Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

1684 nieuwe besmettingen met Covid-19

Op donderdag 9 april werden 1684 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 915 in Vlaanderen, 570 in Wallonië en 178 in Brussel. We hebben geen informatie over de woonplaats van de overige 21 gevallen. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 26667.

Verder is de situatie als volgt:

  • In de ziekenhuizen zijn er in totaal 5610 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 462 nieuwe opnames.
  • In de intensieve zorgen liggen 1278 patiënten in totaal, dat is een lichte daling van 7 patiënten in de voorbije 24 uur.
  • 5568 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 404 in de voorbije 24 uur.
  • In totaal werden 3019 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 325 in de voorbije 24 uur, en 171 bijkomende sterfgevallen in woonzorgcentra in Vlaanderen gemeld tussen 18 en 31 maart.
  • Van deze 3019 personen overleed 57% in het ziekenhuis, 40% in een woonzorgentrum, 1% thuis en 2% op een andere plaats.

Presentatie van de cijfers (persconferentie)

Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. Het aantal nieuwe hospitalisaties lijkt te stabiliseren, maar blijft vrij hoog. Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Zo helpt iedereen de voortgang van  de pandemie te vertragen en de meest kwetsbaren onder ons te beschermen.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de (inter)nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.