Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Huidige trends blijven stabiel

Op vrijdag 24 april werden 1 032 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 431 in Vlaanderen, 355 in Wallonië en 128 in Brussel. We hebben geen informatie over de woonplaats van de overige 118 gevallen. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 45 325.

Verder is de situatie als volgt:

  • In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 4 195 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 217 nieuwe opnames.
  • In de intensieve zorgen liggen in totaal 934 patiënten, dat is een verdere daling met 36 patiënten in de voorbije 24 uur.
  • 10 417 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 295 in de voorbije 24 uur.
  • In totaal werden 6 917 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 241 in de voorbije 24 uur. Van die 241 overleden 72 mensen in het ziekenhuis en 164 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 58% bevestigd door een COVID-test. In de 241 nieuwe overlijdens zitten er 58 uit de Vlaamse woonzorgcentra die gisteren niet konden worden gemeld door een technisch probleem.
  • Van de in totaal 6 917 overleden personen, overleed 46% in het ziekenhuis, 53% in een woonzorgcentrum, 0% thuis en 0% op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (8%) als vermoede (92%) gevallen.

Presentatie van de cijfers (persconferentie) picture_as_pdf

Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. Het aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseertverder, maar blijft vrij hoog. Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis

  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts

  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Zo helpt iedereen de voortgang van de pandemie te vertragen en de meest kwetsbaren onder ons te beschermen.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de (inter)nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.