Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

478 COVID-19-patiënten in intensieve zorgen

Op zondag 10 mei werden 368 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 199 in Vlaanderen, 131 in Wallonië en 36 in Brussel. We hebben geen informatie over de woonplaats van de overige 2 gevallen. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 53 449.

Verder is de situatie als volgt:

  • In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 2 222 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 60 nieuwe opnames.
  • In de intensieve zorgen liggen in totaal 478 patiënten, dat is een stijging met 2 patiënten in de voorbije 24 uur.
  • 13 697 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 55 in de voorbije 24 uur.
  • In totaal werden 8 707 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 62 in de voorbije 24 uur. Van die 62 overleden 35 mensen in het ziekenhuis en 26 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 73% bevestigd door een COVID-test.
  • Van de in totaal 8 707 overleden personen, overleed 48% in het ziekenhuis, 51% in een woonzorgcentrum, 0,3% thuis en 0,4% op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (21%) als vermoede (79%) gevallen.

Uitgebreid rapport van de cijfers (persconferentie) picture_as_pdf

Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. Het aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseert verder, maar blijft vrij hoog. Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Zo helpt iedereen de voortgang van de pandemie te vertragen en de meest kwetsbaren onder ons te beschermen. Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de (inter)nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.