Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Het virus maakt geen onderscheid tussen afkomst, leeftijd of religie

De evolutie van de epidemie kan u opvolgen aan de hand van de evolutie van de 7-daagse daggemiddeldes, en de vergelijking met de situatie één week eerder. Dat laat toe om duidelijk de trends te zien, los van schommelingen in de dagcijfers.

De statistieken in deze afbeelding zijn beschikbaar via d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/news/numbers_20200802_NL.pdf

Het aantal nieuwe infecties in de periode van 23 tot en met 29 juli is met 78% gestegen tegenover de week voordien (16/07 tot en met 22/07). Gemiddeld hebben in die periode 465,4 mensen per dag positief getest voor COVID-19.

Deze toename is te zien in bijna alle provincies, en dan vooral de provincie Antwerpen.

Er komen nieuwe gevallen bij in alle leeftijdsgroepen, maar de meeste besmettingen komen voor in de groep van 20-59 jaar.

In de ziekenhuizen werden de voorbije week gemiddeld 22,7 nieuwe COVID-patiënten per dag opgenomen. Dat is een stijging van 27%.

In de voorbije week stierven ook gemiddeld 3 personen per dag met COVID-19.

De huidige situatie is zorgwekkend, maar we kunnen het tij nog keren. Om die reden vragen we u ook om niet naar achterpoortjes te zoeken om de regels te kunnen omzeilen.

Het zal nog enkele weken duren vooraleer het effect van de nieuwe maatregelen op het aantal nieuwe infecties zichtbaar zal zijn. Tot dan zal het aantal gevallen blijven stijgen.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

De cijfers worden voortdurend bijgewerkt. Cijfers voor dezelfde periode, maar uit verschillende edities van het dagelijks rapport kunnen dus enigszins verschillen.

Actuele situatie op lokaal niveau

Op lokaal niveau kan u de situatie opvolgen via onze website. Deze toont de aanwezigheid van het coronavirus SARS-CoV-2 op gemeentelijk niveau op basis van 3 indicatoren:

  • De cumulatieve incidentie berekend over 7 dagen (aantal nieuwe gevallen in de afgelopen 7 dagen gedeeld door de bevolking van de gemeente, vermenigvuldigd met 100.000).
  • Het aantal opeenvolgende dagen dat er ten minste 1 nieuw geval werd gerapporteerd.
  • Het aantal dagen dat het aantal nieuwe gevallen stijgt vergeleken met de dag ervoor, gezien over een periode van 7 dagen.

2. Dagcijfers

De dagcijfers zijn online te raadplegen via het COVID-19 dashboard van Sciensano.

De bijhorende open datasets kunnen gedownload worden van onze website.

Het dashboard en de datasets worden dagelijks bijgewerkt om 09u00.

Het nieuwsbericht (dagelijks) en het epidemiologisch rapport (di-za) worden telkens om 9u gepubliceerd.

De cijfers van de nieuwe infecties worden ook in het weekend bijgewerkt. Die van de ziekenhuisopnames en overlijdens, beide langere termijnindicatoren, enkel op weekdagen.

Het virus is niet verdwenen uit ons land. Blijf dus de tips toepassen om jezelf en je familie te beschermen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.