Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Analyse over de oversterfte door Covid-19

Deze ochtend hebben de experten een grafiek voorgesteld die meer duiding geeft bij de cijfers rond de oversterfte door Covid-19.

Deze grafiek vergelijkt de sterfte van de laatste weken in ons land met de sterfte in dezelfde periode gedurende de laatste vijf jaar. De oranje lijn toont de algemene oversterftecijfers, voor alle oorzaken. We zien duidelijk dat het gemiddelde midden maart werd overschreden: we kunnen dus stellen dat Covid-19 een belangrijke oorzaak is van de oversterfte.

De groene lijn geeft de gerapporteerde cijfers weer van de overlijdens door Covid-19, de vermoedelijke gevallen inbegrepen. De groene stippellijn geeft de bevestigde gevallen weer.

Deze grafiek bevestigt dat de manier waarop cijfers in België gerapporteerd worden de juiste is. Ons land is één van de enige landen dat ook de niet-bevestigde gevallen meetelt. Dat laat toe om de situatie waarin we ons nu bevinden op een juiste manier te evalueren en er correct op te reageren om samen deze epidemie te bestrijden.

Grafiek oversterfte