Blijf genieten van je vrijheid. Blijf goed verluchten. Blijf afstand houden. Blijf je mondmasker dragen.

Mond-neusmaskers : ik bescherm jou - jij beschermt mij

Het dragen van een mond-neusmasker beschermt jou en anderen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Met een mond-neusmasker bedek je je neus en mond. Als je niest, hoest of praat vliegen er druppels rond. Het mond-neusmasker houdt de druppels tegen. Zo is er minder risico dat je iemand ziek maakt. Het dragen van een mond-neusmasker doe je dus vooral om anderen te beschermen.

Waar draag je een mond-neusmasker ?

Je draagt een mond-neusmasker dragen in alle situaties waarbij je geen 1,5 meter afstand kan bewaren. Het dragen van een mond-neusmasker is verplicht, voor iedereen ouder dan 12 jaar:

 • op het openbaar vervoer. Je draagt het vanaf dat je het station of de halte betreedt.
 • voor contactberoepen en hun klanten.
 • voor klanten en het personeel van horecazaken, behalve wanneer zij aan hun eigen tafel zitten.
 • in winkels en winkelcentra.
 • in winkelstraten, de markten, brocante- en rommelmarkten, kermissen, en op elke private- of publiek druk bezochte plaats. Dit wordt bepaald door de lokale overheid. Surf naar de website van je stad of gemeente voor meer informatie.
 • wanneer een markt, jaarmarkt, braderij, brocante- of rommelmarkt, of kermis een bezoekersaantal van meer dan 5000 bezoekers op eenzelfde moment ontvangt;
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in auditoria en conferentiezalen
 • in gebedshuizen, bezinningsplaatsen en tijdens religieuze ceremonies, begrafenissen en burgerlijke huwelijken (ook als deze buiten plaatsvinden)
 • in voor het publiek toegankelijke ruimtes van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector.
 • Bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter.
 • tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, en sportieve wedstrijden en sporttrainingen en congressen behalve als het buiten wordt gehouden, wanneer het publiek verplicht is te blijven zitten, mag het mondmasker worden afgedaan zolang de persoon zit.
 • tijdens de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons.
 • Tijdens betogingen.

Het masker mag uitzonderlijk afgenomen worden om te eten en te drinken en wanneer het dragen van een mond-neusmasker onmogelijk is door de aard van de activiteit.

Het dragen van een mond-neusmasker vervangt de andere gouden regels om jezelf en anderen te beschermen niet:

 1. Was regelmatig je handen
 2. Hou 1,5 meter afstand van anderen
 3. Denk aan kwetsbare mensen
 4. Werk thuis
 5. Verlucht binnenruimtes
 6. Doe je activiteiten liefst buiten

Mond-neusmaskers dragen

Het dragen van een mond-neusmasker helpt enkel als je het correct op/af zet, draagt, wast en bewaart. Let hier dus goed op.

Het mond-neusmasker opzetten:

 • Was eerst heel goed je handen.
 • Zet dan je mond-neusmasker op. Raak hierbij alleen de lintjes of elastieken aan.
 • Zet het masker eerst goed op je neus. Maak het bovenste lintje goed vast.
 • Zet het masker goed op je kin. Maak het onderste lintje vast.
 • Je neus, mond en kin moeten onder het masker zitten. Er mag geen opening zijn aan de zijkanten.

Het mond-neusmasker dragen:

 • Heb je het mond-neusmasker op? Raak het masker niet meer aan.
 • Zit je masker niet goed? Raak dan alleen de zijkanten aan en zet het goed.

Zet je masker niet vaak op en af.

Het mond-neusmasker afzetten:

 • Raak alleen de lintjes of elastieken aan.
 • Heb je het afgezet? Was dan heel goed je handen.

Moet je het masker even afzetten? Bijvoorbeeld: om te drinken. Leg het dan op een propere plaats of steek het in een zak die lucht doorlaat. Poets daarna de plaats waar je het masker hebt gelegd.

Wanneer neem je een nieuw mond-neusmasker?

