Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Meest recente COVID-19-cijfers

De meest recente epidemiologische update vindt u steeds op het dashboard van Sciensano en in het dagelijks epidemiologisch rapport. Op vrijdag kan u ook het weekrapport raadplegen.

Het virus circuleert volop in ons land. Blijf dus de tips toepassen om jezelf en je familie te beschermen.

Vaak gestelde vragen over de cijfers.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.