Afschaffing mondmaskerplicht in openbaar vervoer en reisregels vanaf 23 mei.

Maatregelen versterking gezondheidszorg

De coronapandemie heeft een enorme impact op het personeel in onze zorgsector. Zij zetten zich al maandenlang in om het coronavirus te bestrijden.

Om het zorgpersoneel te versterken en te ondersteunen, werkte de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid verschillende projecten uit. Een heel aantal van deze projecten zijn reeds voltooid, andere actiepunten zijn nog in uitwerking.

Je vindt hieronder een overzicht:

Voltooide projecten

Projecten in uitwerking

Naast de voltooide projecten, zijn er nog een aantal projecten in uitwerking. Het gaat o.a. om:

 • het opstellen van conventies voor triage en staalafname
 • het toepassen van de regelgeving (of conventies SZC) in de nieuwe intermediaire structuren
 • het verhogen van het quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector
 • het versoepelen van regelgeving rond detachering naar een andere werkgever
 • het tewerkstellen van tijdelijk werklozen met behoud van 75% van hun uitkering in de zorgsector
 • het tewerkstellen van tijdelijk werklozen via meerdere opeenvolgende contracten van bepaalde duur
 • het fiscaal voordelig uitbetalen van extra-legaal verlof
 • het cumuleren van een vaste tewerkstelling met een tijdelijke tewerkstelling in de zorgsector (i.g.v. voldoende kwalificatie) mogelijk maken
 • het verruimen van de vrijwilligerswet zodat ook commerciële actoren hiervan gebruik kunnen maken (Cf. regeling eerste golf, maar die is gestopt op 30/9)
 • het opstellen van vrijwilligersinitiatieven met Rode Kruis, e.a.
 • het verhogen van plafonds voor cumul leefloon met inkomsten uit seizoensarbeid en voor inkomsten uit arbeid van studenten met een studiebeurs