Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Aantal nieuwe hospitalisaties blijft stabiel

Op vrijdag 17 april werden 1045 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 608 in Vlaanderen, 298 in Wallonië en 128 in Brussel. We hebben geen informatie over de woonplaats van de overige 11 gevallen. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 37.183. Verder is de situatie als volgt:

  • In de ziekenhuizen zijn er in totaal 5069 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 303 nieuwe opnames.

  • In de intensieve zorgen liggen in totaal 1119 patiënten, dat is een verdere daling met 21 patiënten in de voorbije 24 uur.

  • 8348 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 387 in de voorbije 24 uur.

  • In totaal werden 5453 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 290 in de voorbije 24 uur. Van die 290 overleden 93 mensen in het ziekenhuis en 192 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 3,1% bevestigd door een COVID-test.

  • Van de in totaal 5453 personen, overleed 47% in het ziekenhuis, 51% in een woonzorgcentrum, 0,4% thuis en 0,4% op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (4,1%) als vermoede (96%) gevallen.

Presentatie van de cijfers (persconferentie)

Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. Het aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseert verder, maar blijft vrij hoog. Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis

  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts

  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Zo helpt iedereen de voortgang van de pandemie te vertragen en de meest kwetsbaren onder ons te beschermen.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de (inter)nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.