Blijf genieten van je vrijheid. Blijf goed verluchten. Blijf afstand houden. Blijf je mondmasker dragen.

Aantal nieuwe infecties stijgt met 32%

De evolutie van de epidemie kan u opvolgen aan de hand van de evolutie van de 7-daagse daggemiddeldes, en de vergelijking met de situatie één week eerder. Dat laat toe om duidelijk de trends te zien, los van schommelingen in de dagcijfers.

De statistieken in deze afbeelding zijn beschikbaar via d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/news/numbers_20200717_NL.pdf

Het aantal nieuwe infecties in de periode van 7 tot en met 13 juli is met 32% gestegen tegenover de week voordien (30/06 tot en met 06/07). De stijging doet zich voor in het merendeel van de provincies, en dan vooral provincies met grotere steden. De situatie in de provincies waar het aantal nieuwe infecties stijgt is als volgt:

 • Antwerpen: 226 nieuwe gevallen van 7/07 tot 13/07 tegenover 142 in de week ervoor
 • Luik: 48 nieuwe gevallen van 7/07 tot 13/07 tegenover 22 in de week ervoor
 • Limburg: 85 nieuwe gevallen van 7/07 tot 13/07 tegenover 40 de week ervoor
 • Waals-Brabant: 17 nieuwe gevallen van 7/07 tot 13/07 tegenover 12 in de week ervoor
 • Luxemburg: 21 nieuwe gevallen van 7/07 tot 13/07 tegenover 12 in de week ervoor
 • Vlaams-Brabant: 50 nieuwe gevallen van 7/07 tot 13/07 tegenover 39 in de week ervoor
 • West-Vlaanderen: 130 nieuwe gevallen van 7/07 tot 13/07 tegenover 86 in de week ervoor
 • Oost-Vlaanderen: 53 nieuwe gevallen van 7/07 tot 13/05 tegenover 50 in de week ervoor
 • Namen: 8 nieuwe gevallen van 7/07 tot 13/05 tegenover 7 in de week ervoor

Op nationaal niveau werd in de afgelopen 2 weken een aanhoudende stijging van het aantal nieuwe gevallen waargenomen. De stijging doet zich voor in alle leeftijdsgroepen

De dalende trend in de ziekenhuisopnames lijkt ook gestopt. Het aantal overlijdens blijft dalend.

In deze fase is het belangrijk de maatregelen te blijven volgen om zo de stijging af te remmen.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

De cijfers worden voortdurend bijgewerkt. Cijfers voor dezelfde periode, maar uit verschillende edities van het dagelijks rapport kunnen dus enigszins verschillen.

Actuele situatie op lokaal niveau

Op lokaal niveau kan u de situatie opvolgen via onze website. Deze toont de aanwezigheid van het coronavirus SARS-CoV-2 op gemeentelijk niveau op basis van 3 indicatoren:

 • De cumulatieve incidentie berekend over 7 dagen (aantal nieuwe gevallen in de afgelopen 7 dagen gedeeld door de bevolking van de gemeente, vermenigvuldigd met 100.000).
 • Het aantal opeenvolgende dagen dat er ten minste 1 nieuw geval werd gerapporteerd.
 • Het aantal dagen dat het aantal nieuwe gevallen stijgt vergeleken met de dag ervoor, gezien over een periode van 7 dagen.

2. Dagcijfers

De dagcijfers zijn online te raadplegen via het COVID-19 dashboard van Sciensano.

De bijhorende open datasets kunnen gedownload worden van onze website.

Het dashboard en de datasets worden dagelijks bijgewerkt om 09u00.

Het nieuwsbericht (dagelijks) en het epidemiologisch rapport (di-za) worden telkens om 9u gepubliceerd.

De cijfers van de nieuwe infecties worden ook in het weekend bijgewerkt. Die van de ziekenhuisopnames en overlijdens, beide langere termijnindicatoren, enkel op weekdagen.

Het virus is niet verdwenen uit ons land. Blijf dus de tips toepassen om jezelf en je familie te beschermen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

 1. blijf thuis
 2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
 3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.