Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis gebeuren in alle veiligheid

De evolutie van de epidemie kan u opvolgen aan de hand van de evolutie van de 7-daagse daggemiddeldes, en de vergelijking met de situatie één week eerder. Dat laat toe om duidelijk de trends te zien, los van schommelingen in de dagcijfers.

De statistieken in deze afbeelding zijn beschikbaar via d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/news/numbers_20200731_NL.pdf

Tussen 21/7 en 27/7 werden dagelijks gemiddeld 371 nieuwe COVID-19 infecties opgetekend, tegenover 228 de week voordien. Dat is een stijging met 62%.

Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames steeg van gemiddeld 15 per dag naar 24 per dag, of een stijging van 60%.

Het aantal nieuwe infecties en ziekenhuisopnames neemt dus nog steeds toe. Dat zal ook nog een tijd doorgaan, want het duurt nog minstens een paar weken voor we het effect van de nieuwe maatregelen gaan zien.

Het gemiddeld aantal overlijdens bleef vrijwel onveranderd.

De voorbije dagen hebben verschillende mensen hun afspraak in het ziekenhuis of bij de dokter geannuleerd uit angst voor COVID-19. De onderzoeken en behandelingen vinden echter plaats in alle veiligheid en kunnen gewoon doorgaan. Stel uw afspraak dus niet onnodig uit, zodat u de zorg krijgt die u nodig hebt.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

De cijfers worden voortdurend bijgewerkt. Cijfers voor dezelfde periode, maar uit verschillende edities van het dagelijks rapport kunnen dus enigszins verschillen.

Actuele situatie op lokaal niveau

Op lokaal niveau kan u de situatie opvolgen via onze website. Deze toont de aanwezigheid van het coronavirus SARS-CoV-2 op gemeentelijk niveau op basis van 3 indicatoren:

  • De cumulatieve incidentie berekend over 7 dagen (aantal nieuwe gevallen in de afgelopen 7 dagen gedeeld door de bevolking van de gemeente, vermenigvuldigd met 100.000).
  • Het aantal opeenvolgende dagen dat er ten minste 1 nieuw geval werd gerapporteerd.
  • Het aantal dagen dat het aantal nieuwe gevallen stijgt vergeleken met de dag ervoor, gezien over een periode van 7 dagen.

2. Dagcijfers

De dagcijfers zijn online te raadplegen via het COVID-19 dashboard van Sciensano.

De bijhorende open datasets kunnen gedownload worden van onze website.

Het dashboard en de datasets worden dagelijks bijgewerkt om 09u00.

Het nieuwsbericht (dagelijks) en het epidemiologisch rapport (di-za) worden telkens om 9u gepubliceerd.

De cijfers van de nieuwe infecties worden ook in het weekend bijgewerkt. Die van de ziekenhuisopnames en overlijdens, beide langere termijnindicatoren, enkel op weekdagen.

Het virus is niet verdwenen uit ons land. Blijf dus de tips toepassen om jezelf en je familie te beschermen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.