Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Het aantal nieuwe infecties en ziekenhuisopnames neemt toe

De evolutie van de epidemie kan u opvolgen aan de hand van de evolutie van de 7-daagse daggemiddeldes, en de vergelijking met de situatie één week eerder. Dat laat toe om duidelijk de trends te zien, los van schommelingen in de dagcijfers.

De statistieken in deze afbeelding zijn beschikbaar via d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/news/numbers_20200721_NL.pdf

Het aantal nieuwe infecties in de periode van 11 tot en met 17 juli is met 79% gestegen tegenover de week voordien (04/07 tot en met 10/07). Alle provincies, met uitzondering van Waals Brabant, kennen een toename van gevallen.

Terwijl deze toename in bijna alle provincies te zien is, is de verhoging vooral geobserveerd in grote steden of kleine gemeenten ten gevolge van bijeenkomsten (familiefeesten, vieringen, …).

Hoewel de toename betrekking heeft op alle leeftijdsgroepen, worden de nieuwe gevallen vooral waargenomen in de leeftijdsgroepen van de zogenoemde ‘actieve’ bevolking (20-59 jaar).

Ook al is er vandaag een lichte stijging van het aantal ziekenhuisopnames waargenomen dat aandachtig geobserveerd zal zijn, blijven de ernstindicatoren van de ziekte voorlopig laag.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

De cijfers worden voortdurend bijgewerkt. Cijfers voor dezelfde periode, maar uit verschillende edities van het dagelijks rapport kunnen dus enigszins verschillen.

Actuele situatie op lokaal niveau

Op lokaal niveau kan u de situatie opvolgen via onze website. Deze toont de aanwezigheid van het coronavirus SARS-CoV-2 op gemeentelijk niveau op basis van 3 indicatoren:

  • De cumulatieve incidentie berekend over 7 dagen (aantal nieuwe gevallen in de afgelopen 7 dagen gedeeld door de bevolking van de gemeente, vermenigvuldigd met 100.000).
  • Het aantal opeenvolgende dagen dat er ten minste 1 nieuw geval werd gerapporteerd.
  • Het aantal dagen dat het aantal nieuwe gevallen stijgt vergeleken met de dag ervoor, gezien over een periode van 7 dagen.

2. Dagcijfers

De dagcijfers zijn online te raadplegen via het COVID-19 dashboard van Sciensano.

De bijhorende open datasets kunnen gedownload worden van onze website.

Het dashboard en de datasets worden dagelijks bijgewerkt om 09u00.

Het nieuwsbericht (dagelijks) en het epidemiologisch rapport (di-za) worden telkens om 11u gepubliceerd.

De cijfers van de nieuwe infecties worden ook in het weekend bijgewerkt. Die van de ziekenhuisopnames en overlijdens, beide langere termijnindicatoren, enkel op weekdagen.

Het virus is niet verdwenen uit ons land. Blijf dus de tips toepassen om jezelf en je familie te beschermen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.