Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Bijstelling van het aantal overlijdens

De evolutie van de epidemie kan u opvolgen aan de hand van de evolutie van de 7‑daagse daggemiddeldes, en de vergelijking met de situatie één week eerder. Dat laat toe om duidelijk de trends te zien, los van schommelingen in de dagcijfers.

De statistieken in deze afbeelding zijn beschikbaar via d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/news/numbers_20200826_NL.pdf

Vandaag is een correctie doorgevoerd aan de sterftecijfers. Dat is het gevolg van een retroactieve opvraging van bijkomende epidemiologische gegevens over de individuele overlijdens in de Vlaamse woonzorgcentra door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid  (VAZG). Deze bevraging werd uitgevoerd bij 830 WZC in Vlaanderen en Brussel en betreft de overlijdens tussen 18 maart en 2 juni 2020. De resultaten daarvan geven meer informatie over het profiel van de 2.663 bewoners van Vlaamse WZC die tijdens de eerste drie maanden van de epidemie aan COVID-19 overleden zijn (27% van het totaal aantal COVID-19 sterfgevallen).

De belangrijkste aanpassingen en conclusies na verificatie van de nieuwe gegevens door Sciensano:

  • Er overleden 121 personen minder in de WZC dan initieel werd gemeld (120 minder sterfgevallen in Vlaanderen en 1 minder in Brussel). Het totaal aantal sterfgevallen als gevolg van COVID-19 in de bevolking wordt daardoor bijgesteld naar 9.878.
  • De piek in COVID-19 sterfgevallen verschuift van 12 naar 8 april. Op 8 april overleden er in België 321 personen aan de gevolgen van COVID-19. Deze verschuiving is het gevolg van de beschikbaarheid van de exacte sterfdatums uit de bevraging van het VAZG, waardoor deze overlijdens niet langer geklasseerd worden volgens de datum van melding aan het VAZG.
  • 54% van de overledenen was 85 jaar of ouder. In die leeftijdscategorie zijn er meer vrouwen dan mannen. Dat is te verklaren door het feit dat boven de 85 jaar vrouwen in de meerderheid zijn in de bevolking en ook in de woonzorgcentra. Over alle COVID-19-overlijdens bekeken is de verdeling vrouwen/mannen 53% / 47%.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

U vindt het volledige rapport over de gecorrigeerde sterftecijfers op onze rapportenpagina.

De cijfers worden voortdurend bijgewerkt. Cijfers voor dezelfde periode, maar uit verschillende edities van het dagelijks rapport kunnen dus enigszins verschillen.

Actuele situatie op lokaal niveau

Op lokaal niveau kan u de situatie opvolgen via onze website. Deze toont de aanwezigheid van het coronavirus SARS-CoV-2 op gemeentelijk niveau op basis van 3 indicatoren:

  • De cumulatieve incidentie berekend over 7 dagen (aantal nieuwe gevallen in de afgelopen 7 dagen gedeeld door de bevolking van de gemeente, vermenigvuldigd met 100.000).
  • Het aantal opeenvolgende dagen dat er ten minste 1 nieuw geval werd gerapporteerd.
  • Het aantal dagen dat het aantal nieuwe gevallen stijgt vergeleken met de dag ervoor, gezien over een periode van 7 dagen.

2. Dagcijfers

De dagcijfers zijn online te raadplegen via het COVID-19 dashboard van Sciensano.

De bijhorende open datasets kunnen gedownload worden van onze website.

Het dashboard en de datasets worden dagelijks bijgewerkt om 09u00.

Het nieuwsbericht (dagelijks) en het epidemiologisch rapport (di-za) worden telkens om 9u gepubliceerd.

De cijfers van de nieuwe infecties worden ook in het weekend bijgewerkt. Die van de ziekenhuisopnames en overlijdens, beide langere termijnindicatoren, enkel op weekdagen.

Het virus is niet verdwenen uit ons land. Blijf dus de tips toepassen om jezelf en je familie te beschermen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.