Winterpakket. Private bijeenkomsten verboden. Horeca tot 23h. Publieke evenementen beperkt. Telewerk verplicht. Zaalsporten. Dancings en disco gesloten.

Gemiddeld 85,1 nieuwe COVID-19 infecties per dag

De evolutie van de epidemie kan u opvolgen aan de hand van de evolutie van de 7‑daagse daggemiddeldes, en de vergelijking met de situatie één week eerder. Dat laat toe om duidelijk de trends te zien, los van schommelingen in de dagcijfers.

De statistieken in deze afbeelding zijn beschikbaar via d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/news/numbers_20200706_NL.pdf

De trend van het aantal nieuwe infecties daalt.

Actuele situatie op lokaal niveau

Op lokaal niveau kan u de situatie opvolgen via onze website. Deze toont de aanwezigheid van het coronavirus SARS-CoV-2 op gemeentelijk niveau op basis van 3 indicatoren:

  • De cumulatieve incidentie berekend over 7 dagen (aantal nieuwe gevallen in de afgelopen 7 dagen gedeeld door de bevolking van de gemeente, vermenigvuldigd met 100.000).
  • Het aantal opeenvolgende dagen dat er ten minste 1 nieuw geval werd gerapporteerd.
  • Het aantal dagen dat het aantal nieuwe gevallen stijgt vergeleken met de dag ervoor, gezien over een periode van 7 dagen.

2. Dagcijfers

De dagcijfers zijn online te raadplegen via het COVID-19 dashboard van Sciensano.

  • Nieuwe infecties (per datum van staalname, dus niet meer per datum van rapportering aan Sciensano).

De monitoring van de nieuwe infecties loopt 7/7 dagen door, en ook het waarschuwingssysteem voor de regionale gezondheidsdiensten blijft altijd actief. U kan op elk moment de actuele situatie op lokaal niveau en de actuele dagcijfers van de nieuwe infecties raadplegen via bovenstaande links. Ziekenhuisopnames en overlijdens -dit zijn indicatoren op iets langere termijn- worden enkel op weekdagen geanalyseerd.

Het dashboard en de datasets worden dagelijks om 04u00 bijgewerkt.

Het nieuwsbericht (dagelijks) en het epidemiologisch rapport (di-za) worden telkens om 9u gepubliceerd.

Het virus is niet verdwenen uit ons land. Blijf dus de tips toepassen om jezelf en je familie te beschermen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.