Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

210 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis

Op vrijdag 8 mei werden 585 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 407 in Vlaanderen, 129 in Wallonië en 45 in Brussel. We hebben geen informatie over de woonplaats van de overige 4 gevallen. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 52 596.

Verder is de situatie als volgt:

  • In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 2 381 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 76 nieuwe opnames.
  • In de intensieve zorgen liggen in totaal 502 patiënten, dat is een verdere daling met 6 patiënten in de voorbije 24 uur.
  • 13 411 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 210 in de voorbije 24 uur.
  • In totaal werden 8 581 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 76 in de voorbije 24 uur. Van die 76 overleden 37 mensen in het ziekenhuis en 39 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 69% bevestigd door een COVID-test.
  • Van de in totaal 8 581 overleden personen, overleed 48% in het ziekenhuis, 51% in een woonzorgcentrum, 0,3% thuis en 0,4% op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (20%) als vermoede (80%) gevallen.

Uitgebreid rapport van de cijfers (persconferentie) picture_as_pdf

Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. Het aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseert verder, maar blijft vrij hoog. Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Zo helpt iedereen de voortgang van de pandemie te vertragen en de meest kwetsbaren onder ons te beschermen. Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de (inter)nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.