Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Afname van het aantal besmettingen in de meeste provincies

De evolutie van de epidemie kan u opvolgen aan de hand van de evolutie van de 7-daagse daggemiddeldes, en de vergelijking met de situatie één week eerder. Dat laat toe om duidelijk de trends te zien, los van schommelingen in de dagcijfers.

De statistieken in deze afbeelding zijn beschikbaar via d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/news/numbers_20200819_NL.pdf

De afgelopen week werden er gemiddeld 528 nieuwe gevallen per dag vastgesteld in België. Dat is een daling van 15% tegenover de week ervoor. Het is de derde dag op rij dat we een daling vaststellen. Dat bevestigt dat we, althans op nationaal niveau, in een gunstige, neerwaartse trend zijn terechtgekomen.

Net als de voorbije dagen blijft de situatie in Antwerpen positief evolueren. Hier zagen we de afgelopen week gemiddeld 135 nieuwe gevallen per dag, wat een daling is van 34% tegenover de week ervoor.

In dezelfde periode werden er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 118 nieuwe gevallen gemeld per dag. Dat is nog altijd een stijging tegenover de week ervoor. Momenteel bedraagt de stijging nog +21%, terwijl dat een aantal dagen geleden nog +50% bedroeg.

In de andere provincies zien we nu overal een daling, behalve in Vlaams-Brabant waar de weekgemiddelden voorlopig nog licht blijven stijgen.

Ook bij de ziekenhuisopnames was er de afgelopen week een lichte daling: twee weken geleden waren er gemiddeld 33 nieuwe ziekenhuisopnames per dag, de afgelopen week waren dat er nog maar 30. De grootste aantallen nieuwe opnames vinden nog steeds plaats in Brussel en Antwerpen, gevolgd door Luik, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

Afgelopen week overleden er elke dag ongeveer 10 mensen met COVID-19. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover de week ervoor, toen er elke dag gemiddeld 4 mensen stierven met COVID. Deze forse toename houdt verband met de piek van begin vorige week. De komende dagen zullen duidelijk maken of de sterftecijfers opnieuw tot een lager niveau terugvallen, en of deze toename effectief een tijdelijke piek was, gelinkt aan de hittegolf.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

De cijfers worden voortdurend bijgewerkt. Cijfers voor dezelfde periode, maar uit verschillende edities van het dagelijks rapport kunnen dus enigszins verschillen.

Actuele situatie op lokaal niveau

Op lokaal niveau kan u de situatie opvolgen via onze website. Deze toont de aanwezigheid van het coronavirus SARS-CoV-2 op gemeentelijk niveau op basis van 3 indicatoren:

  • De cumulatieve incidentie berekend over 7 dagen (aantal nieuwe gevallen in de afgelopen 7 dagen gedeeld door de bevolking van de gemeente, vermenigvuldigd met 100.000).
  • Het aantal opeenvolgende dagen dat er ten minste 1 nieuw geval werd gerapporteerd.
  • Het aantal dagen dat het aantal nieuwe gevallen stijgt vergeleken met de dag ervoor, gezien over een periode van 7 dagen.

2. Dagcijfers

De dagcijfers zijn online te raadplegen via het COVID-19 dashboard van Sciensano.

De bijhorende open datasets kunnen gedownload worden van onze website.

Het dashboard en de datasets worden dagelijks bijgewerkt om 09u00.

Het nieuwsbericht (dagelijks) en het epidemiologisch rapport (di-za) worden telkens om 9u gepubliceerd.

De cijfers van de nieuwe infecties worden ook in het weekend bijgewerkt. Die van de ziekenhuisopnames en overlijdens, beide langere termijnindicatoren, enkel op weekdagen.

Het virus is niet verdwenen uit ons land. Blijf dus de tips toepassen om jezelf en je familie te beschermen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.