Blijf genieten van je vrijheid. Blijf goed verluchten. Blijf afstand houden. Blijf je mondmasker dragen.

Aantal nieuwe infecties stijgt in het merendeel van de provincies

De evolutie van de epidemie kan u opvolgen aan de hand van de evolutie van de 7-daagse daggemiddeldes, en de vergelijking met de situatie één week eerder. Dat laat toe om duidelijk de trends te zien, los van schommelingen in de dagcijfers.

De statistieken in deze afbeelding zijn beschikbaar via d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/news/numbers_20200716_NL.pdf

Het aantal nieuwe infecties in de periode van 6 tot en met 12 juli is met 12% gestegen tegenover de week voordien (29/06 tot en met 05/07). De stijging doet zich voor in het merendeel van de provincies, en dan vooral provincies met grotere steden. De situatie in de provincies waar het aantal nieuwe infecties stijgt is als volgt:

 • Antwerpen: 172 nieuwe gevallen van 6/07 tot 12/07 tegenover 140 in de week ervoor
 • Luik: 47 nieuwe gevallen van 6/07 tot 12/07 tegenover 22 in de week ervoor
 • Limburg: 74 nieuwe gevallen van 6/07 tot 12/07 tegenover 42 de week ervoor
 • Waals-Brabant: 19 nieuwe gevallen van 6/07 tot 12/07 tegenover 11 in de week ervoor
 • Luxemburg: 22 nieuwe gevallen van 6/07 tot 12/07 tegenover 12 in de week ervoor
 • Vlaams-Brabant: 51 nieuwe gevallen van 6/07 tot 12/07 tegenover 38 in de week ervoor
 • West-Vlaanderen: 107 nieuwe gevallen van 6/07 tot 12/07 tegenover 96 in de week ervoor

Op nationaal niveau tekent zich de afgelopen 2 weken een stijging van het aantal nieuwe infecties af. De meeste nieuwe infecties komen voor onder de actieve bevolking (20-59 jaar).

De trend in het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens blijft dalend.

In deze fase is het belangrijk de maatregelen te blijven volgen om zo de stijging af te remmen.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

De cijfers worden voortdurend bijgewerkt. Cijfers voor dezelfde periode, maar uit verschillende edities van het dagelijks rapport kunnen dus enigszins verschillen.

Actuele situatie op lokaal niveau

Op lokaal niveau kan u de situatie opvolgen via onze website. Deze toont de aanwezigheid van het coronavirus SARS-CoV-2 op gemeentelijk niveau op basis van 3 indicatoren:

 • De cumulatieve incidentie berekend over 7 dagen (aantal nieuwe gevallen in de afgelopen 7 dagen gedeeld door de bevolking van de gemeente, vermenigvuldigd met 100.000).
 • Het aantal opeenvolgende dagen dat er ten minste 1 nieuw geval werd gerapporteerd.
 • Het aantal dagen dat het aantal nieuwe gevallen stijgt vergeleken met de dag ervoor, gezien over een periode van 7 dagen.

2. Dagcijfers

De dagcijfers zijn online te raadplegen via het COVID-19 dashboard van Sciensano.

De bijhorende open datasets kunnen gedownload worden van onze website.

Het dashboard en de datasets worden dagelijks bijgewerkt om 09u00.

Het nieuwsbericht (dagelijks) en het epidemiologisch rapport (di-za) worden telkens om 9u gepubliceerd.

De cijfers van de nieuwe infecties worden ook in het weekend bijgewerkt. Die van de ziekenhuisopnames en overlijdens, beide langere termijnindicatoren, enkel op weekdagen.

Het virus is niet verdwenen uit ons land. Blijf dus de tips toepassen om jezelf en je familie te beschermen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

 1. blijf thuis
 2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
 3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.