Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen blijft stijgen

De evolutie van de epidemie kan u opvolgen aan de hand van de evolutie van de 7-daagse daggemiddeldes, en de vergelijking met de situatie één week eerder. Dat laat toe om duidelijk de trends te zien, los van schommelingen in de dagcijfers.

De statistieken in deze afbeelding zijn beschikbaar via d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/news/numbers_20200814_NL.pdf

De afgelopen week werden er 4240 nieuwe gevallen vastgesteld in België. Dit is een stijging met 9% tov de week ervoor, en bevestigt daarmee de evolutie naar een steeds kleiner wordend toename

Het grootste aantal nieuwe gevallen stellen we nog steeds vast in de Provincie Antwerpen. Hier werden de afgelopen week ruim 1300 nieuwe gevallen vastgesteld, oftewel een derde van alle gevallen in België. Net als de voorbije dagen, zien we dat in Antwerpen het aantal nieuwe gevallen stelselmatig afneemt, vandaag met een daling van -3% tov de week ervoor. 

Naast Antwerpen zien we het grootste aantal nieuwe gevallen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Hier werden de afgelopen week zo’n 750 nieuwe gevallen vastgesteld. Dit aantal blijft echter toenemen, met aanhoudende toenames van zo’n 50%, wat overeenkomt met een verdubbeling elke twee weken. In Brussel zien we ook een gestage toename van het aantal uitgevoerde testen, met nu zo’n 12 testen per 1000 inwoners op weekbasis, wat overeenkomt met het Belgische gemiddelde. Tegelijk blijft ook de positiviteitsratio stijgen, en bereikte deze de afgelopen week een waarde van bijna 6%

Wat de andere provincies betreft, zien we de grootste toename in West-Vlaanderen, met een toename van ook zo’n 50% tov de week ervoor.

In de andere provincies zien we wel gunstige evoluties. In de provincie Luik zien we bvb nu een daling van het weekgemiddelde. 

Wat het aantal ziekenhuisopnames betreft, blijven we een gestage toename waarnemen, met ondertussen gemiddeld 33 nieuwe opnames per dag. Een maand geleden ging het nog om een gemiddelde van 10 nieuwe opnames per dag.

Wat het aantal overlijdens betreft, zien we wel een forse toename. Terwijl we de voorbije dagen elke dag gemiddelde 2 à 3 overlijdens konden betreuren, met soms uitschieters tot 5 per dag, zien we sinds begin van de week een sterke toename van het aantal overlijdens, met respectievelijk 11, 13, en 9 vastgesteld de eerste drie dagen van de week. Drie kwart van deze overleden personen waren rusthuisbewoners, die overleden zijn in het ziekenhuis of het WZC zelf. De meeste van deze overlijdens vonden plaats in de provincies Henegouwen en Antwerpen.

Deze toename valt samen met de periode van extreme hitte en verhoogde ozonconcentraties die we de voorbije dagen gekend hebben. We weten dat hitte en ozon, net als het coronavirus, voornamelijk slachtoffers maken onder de oudere en zwakkere bevolking. Het is daarom mogelijk dat al deze factoren samen een rol gespeeld hebben bij de vastgestelde sterftepiek; anderzijds is het nog te vroeg om te concluderen wat nu precies de relatieve bijdrage geweest is van elk van deze factoren. We blijven de toestand verder opvolgen.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

De cijfers worden voortdurend bijgewerkt. Cijfers voor dezelfde periode, maar uit verschillende edities van het dagelijks rapport kunnen dus enigszins verschillen.

Actuele situatie op lokaal niveau

Op lokaal niveau kan u de situatie opvolgen via onze website. Deze toont de aanwezigheid van het coronavirus SARS-CoV-2 op gemeentelijk niveau op basis van 3 indicatoren:

  • De cumulatieve incidentie berekend over 7 dagen (aantal nieuwe gevallen in de afgelopen 7 dagen gedeeld door de bevolking van de gemeente, vermenigvuldigd met 100.000).
  • Het aantal opeenvolgende dagen dat er ten minste 1 nieuw geval werd gerapporteerd.
  • Het aantal dagen dat het aantal nieuwe gevallen stijgt vergeleken met de dag ervoor, gezien over een periode van 7 dagen.

2. Dagcijfers

De dagcijfers zijn online te raadplegen via het COVID-19 dashboard van Sciensano.

De bijhorende open datasets kunnen gedownload worden van onze website.

Het dashboard en de datasets worden dagelijks bijgewerkt om 09u00.

Het nieuwsbericht (dagelijks) en het epidemiologisch rapport (di-za) worden telkens om 9u gepubliceerd.

De cijfers van de nieuwe infecties worden ook in het weekend bijgewerkt. Die van de ziekenhuisopnames en overlijdens, beide langere termijnindicatoren, enkel op weekdagen.

Het virus is niet verdwenen uit ons land. Blijf dus de tips toepassen om jezelf en je familie te beschermen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.