Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Coronamaatregelen bij reizigers uit China

Sinds zondag 8 januari heeft China de meeste coronamaatregelen en reisbeperkingen teruggeschroefd. Dit betekent dat er mogelijks een toename zal zijn van internationale reizigers uit China.

Op dit moment wordt het risico voor België klein ingeschat zolang het de varianten betreft die we hier al kennen, en er zijn geen aanwijzingen dat een nieuwe variant zich ontwikkelt. Dankzij vaccinatie hebben we al een goede beschermingsgraad in België. Daarnaast worden best de momenteel geldende voorzorgsmaatregelen tegen corona en andere luchtweginfecties verder opgevolgd (zie illustratie hierboven).

Toch is het belangrijk dat wij deze evolutie nauwlettend opvolgen en ons toezicht aanscherpen.

België neemt hiervoor enkele maatregelen en aligneert zich zoveel mogelijk met de aanbevelingen van het IPCR (Integrated Political Crisis Response), en die van de Belgische Risk Management Group (FOD Volksgezondheid).

Concrete maatregelen

  • Momenteel wordt ook regelmatig afvalwater van vluchten uit China naar Brussel geanalyseerd, om eventuele nieuwe varianten van het coronavirus op te kunnen sporen. Tot nu toe was de virale lading in deze stalen matig positief, waardoor deze gentypering nog niet mogelijk was. Deze matig virale lading toont aan dat de testen, afgenomen voor vertrek, geen 100% garantie bieden (dat doet geen enkele test), of dat de virale lading bij sommige reizigers, die voor vertrek nog negatief hadden getest, tijdens de vlucht is toegenomen.
  • Reizigers op internationale vluchten, vooral kwetsbare passagiers, worden aangeraden om een medisch masker of FFP2 masker te dragen.

Deze maatregelen zullen worden geëvalueerd en kunnen opgeschaald worden indien de situatie dit vereist.