 • Neem elke 8 uur een nieuw mond-neusmasker.
 • Is het masker vuil of vochtig? Neem direct een nieuw masker.
 • Moet je veel spreken? Neem elke 4 uur een nieuw masker. Bijvoorbeeld: voor een leerkracht in de klas. Hoe was je een mondmasker ?
 • Steek gebruikte mondmaskers in een gesloten stoffen zak. Was de zak samen met het masker.
 • Was het met wasmiddel in de wasmachine op 60°C met de rest van de was. Let op: Het gratis mondmasker dat je kan afhalen via de apotheek, heeft een antibacteriële laag. Deze laag kan je niet wassen op 60°C en kan je ook niet strijken. Je wast dit mond-neusmasker met de hand op maximaal 30°C en dit voor maximaal 30 wasbeurten. Meer info vind je hier.
 • Of kook het in een kookpot. Gebruik de kookpot alleen voor de mondmaskers.
 • Was je een mond-neusmasker op een te lage temperatuur? Strijk het daarna op een hoge temperatuur.
 • Heb je een vuil masker aangeraakt? Bijvoorbeeld om het in de wasmachine te doen. Was dan zeker heel goed je handen.
 • Wil je het masker opnieuw gebruiken? Het masker moet dan eerst helemaal droog zijn. Je hebt dus twee maskers nodig.

Hoe bewaar je een proper mond-neusmasker ?

 • Leg de stoffen zak met de mond-neusmaskers op een vaste en propere plaats.
 • Wil je een proper masker nemen? Was dan eerst je handen. Neem het masker alleen bij de lintjes of elastieken vast.
 • Stop je masker niet in de diepvries of frigo. De koude doodt het virus niet. Het masker kan je eten besmetten

Veelgestelde vragen

  Wat wordt begrepen onder “een (mond)masker of elk ander alternatief in stof”?
  Een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contacten tussen personen te voorkomen. Accessoires in stof zoals bandana’s, sjaals, buffs,… worden dus niet langer aanvaard als alternatief voor een mondmasker.
  In welke situatie moet ik een mondneusmasker dragen?
  Het dragen van een mondneusmasker wordt dan aanbevolen voor iedereen die het correct kan dragen en die in nauw contact staat met andere personen, dit betekent minder dan 1,5 meter afstand of in openbare ruimtes. Het dragen van een mondneusmasker is zeker aangeraden als je in contact komt met een kwetsbaar persoon.
  Ben ik verplicht om een mondneusmasker te dragen ?

  Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Deze laatste verplichting is niet van toepassing:

  • op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
  • op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar;
  • op personen onderling die elkaar ontmoeten binnen in huis of in een toeristisch logies;
  • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds;
  • op personen onderling die behoren tot een groep van maximum acht personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen
  • tijdens massa-evenementen;
  • indien dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.

  In het kader van activiteiten in georganiseerd verband, moeten de begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar, de onderlinge afstand van 1,5 m respecteren in de mate van het mogelijke.

  Bovendien is het dragen van mondmaskers in elk geval verplicht, ongeacht het aantal mensen dat daar aanwezig is:

  • op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
  • de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel voor de klanten als voor het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten;
  • in winkels en winkelcentra;
  • In winkelstraten, op markten, kermissen en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
  • op de markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen die meer dan 5000 personen op eenzelfde moment ontvangen;
  • in conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, bibliotheken, spelotheken, mediatheken en musea;
  • in gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
  • bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen overeenkomstig de richtlijnen van de Kamervoorzitter;
  • tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en sporttrainingen en congressen. Wanneer deze buiten georganiseerd worden, en wanneer het publiek verplicht is te blijven zitten, mag het mondmasker worden afgedaan zolang de persoon zit;
  • tijdens de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
  • in voor het publiek toegankelijke ruimtes van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
  • tijdens betogingen.

  Het mondmasker of elk alternatief in stof mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.

  Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

  De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting.

  Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag.

  1. respecteer de hygiëneregels;
  2. doe je activiteiten liefst buiten ;
  3. denk aan kwetsbare mensen ;
  4. hou afstand (1.5 m) ;
  5. beperk je nauwe contacten ;
  6. volg de regels over bijeenkomsten.
  Welke bescherming biedt een mondneusmasker?

  Het dragen van een (stoffen) mondneusmasker doe je in de eerste plaats niet om jezelf te beschermen, maar vooral om anderen te beschermen.

  Omgekeerd ben jij ook beschermd als anderen rond jou een mondneusmasker dragen.

  Wie moet een mondneusmasker dragen?

