Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Alle trends blijven dalend

Sciensano presenteert de cijfers over COVID-19 van de voorbije 24 uur en de trends van de voorbije week (11/06 – 18/06). De evolutie van de verschillende indicatoren zijn in dalende trend. Het virus is niet verdwenen uit ons land. Blijf dus de tips toepassen om jezelf en je familie te beschermen.

1) Cijfers van donderdag 18/06

Op donderdag 18/06 werden 128 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd en werden er 20 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast mochten er 27 patiënten het ziekenhuis verlaten. In totaal liggen er nog 340 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 55 op intensieve zorgen. De afgelopen 24 uur werden 12 overlijdens gemeld. In de voorbije 24 uur werden 15.430 tests afgenomen, wat het totale aantal testen op 1.087.369 brengt.

 2) Kortetermijnindicatoren

Afwezigheid op het werk

Via Medex krijgt Sciensano een zicht op het aantal zieken onder de 83.000 Belgische overheidsfunctionarissen in vergelijking met de voorgaande jaren. Uit de grafiek voor 2020 kunnen we afleiden dat het aantal afwezigen stabiel blijft en lager blijft dan de voorgaande jaren.

#

Evolutie van de consultaties voor griepklachten

In de afgelopen week bleef de totale incidentie van raadplegingen bij de huisarts voor griepklachten zoals koorts en hoesten, vrij stabiel op 59 raadplegingen per 100.000 inwoners (inclusief telefonische raadplegingen). De week ervoor waren er 44 raadplegingen per 100.000 inwoners. De incidentie steeg vooral bij volwassenen van 15-64 jaar in Vlaanderen. In de andere gewesten en leeftijdsgroepen bleef de incidentie stabiel.

#

Alle trends van de voorbije week zijn dalend:

 • het aantal bevestigde COVID-19 besmettingen neemt de voorbije 7 dagen af met 2 tot 5% per dag
 • het aantal nieuwe opnames in het ziekenhuis neemt af met 1 tot 3% per dag
 • het aantal gehospitaliseerde COVID-19-patiënten in intensieve zorgen neemt af met 5% per dag
 • het aantal COVID-19 overlijdens neemt af met 7 tot 9% per dag.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

Meer informatie over de trends vindt u in de perssamenvatting van 19 juni. picture_as_pdf

Er zal geen update zijn op zondag en maandag. De volgende update krijg je op dinsdag 23/06.

4) Blijf jezelf en je familie beschermen

Het virus is nog niet verdwenen uit ons land. Blijf dus de tips toepassen om jezelf, je vrienden en familie te beschermen. 

 • Pas de 5 gezonde gewoonten toe:
  • Blijf thuis als je ziek bent.
  • Was regelmatig je handen.
  • Geef geen hand of kus.
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een gesloten vuilnisbak.
  • Geen zakdoek? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Let extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het virus
 • Hou 1,5 meter afstandvan andere personen
 • Spreek af met maximum 10 verschillende personenper week
 • Spreek buiten
 • Doe je iets in groep? Doe dit met maximum 10 personen. 

Ben je ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies op van de FOD Volksgezondheid en:

 • Blijf thuis
 • Neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw huisarts
 • Volg de aanbevelingen op van info-coronavirus.be