Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Richtlijn voor het personeel van de vuilnis ophaaldiensten

Het virus van COVID-19 wordt overgedragen door druppeltjes tijdens het spreken, hoesten, niezen,… over een afstand van 1,5 meter. De beschermingsmaatregelen voor COVID-19 zijn dezelfde als voor andere acute luchtweginfecties die zich via kleine druppels verspreiden, zoals griep. Daarom gelden nu ook dezelfde hygiënevoorschriften als tijdens de jaarlijkse griepepidemie.

  • Omdat overdracht gebeurt via druppeltjes en contact met besmette oppervlakten, en niet door de lucht, biedt het dragen van een mondmasker geen bescherming tegen infectie.
  • Er is geen nood aan speciale beschermingsmiddelen, de standaard kledij (inclusief handschoenen) volstaat.
  • Vermijd het aanraken van uw ogen, neus en mond tijdens het werk.
  • Handhygiëne is uiterst belangrijk. Was uw handen meerdere keren per dag (en zeker als u de handschoenen verwijdert) met water en zeep gedurende 40 tot 60 seconden, of gebruik handalcohol.
  • Neem telefonisch contact op met uw huisarts bij symptomen van een luchtweginfectie (hoest, keelpijn, koorts…).