Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

107 patiënten mochten het ziekenhuis verlaten

Op woensdag 27 mei werden 257 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 143 in Vlaanderen, 86 in Wallonië en 28 in Brussel. We hebben geen informatie over de woonplaats van de overige 0 gevallen. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 57 849.

Verder is de situatie als volgt:

  • In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 1 060 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 47 nieuwe opnames.
  • In de intensieve zorgen liggen in totaal 208 patiënten, dat is een verdere daling met 15 patiënten in de voorbije 24 uur.
  • 15 572 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 107 in de voorbije 24 uur.
  • In totaal werden 9 388 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 31 in de voorbije 24 uur. Van die 31 overleden 18 mensen in het ziekenhuis en 9 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 78% bevestigd door een COVID-test.
  • Van de in totaal 9 388 overleden personen, overleed 48% in het ziekenhuis, 51% in een woonzorgcentrum, 0,3% thuis en 0,5% op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (25%) als vermoede (75%) gevallen.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

Er worden in ons land nog steeds nieuwe besmettingen vastgesteld, maar de trends dalen. Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/. Zo helpt iedereen de voortgang van de pandemie te vertragen en de meest kwetsbaren onder ons te beschermen.

Samenvatting voor de pers picture_as_pdf