ze vertegenwoordigden 85% van alle gediagnosticeerde gevallen in de afgelopen week. Wij betreuren eveneens het overlijden van een meisje van 3 jaar. Zij testte positief op COVID-19 en had ernstige onderliggende aandoeningen.

Op nationaal niveau werden in de afgelopen week elke dag gemiddeld 220,6 nieuwe gevallen gediagnosticeerd.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

De cijfers worden voortdurend bijgewerkt. Cijfers voor dezelfde periode, maar uit verschillende edities van het dagelijks rapport kunnen dus enigszins verschillen.

Actuele situatie op lokaal niveau

Op lokaal niveau kan u de situatie opvolgen via onze website. Deze toont de aanwezigheid van het coronavirus SARS-CoV-2 op gemeentelijk niveau op basis van 3 indicatoren:

  • De cumulatieve incidentie berekend over 7 dagen (aantal nieuwe gevallen in de afgelopen 7 dagen gedeeld door de bevolking van de gemeente, vermenigvuldigd met 100.000).
  • Het aantal opeenvolgende dagen dat er ten minste 1 nieuw geval werd gerapporteerd.
  • Het aantal dagen dat het aantal nieuwe gevallen stijgt vergeleken met de dag ervoor, gezien over een periode van 7 dagen.

2. Dagcijfers

De dagcijfers zijn online te raadplegen via het COVID-19 dashboard van Sciensano.

De bijhorende open datasets kunnen gedownload worden van onze website.

Het dashboard en de datasets worden dagelijks bijgewerkt om 09u00.

Het nieuwsbericht (dagelijks) en het epidemiologisch rapport (di-za) worden telkens om 9u gepubliceerd.

De cijfers van de nieuwe infecties worden ook in het weekend bijgewerkt. Die van de ziekenhuisopnames en overlijdens, beide langere termijnindicatoren, enkel op weekdagen.

Het virus is niet verdwenen uit ons land. Blijf dus de tips toepassen om jezelf en je familie te beschermen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.