Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Lichte daling aantal opnames op intensieve zorgen

Op dinsdag 14 april werden 2454 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 1600 in Vlaanderen, 706 in Wallonië en 95 in Brussel. We hebben geen informatie over de woonplaats van de overige 53 gevallen. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 33573.

Verder is de situatie als volgt:

  • In de ziekenhuizen zijn er in totaal 5524 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 250 nieuwe opnames.
  • In de intensieve zorgen liggen in totaal 1204 patiënten, dat is een lichte daling met 22 patiënten in de voorbije 24 uur.
  • 7107 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 239 in de voorbije 24 uur.
  • In totaal werden 4440 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 283 in de voorbije 24 uur. Van die 283 overleden 103 mensen in het ziekenhuis en 179 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 2,8% bevestigd door een COVID-test.
  • Van de in totaal 4440 personen, overleed 51% in het ziekenhuis, 46% in een woonzorgentrum, 0,4% thuis en 0,5% op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (3%) als vermoede (97%) gevallen.

Presentatie van de cijfers (persconferentie)

Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. Het aantal nieuwe hospitalisaties daalt licht, maar blijft vrij hoog. Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Zo helpt iedereen de voortgang van  de pandemie te vertragen en de meest kwetsbaren onder ons te beschermen.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de (inter)nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.