  Het dragen van een mondneusmasker is enkel aangeraden voor personen die dit op een correcte manier kunnen doen. Dit geldt dus niet voor:

  • jonge kinderen, die het masker op een verkeerde manier kunnen gebruiken;

  • personen die een medische aandoening hebben die het dragen van een mondneusmasker onmogelijk maakt

  Hoe lang kan ik een mondneusmasker dragen voor ik het moet veranderen?
  Het mondneusmasker moet elke 8u worden vervangen of elke 4 uur als het gaat om intensief gebruik – bijvoorbeeld een leerkacht die lesgeeft – of wanneer het nat of zichtbaar vies wordt. Het mondneusmasker moet na elk gebruik gewassen worden op 60°.
  Hoe moet ik het masker aandoen ?

  Voor dat je het mondneusmasker opzet, was je grondig je handen.

  Raak enkel de elastieken of lintjes aan bij het opzetten van je masker.

  Het mondneusmasker moet je neus, mond en kin bedekken en moet goed bevestigd zijn aan de zijkanten.

  Begin je masker op te zetten aan de bovenkant door het goed te zetten op je neus. Bind het vast aan de onderkant door je kin te bedekken.

  Hoe moet ik het masker afzetten?

  Om je mondneusmasker af te zetten, raak je het enkel aan de elastieken of lintjes aan.

  Nadat je het hebt afgezet, was je grondig je handen.

  Als je het masker moet afzetten voor een korte tijd (om bijvoorbeeld te drinken), leg het dan op een propere plaats die je nadien makkelijk kan schoonmaken of stop het in een hermetisch sluitbare zak.

  Hoe moet ik een masker dragen?

  Van zodra je het mondneusmasker hebt opgezet, vermijd je om je masker aan te raken.

  Als je mondneusmasker afglijdt of niet goed bevestigd is, raak het dan enkel aan de zijkanten aan om het terug te bevestigen.

  Vermijd om je masker te vaak op en af te zetten.

  Kan ik het mondneusmasker even rond mijn nek dragen, bijvoorbeeld om iets te drinken?
  Als het masker moet verwijderd worden, bijvoorbeeld om iets te drinken, plaats het dan op een schone plaats die achteraf kan worden gereinigd. Je kan het ook bij de linten of elastieken vasthouden.
  Hoe kan ik een masker dragen als ik een baard en/of snor heb?
  Aangezien een mondneusmasker dient om anderen te beschermen is het niet heel belangrijk dat het masker perfect op je gezicht past. Het is dus zeker niet nodig om je baard of snor te scheren hiervoor.
  Wat moet ik doen als ik moet niezen of hoesten wanneer ik een mondneusmasker draag?

  Je mag hoesten in het masker.

  Als je moet niezen:

  • doe bij voorkeur eerst het masker af

  • nies in een papieren zakdoek die je daarna weggooit

  • zet het masker weer op na het wassen van je handen

  Je moet het mondneusmasker in elk geval uitdoen als het nat of vuil is.

  Mag ik stoffen mondneusmaskers maken voor mezelf en voor anderen?
  Uiteraard! Dat is zelfs een solidariteitsactie dat we zeker aanmoedigen! Houd zeker rekening met de aanbevolen specificaties en volg een wetenschappelijk gevalideerd model.
  Hoe maak ik mijn eigen stoffen mondneusmasker?

  Pas volgende tips toe:

  • Het belangrijkste criterium voor je stoffen mondneusmasker is dat het de neus, mond en kin bedekt.

  • Gebruik dicht geweven stoffen, deze bieden de beste bescherming.

  • Gebruik 2 tot 3 lagen stof.

  • Gebruik stoffen die gemakkelijk zijn om door te ademen, zoals katoen.

  • Het gebruik van een filter in je mondneusmasker kan de filtercapaciteit van je masker verbeteren, maar het kan de ademhaling ook bemoeilijken. Het is dus ook moeilijker om dit masker een lange tijd te dragen. Lees hier alle info over hoe je een filter correct gebruikt

  • Gebruik stoffen die je kan wassen op 60°C.

  • Vermijd het gebruik van te stijve, te warme of irriterende stoffen.

  • Gebruik twee verschillende kleuren zodat je makkelijk kan zien welke de binnenkant en welke de buitenkant is van je masker.

  • Kies je mondneusmasker in functie waarvoor je het gaat gebruiken. Een mondneusmasker met elastieken is gemakkelijker, maar ook onaangenamer als je het mondneusmasker voor lange tijd moet dragen. Als je het mondneusmasker lang moet dragen, kan je kiezen voor een mondneusmasker met stoffen lintjes. Als je het mondneusmasker enkel draagt om even boodschappen te doen, kan je kiezen voor een mondneusmasker met elastieken.

