Hoe pakken we de herfstgolf aan? Mondmaskers binnen - Telewerk sterk aanbevolen - Covid Safe Ticket. Bescherm jezelf en elkaar en verlucht binnenruimtes.

21 nieuwe hospitalisaties

Op woensdag 3 juni werden 82 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 50 in Vlaanderen, 25 in Wallonië en 7 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 58 767.

Verder is de situatie als volgt:

  • In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 733 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 21 nieuwe opnames.
  • In de intensieve zorgen liggen in totaal 143 patiënten, dat is een verdere daling met 29 patiënten in de voorbije 24 uur.
  • 16 048 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 89 in de voorbije 24 uur.
  • In totaal werden 9 548 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 28 in de voorbije 24 uur. Van die 28 overleden 16 mensen in het ziekenhuis en 12 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 83% bevestigd door een COVID-test.
  • Van de in totaal 9 548 overleden personen, overleed 48% in het ziekenhuis, 51% in een woonzorgcentrum, 0,3% thuis en 0,5% op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (26%) als vermoede (74%) gevallen.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

Er worden in ons land nog steeds nieuwe besmettingen vastgesteld, maar de trends dalen. Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/. Zo helpt iedereen de voortgang van de pandemie te vertragen en de meest kwetsbaren onder ons te beschermen.

Samenvatting voor de pers picture_as_pdf