Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Nieuwe gevallen in alle provincies

De evolutie van de epidemie kan u opvolgen aan de hand van de evolutie van de 7-daagse daggemiddeldes, en de vergelijking met de situatie één week eerder. Dat laat toe om duidelijk de trends te zien, los van schommelingen in de dagcijfers.

De statistieken in deze afbeelding zijn beschikbaar via d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/news/numbers_20200804_NL.pdf

Het aantal nieuwe infecties in de periode van 25 tot en met 31 juli is met 60% gestegen tegenover de week voordien (18/07 tot en met 24/07). Gemiddeld hebben in die periode 517,1 mensen per dag positief getest voor COVID-19.

Deze toename is te zien in heel het land en niet alleen in Antwerpen. We zien stijgingen op verschillende plaatsen in alle provincies, voornamelijk in de dichtbevolkte steden en wijken met lagere socio-economische status. Het meeste aantal besmettingen vindt plaats bij twintigers en dertigers, maar ondertussen zien we de cijfers ook stijgen bij andere leeftijdsgroepen, waaronder de jongsten en de oudsten.

In de ziekenhuizen werden de voorbije week gemiddeld 24,6 nieuwe COVID-patiënten per dag opgenomen. Dat is een stijging van 31%.

In de voorbije week stierven ook gemiddeld 2,4 personen per dag met COVID-19.

We weten nog niet hoe lang en hoe hoog deze golf zal zijn, maar we hebben er vertrouwen in dat we met onze gezamenlijke inspanningen deze golf onder controle kunnen krijgen. De basisregels werken en we moeten ze consistent toepassen. Beperkt uw dichte contacten tot maximaal vijf personen. Hou steeds afstand met al de rest. Wanneer u besmet bent of in dicht contact bent geweest met een besmet persoon, isoleer uzelf onmiddellijk en verspreid het virus niet verder.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

De cijfers worden voortdurend bijgewerkt. Cijfers voor dezelfde periode, maar uit verschillende edities van het dagelijks rapport kunnen dus enigszins verschillen.

Actuele situatie op lokaal niveau

Op lokaal niveau kan u de situatie opvolgen via onze website. Deze toont de aanwezigheid van het coronavirus SARS-CoV-2 op gemeentelijk niveau op basis van 3 indicatoren:

  • De cumulatieve incidentie berekend over 7 dagen (aantal nieuwe gevallen in de afgelopen 7 dagen gedeeld door de bevolking van de gemeente, vermenigvuldigd met 100.000).
  • Het aantal opeenvolgende dagen dat er ten minste 1 nieuw geval werd gerapporteerd.
  • Het aantal dagen dat het aantal nieuwe gevallen stijgt vergeleken met de dag ervoor, gezien over een periode van 7 dagen.

2. Dagcijfers

De dagcijfers zijn online te raadplegen via het COVID-19 dashboard van Sciensano.

De bijhorende open datasets kunnen gedownload worden van onze website.

Het dashboard en de datasets worden dagelijks bijgewerkt om 09u00.

Het nieuwsbericht (dagelijks) en het epidemiologisch rapport (di-za) worden telkens om 9u gepubliceerd.

De cijfers van de nieuwe infecties worden ook in het weekend bijgewerkt. Die van de ziekenhuisopnames en overlijdens, beide langere termijnindicatoren, enkel op weekdagen.

Het virus is niet verdwenen uit ons land. Blijf dus de tips toepassen om jezelf en je familie te beschermen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.