  • Vermijd bij voorkeur verticale naden in het midden van je masker.

  • Was zorgvuldig je handen voor je begint met het maken van je mondneusmasker.

  • Was de stof voor en na het maken van je mondneusmasker. De stof vooraf wassen doe je omdat stoffen nog kunnen krimpen in de was.

  • Bewaar je mondneusmasker op een propere, beschutte plaats.

  Je kan een van onderstaande modellen gebruiken:

  Deze modellen werden gevalideerd door de Risk Management Group op basis van een advies van een werkgroep met experten van Sciensano, de Hoge Gezondheidsraad, FAGG, RAG en de FOD Volksgezondheid

  Welke stof moet ik gebruiken om een stoffen mondneusmasker te maken?

  Gebruik dicht geweven stoffen, deze bieden de beste bescherming.

  Gebruik 2 tot 3 lagen stof.

  Gebruik stoffen die gemakkelijk zijn om door te ademen, zoals katoen.

  Het gebruik van een filter in je mondneusmasker kan de filtercapaciteit van je masker verbeteren, maar het kan de ademhaling ook bemoeilijken. Het is dus ook moeilijker om dit masker een lange tijd te dragen.

  Gebruik stoffen die je kan wassen op 60°C.

  Vermijd het gebruik van te stijve, te warme of irriterende stoffen.

  Gebruik twee verschillende kleuren zodat je makkelijk kan zien welke de binnenkant en welke de buitenkant is van je masker.

  Welk model kan ik gebruiken om een stoffen mondneusmasker te maken?

  Er zijn verschillende modellen beschikbaar. We raden voornamelijk onderstaande modellen aan:

  https://www.maakjemondneusmasker.be

  https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200317_TutoMASK_COVID19_NL.pdf?fbclid=IwAR3WbiLG6SQn__c0N6ElnZiPv4aigcgb5KK8tuwzk_MmlQZ3gjCAptX4aho

  https://www.ifth.org/wp-content/uploads/2020/04/CDC-masque-usage-NON-SANITAIRE-02AVRIL2020-1.pdf

  https://www.uza.be/sites/default/files/uploads/200317-a4-mondneusmaskers-werkwijze-hr-v4_1.pdf

  https://www.opensourceagainstcovid19.org/fr

  Deze modellen werden gevalideerd door de Risk Management Group op basis van een advies van een werkgroep met experten van Sciensano, de Hoge Gezondheidsraad, FAGG, RAG en de FOD Volksgezondheid

  Hoe was je een stoffen masker?

  Het mondneusmasker moet elke 8 uur of elke 4 uur bij intensief gebruik (bijvoorbeeld een leerkracht die lesgeeft voor de klas), veranderd worden of wanneer het vochtig of zichtbaar vuil wordt.

  Het mondneusmasker moet na elk gebruik gewassen worden.

  Het mondneusmasker moet gewassen worden met wasmiddel in de wasmachine op 60°C met de rest van de was of het kan gekookt worden in een kookpot dat enkel gebruikt wordt voor deze handeling. Wanneer je het masker op een te lage temperatuur wast, bijvoorbeeld door te wassen met de hand, moet je het daarna wel op hoge temperatuur strijken.

  Nadat je een vuil masker hebt aangeraakt, bijvoorbeeld om het in de wasmachine te plaatsen, was dan zeker grondig je handen.

  Het masker moet helemaal droog zijn voor je het opnieuw kan gebruiken. Het is dus aangeraden om minimum twee maskers te hebben.

  Hoe bewaar je het mondneusmasker?
  Laat je mondneusmasker niet rondslingeren. Kies een vaste en propere plaats voor je propere maskers en bewaar je gebruikte mondneusmaskers in een gesloten stoffen zak die je samen met het masker wast. Raak het propere mondneusmasker niet aan nadat het gewassen is en raak het nooit aan de binnenkant aan. Stop je masker niet in de diepvries of frigo. De koude doodt het virus niet en het masker riskeert je voeding te besmetten.
  Hoe gooi je een (stoffen) mondneusmasker weg?
  Als je mondneusmasker niet meer bruikbaar is, gooi je het weg in de vuilnisbak en was je nadien grondig je handen.