Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Aanhoudende stijging van aantal nieuwe gevallen

De evolutie van de epidemie kan u opvolgen aan de hand van de evolutie van de 7-daagse daggemiddeldes, en de vergelijking met de situatie één week eerder. Dat laat toe om duidelijk de trends te zien, los van schommelingen in de dagcijfers.

De statistieken in deze afbeelding zijn beschikbaar via d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/news/numbers_20200718_NL.pdf

Het aantal nieuwe infecties in de periode van 8 tot en met 14 juli is met 46% gestegen tegenover de week voordien (01/07 tot en met 07/07). Deze verhoging is merkbaar in alle provincies:

 • Antwerpen: 247 nieuwe gevallen van 8/07 tot 14/07 tegenover 152 in de week ervoor
 • Luik: 49 nieuwe gevallen van 8/07 tot 14/07 tegenover 30 in de week ervoor
 • Limburg: 89 nieuwe gevallen van 8/07 tot 14/07 tegenover 41 de week ervoor
 • Waals-Brabant: 19 nieuwe gevallen van 8/07 tot 14/07 tegenover 13 in de week ervoor
 • Luxemburg: 20 nieuwe gevallen van 8/07 tot 14/07 tegenover 16 in de week ervoor
 • Vlaams-Brabant: 57 nieuwe gevallen van 8/07 tot 14/07 tegenover 42 in de week ervoor
 • West-Vlaanderen: 138 nieuwe gevallen van 8/07 tot 14/07 tegenover 88 in de week ervoor
 • Oost-Vlaanderen: 62 nieuwe gevallen van 8/07 tot 14/07 tegenover 52 in de week ervoor
 • Namen: 8 nieuwe gevallen van 8/07 tot 14/07 tegenover 5 in de week ervoor
 • Henegouwen: 67 nieuwe gevallen van 8/07 tot 14/07 tegenover 55 in de week ervoor
 • Brussel: 118 nieuwe gevallen van 8/07 tot 14/07 tegenover 90 in de week ervoor

Op nationaal niveau werd een aanhoudende stijging van het aantal nieuwe gevallen waargenomen. De stijging doet zich voor in alle leeftijdsgroepen maar het gaat vooral om de 20-59 jarigen.

De dalende trend in de ziekenhuisopnames lijkt ook gestopt. Het aantal overlijdens blijft dalend.

In deze fase is het belangrijk de maatregelen te blijven volgen om zo de stijging af te remmen.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

De cijfers worden voortdurend bijgewerkt. Cijfers voor dezelfde periode, maar uit verschillende edities van het dagelijks rapport kunnen dus enigszins verschillen.

Actuele situatie op lokaal niveau

Op lokaal niveau kan u de situatie opvolgen via onze website. Deze toont de aanwezigheid van het coronavirus SARS-CoV-2 op gemeentelijk niveau op basis van 3 indicatoren:

 • De cumulatieve incidentie berekend over 7 dagen (aantal nieuwe gevallen in de afgelopen 7 dagen gedeeld door de bevolking van de gemeente, vermenigvuldigd met 100.000).
 • Het aantal opeenvolgende dagen dat er ten minste 1 nieuw geval werd gerapporteerd.
 • Het aantal dagen dat het aantal nieuwe gevallen stijgt vergeleken met de dag ervoor, gezien over een periode van 7 dagen.

2. Dagcijfers

De dagcijfers zijn online te raadplegen via het COVID-19 dashboard van Sciensano.

De bijhorende open datasets kunnen gedownload worden van onze website.

Het dashboard en de datasets worden dagelijks bijgewerkt om 09u00.

Het nieuwsbericht (dagelijks) en het epidemiologisch rapport (di-za) worden telkens om 9u gepubliceerd.

De cijfers van de nieuwe infecties worden ook in het weekend bijgewerkt. Die van de ziekenhuisopnames en overlijdens, beide langere termijnindicatoren, enkel op weekdagen.

Het virus is niet verdwenen uit ons land. Blijf dus de tips toepassen om jezelf en je familie te beschermen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

 1. blijf thuis
 2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
 3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.