Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Beschermingsmateriaal: wat zijn de prioritaire groepen?

Voor de verdeling van persoonlijk beschermingsmateriaal is een lijst met prioritaire groepen in de zorg uitgewerkt. Deze lijst is opgesteld op basis van de input van wetenschappers en experten.

We herhalen dat het dragen van een masker enkel nuttig is voor besmette personen. Een masker helpt de verspreiding van het virus tegen te gaan, maar beschermt niet tegen een mogelijke besmetting. De maskers worden dus enkel verdeeld onder bepaalde groepen die ze nodig hebben in het kader van hun werk.

De prioriteit wordt bepaald door te kijken of het zorgpersoneel procedures uitvoert of bijwoont waarbij er mogelijke overdracht van druppels is of nauw contact is met mogelijke of bevestigde COVID-19 patiënten.

De prioritaire groepen zijn:

 • De zorgverleners van COVID19-eenheden, zorgverleners van triagecentra, personeel dat verantwoordelijk is voor de zorg van mogelijke besmette of besmette personen in woongemeenschappen (rusthuizen, enz.).

 • Eerstelijns zorgverleners die besmette of mogelijk besmette personen verzorgen:

  • Huisartsen
  • Thuisverpleegkundigen
  • Alle andere zorgverleners
 • Begrafenisondernemers en personeel van een mortuarium.

 • Laboratoriumpersoneel dat met ademhalings- en spijsverteringsstalen werkt. Daarna:

 • Ambulancepersoneel van niet-COVID-19-ambulances.

 • Alle gemeenschappen.

De informatie over geplande leveringen en voorraad zal twee keer per week worden gecommuniceerd. De focus ligt namelijk op het vinden van materiaal en oplossingen voor mensen in het veld.