Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

De epidemie zwakt langzaam verder af, maar blijf voorzichtig

Door de afname van de verspreiding van het virus de laatste weken evolueert ook onze rapportering mee. De focus ligt nu op de evolutie van de trends, en niet langer op de cijfers van de afgelopen 24 uur. Dat laat toe om de evolutie van de epidemie beter te objectiveren, los van kleine schommelingen in de 24 uurscijfers.

Evolutie van de daggemiddelden

De voorbije week* waren er dagelijks gemiddeld 89 nieuwe besmettingen. Dat is een daling van 6 % tegenover de week voordien (gemiddeld 94 nieuwe besmettingen per dag). In dezelfde periode daalde ook het gemiddeld aantal dagelijkse overlijdens van 8 naar 7 (-18%). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames door COVID-19 zakte de voorbije week** naar gemiddeld 15 per dag, in vergelijking met 18 per dag één week eerder (-15%).

* 16/6-22/6 De gegevens van het aantal nieuwe infecties en overlijdens van de laatste 3 dagen zijn nog niet geconsolideerd.
** 19/6-25/6

Evolutie van de bezetting in de ziekenhuizen

De voorbije week daalde de bezetting in de ziekenhuizen:

 • Op 25/6 waren er 255 ziekenhuisbedden bezet door COVID-19-patiënten. Op 18/6 waren dat er nog 340, of een daling van 25%
 • In dezelfde periode viel ook het aantal bezette bedden op intensieve zorgen terug van 52 naar 38 (-27%)

Evolutie van de kortetermijnindicatoren

Afwezigheid op het werk

Via Medex krijgt Sciensano een zicht op het aantal zieken onder de 83.000 Belgische overheidsfunctionarissen in vergelijking met de voorgaande jaren. Uit deze indicator kunnen we afleiden of er opnieuw meer mensen ziek beginnen te worden. Dat geeft een idee van de impact van het coronavirus op de werkende bevolking.

Het aantal afwezigen is de voorbije weken stabiel gebleven en blijft lager dan de voorgaande jaren.

Aantal zieke overheidsfunctionarissen per dag (wekelijks gemiddelde) (MEDEX-databank, n = 83 002)

De statistieken in deze afbeelding zijn beschikbaar via d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/news/numbers_20200626_NL.pdf

EVOLUTIE VAN DE CONSULTATIES VOOR GRIEPKLACHTEN

In de afgelopen week hebben 71 per 100.000 inwoners hun huisarts geraadpleegd voor griepachtige klachten zoals koorts en hoesten (die overlappen met COVID-19-symptomen). Het aantal consultaties bleef stabiel in alle leeftijdsgroepen. Enkel bij jonge kinderen (0-4j) in Vlaanderen was er een lichte verhoging van de incidentie.

De statistieken in deze afbeelding zijn beschikbaar via d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/news/numbers_20200626_NL.pdf

Evolutie van de immuniteit

Uit de nieuwste analyses van bloedstalen aangeleverd door het Rode Kruis Vlaanderen en le Service du Sang de la Croix Rouge (periode van 8-10/6) blijkt dat de aanwezigheid van antistoffen in het bloed van bloeddonoren (18-75 jaar en gezond op het moment van donatie) niet verder is toegenomen. Het blijft voorlopig laag (4,3%).

Op dit moment zien we in deze groep nog geen impact van de versoepelingen van de maatregelen die vanaf 4 mei geïntroduceerd werden. Het is echter nog te vroeg om de impact van het toegenomen aantal nauwe contacten tussen mensen te beoordelen (opening horeca en bijeenkomsten tot 10 personen vanaf 8 juni).

Eenzelfde beeld zien we bij de gezondheidswerkers in de ziekenhuizen (staalafname in de periode van 19-24/5): ook bij hen bleef het percentage mensen met antilichamen tegen COVID-19 stabiel (8,8%).

Het percentage zorgpersoneel met antilichamen ligt weliswaar iets hoger dan bij de bloeddonoren (representatief voor de Belgen die in goede gezondheid verkeren), maar het ligt toch lager dan verwacht als we rekening houden met het feit dat gezondheidswerkers relatief meer in contact zijn gekomen met het virus.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus. picture_as_pdf

Dagcijfers en lokale situatie

Actuele situatie op lokaal niveau

Op lokaal niveau kan u de situatie opvolgen via onze website. Deze toont de aanwezigheid van het coronavirus SARS-CoV-2 op gemeentelijk niveau op basis van 3 indicatoren:

 • Het totaal aantal nieuwe gevallen in 7 dagen, uitgedrukt per 100.000 inwoners.
 • Het aantal opeenvolgende dagen met ten minste 1 nieuwe infectie.
 • Het aantal dagen dat het aantal nieuwe gevallen stijgt vergeleken met de dag ervoor, gezien over een periode van 7 dagen. 

Dagcijfers

De dagcijfers zijn online te raadplegen via het COVID-19 dashboard van Sciensano.

De bijhorende open datasets kunnen gedownload worden van onze website.

Het dashboard en de datasets worden dagelijks bijgewerkt om 12u00.

De monitoring van de nieuwe infecties loopt 7/7 dagen door, en ook het waarschuwingssysteem voor de regionale gezondheidsdiensten blijft altijd actief. U kan op elk moment de actuele situatie op lokaal niveau en de actuele dagcijfers van de nieuwe infecties raadplegen via bovenstaande links.

Ziekenhuisopnames en overlijdens -dit zijn indicatoren- op iets langere termijn worden enkel op weekdagen geanalyseerd. Daarom publiceren we op zondag en maandag geen apart epidemiologisch rapport. 

Geniet van de zomer in alle veiligheid

Dankzij onze gemeenschappelijke inspanningen van de afgelopen weken, is de kracht van de pandemie in ons land verzwakt. Hierdoor is het mogelijk om de veiligheidsmaatregelen op een doordachte manier te versoepelen. Met de zomermaanden in het vooruitzicht heeft iedereen perspectieven om er een mooie zomer van te maken: kinderen kunnen op kamp, we kunnen afspreken met vrienden, culturele activiteiten kunnen weer plaatsvinden… Geniet met volle teugen, maar wees niet onbezonnen. Ook de komende weken zal het belangrijk zijn om ons gedrag aan te passen aan het nog steeds aanwezige virus. Bescherm jezelf en de anderen door ook de komende wekend de zes gouden regels te respecteren: 

 • Goede handhygiëne 
 • Geef voorkeur aan activiteiten in de buitenlucht 
 • Wees alert voor risicogroepen en/ok kwetsbare personen 
 • Respecteer de fysieke afstand. Als dit niet mogelijk is draag dan een mondmasker 
 • Beperk uw dichte contacten tot maximaal 15 personen per week. 
 • U kan thuis of buitenshuis afspreken met maximaal 15 personen.  

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

 1. blijf thuis
 2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
 3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/