Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

399 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis

Op donderdag 16 april werden 1329 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 585 in Vlaanderen, 581 in Wallonië en 143 in Brussel. We hebben geen informatie over de woonplaats van de overige 20 gevallen. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 36.138.

Verder is de situatie als volgt:

  • In de ziekenhuizen zijn er in totaal 5161 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 320 nieuwe opnames.
  • In de intensieve zorgen liggen in totaal 1140 patiënten, dat is een verdere daling met 42 patiënten in de voorbije 24 uur.
  • 7961 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 399 in de voorbije 24 uur.
  • In totaal werden 5163 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 313 in de voorbije 24 uur. Van die 313 overleden 114 mensen in het ziekenhuis en 199 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 24% bevestigd door een COVID-test.
  • Van de in totaal 5163 personen, overleed 44% in het ziekenhuis, 54% in een woonzorgcentrum, 0,6% thuis en 0,2% op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (7,8%) als vermoede (92%) gevallen.

Presentatie van de cijfers (persconferentie) picture_as_pdf

Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. Het aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseert verder, maar blijft vrij hoog. Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Zo helpt iedereen de voortgang van  de pandemie te vertragen en de meest kwetsbaren onder ons te beschermen.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de (inter)nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.