Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Aantal nieuwe infecties stabiliseert, maar met belangrijke regionale verschillen

De evolutie van de epidemie kan u opvolgen aan de hand van de evolutie van de 7-daagse daggemiddeldes, en de vergelijking met de situatie één week eerder. Dat laat toe om duidelijk de trends te zien, los van schommelingen in de dagcijfers.

De statistieken in deze afbeelding zijn beschikbaar via d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/news/numbers_20200812_NL.pdf

Het aantal nieuwe infecties in de periode van 2 tot en met 8 augustus is met 12% gestegen tegenover de week voordien (26/07 tot en met 01/08). Gemiddeld hebben in die periode 604,1 mensen per dag positief getest voor COVID-19. De week voordien waren dat er 537,6. Sinds enkele dagen zien we echter dat deze toename aan het afvlakken is, en dat de exponentiële groei gebroken lijkt.

Onder dit gemiddelde gaan er echter belangrijke regionale verschillen schuil. In de provincies Antwerpen, Limburg en Luxemburg, zien we dat de curves in dalende lijn zijn.

In de provincie Antwerpen, waar een derde van alle besmettingen plaatsvinden, zien we een daling met 3%.

De grootste stijging, daarentegen, zien we momenteel in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Hier is het weekgemiddelde toegenomen met 57%. Deze toename ligt iets lager dan een week geleden, maar blijft nog steeds zorgbarend.

Als deze toename aanhoudt, zal Brussel binnen een tweetal weken het huidige niveau van infecties van de provincie Antwerpen bereiken.

In de overige provincies tekenen we stijgingen op tussen de 20 en de 50%. Hier zijn het vooral de provincies Luik en Oost-Vlaanderen die in het oog springen, met elk zo’n 400 nieuwe gevallen per week.

In de ziekenhuizen werden de voorbije week gemiddeld 32,6 nieuwe COVID-patiënten per dag opgenomen.

Gisteren werden er ook 48 nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd, waarvan 11 in Antwerpen en 12 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Dit is het hoogste aantal nieuwe opnames sinds eind mei. Dit moet er ons aan doen herinneren dat het virus nog steeds gevaarlijk blijft, ook al is het duidelijk dat we vandaag niet dezelfde dramatische toestanden zien zoals in maart en april.

In de voorbije week stierven ook gemiddeld 3,7 personen per dag met COVID-19.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

De cijfers worden voortdurend bijgewerkt. Cijfers voor dezelfde periode, maar uit verschillende edities van het dagelijks rapport kunnen dus enigszins verschillen.

Actuele situatie op lokaal niveau

Op lokaal niveau kan u de situatie opvolgen via onze website. Deze toont de aanwezigheid van het coronavirus SARS-CoV-2 op gemeentelijk niveau op basis van 3 indicatoren:

  • De cumulatieve incidentie berekend over 7 dagen (aantal nieuwe gevallen in de afgelopen 7 dagen gedeeld door de bevolking van de gemeente, vermenigvuldigd met 100.000).
  • Het aantal opeenvolgende dagen dat er ten minste 1 nieuw geval werd gerapporteerd.
  • Het aantal dagen dat het aantal nieuwe gevallen stijgt vergeleken met de dag ervoor, gezien over een periode van 7 dagen.

2. Dagcijfers

De dagcijfers zijn online te raadplegen via het COVID-19 dashboard van Sciensano.

De bijhorende open datasets kunnen gedownload worden van onze website.

Het dashboard en de datasets worden dagelijks bijgewerkt om 09u00.

Het nieuwsbericht (dagelijks) en het epidemiologisch rapport (di-za) worden telkens om 9u gepubliceerd.

De cijfers van de nieuwe infecties worden ook in het weekend bijgewerkt. Die van de ziekenhuisopnames en overlijdens, beide langere termijnindicatoren, enkel op weekdagen.

Het virus is niet verdwenen uit ons land. Blijf dus de tips toepassen om jezelf en je familie te beschermen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.