Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Het aantal mensen in het ziekenhuis neemt langzaam af

Op zaterdag 25 april werden 809 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 388 in Vlaanderen, 351 in Wallonië en 59 in Brussel. We hebben geen informatie over de woonplaats van de overige 11 gevallen. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 46 134.

Verder is de situatie als volgt:

  • In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 3 959 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 204 nieuwe opnames.
  • In de intensieve zorgen liggen in totaal 891 patiënten, dat is een verdere daling met 43 patiënten in de voorbije 24 uur.
  • 10 785 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 368 in de voorbije 24 uur.
  • In totaal werden 7 094 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 178 in de voorbije 24 uur. Van die 178 overleden 75 mensen in het ziekenhuis en 103 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 58% bevestigd door een COVID-test.
  • Van de in totaal 7 094 overleden personen, overleed 45% in het ziekenhuis, 53% in een woonzorgcentrum, 0% thuis en 0% op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (10%) als vermoede (90%) gevallen.

Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. Het aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseertverder, maar blijft vrij hoog. Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis

  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts

  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Zo helpt iedereen de voortgang van de pandemie te vertragen en de meest kwetsbaren onder ons te beschermen.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de (inter)nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.