Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

De cijfers van 18 juni

Uit de cijfers van Sciensano blijkt dat er op woensdag 17 juni, 104 nieuwe gevallen werden gerapporteerd. Daarvan wonen er 69 in Vlaanderen, 13 in Wallonië en 22 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 60 348.

Verder is de situatie als volgt:

  • In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 344 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 19 nieuwe opnames.
  • In de intensieve zorgen liggen in totaal 60 patiënten, dat is een verdere daling met 7 patiënten in de voorbije 24 uur.
  • 16 724 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 40 in de voorbije 24 uur.
  • In totaal werden 9 683 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 10 in de voorbije 24 uur. Van die 10 overleden 5 mensen in het ziekenhuis en 5 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 60% bevestigd door een COVID-test.
  • Van de in totaal 9 683 overleden personen, overleed 49% in het ziekenhuis, 50% in een woonzorgcentrum, 0,5% in andere residentiële collectiviteiten, en 0,6% thuis en elders. De meeste sterfgevallen in het ziekenhuis (95%) zijn bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra omvatten 27% bevestigde gevallen en 73% vermoede gevallen.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus. picture_as_pdf

Het virus is niet verdwenen uit ons land. Blijf dus de tips toepassen om jezelf en je familie te beschermen .

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Samenvatting voor de pers picture_as_pdf