10 tips om veilig van de zomer te genieten

Maatregelen met betrekking tot het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt

Hieronder een overzicht van de landen met een heel hoog risico:

Land Inreisverbod vanaf Inreisverbod tot Sanitaire maatregelen tot
 Argentinië   26/06   /   / 
 Bolivia   26/06   /   / 
 Botswana   26/06   /   / 
 Brazilië   28/04    /   / 
 Chili   26/06    /   / 
 Colombia   26/06    /   / 
 Costa Rica   24/07    /   / 
 eSwatini   26/06    /   / 
 Filipijnen   24/07    /   / 
 Lesotho   26/06   /   / 
Malawi 17/07  / 
 Mexico   10/07   /   / 
 Mozambique   26/06   /   / 
 Namibië   26/06   /   / 
 Paraguay   26/06   /   / 
 Peru   26/06    /   / 
 Suriname   26/06    /   / 
 Trinidad en Tobago   26/06   /   / 
 Uruguay   26/06   /   / 
 Zambia   10/07   /   / 
 Zimbabwe   26/06    /   / 
 Zuid-Afrika   28/04   /   / 

Vanuit deze ‘heel hoog risicolanden’ geldt een inreisverbod:

Het is verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van landen bevonden die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen.

Enkel de volgende personen mogen naar België komen of via België doorreizen:

 • Personen die beschikken over de Belgische nationaliteit;
 • Personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België;
 • De echtgenoot of partner van een persoon die beschikt over de Belgische nationaliteit of zijn hoofdverblijfplaats heeft in België. Deze echtgenoot of partner moet onder hetzelfde dak wonen als de Belg of de persoon die hoofdverblijfplaats heeft in België. Deze reiziger moet in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post. De feitelijke partners moeten hiervoor een aannemelijk bewijs hebben geleverd van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie (zie FAQ);
 • De kinderen van een persoon die beschikt over de Belgische nationaliteit of zijn hoofdverblijfplaats heeft in België of diens echtgenoot of partner zoals hierboven gedefinieerd, voor zover zij onder hetzelfde dak wonen. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post;
 • Personen die via België doorreizen naar het land van de Europese Unie of de Schengenzone waarvan ze de nationaliteit hebben of waar hun hoofdverblijfplaats zich bevindt;
 • Personen die buiten de Schengenzone en de Europese Unie doorreizen (transit via een hoog risico land zonder de internationale zone van de luchthaven te verlaten of transit in België vanuit een hoog risico land zonder de buiten-Schengen zone van de luchthaven te verlaten);
 • Personen die reizen omwille van een uiterst dwingende humanitaire reden. Deze personen moeten in het bezit zijn van een attest van dwingende humanitaire reden, uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post, goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken;
 • Vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel, zeevarenden, sleepbootbemanning, loodsen en industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken, die professioneel reizen. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever;
 • Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post.

Voor de hierboven toegelaten reizigers gelden verstrengde maatregelen voor en bij aankomst in België:

 • Zij dienen voor de aankomst in België altijd een PLF (Passagier Lokalisatie Formulier) in te vullen, ongeacht hoe ze reizen of hoe lang hun verblijf in België of in het buitenland is.

 • Indien zij hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben, dienen zij altijd te beschikken over een voorafgaandelijke, negatieve PCR-test die maximaal 72u voor aankomst in België is afgenomen of vanaf 1 juli over een digitaal EU-COVID-certificaat (of een door de Europese Commissie of België gelijkgesteld certificaat.

 • Zij moeten zich laten testen in België op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten). Alle personen die terugkeren uit een heel hoog risicoland moeten bovendien 10 dagen in quarantaine.

 • De maatregelen met betrekking tot aankomst in België (testen/quarantaine) zijn ook van toepassing op volledig gevaccineerde personen.

De specifieke voorwaarden hierboven komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er voor sommige reizigers gelden.