Menu
fps health belgium banner

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn coronavirussen?
  Coronavirussen zijn een familie van virussen die een infectie veroorzaken bij mensen en verschillende dieren, waaronder vogels en zoogdieren zoals kamelen, katten en vleermuizen. Sommige coronavirussen van dieren zijn zoönotisch, wat betekent dat ze kunnen overdragen worden tussen dieren en mensen. Tot nu toe is aangetoond dat zeven coronavirussen ook bij mensen een infectie kunnen veroorzaken. Wanneer dierlijke coronavirussen evolueren, mensen besmetten en zich verder verspreiden tussen mensen, kan dit leiden tot uitbraken zoals MERS-CoV en SARS.
 • Waar is het nieuwe coronavirus (COVID-19) ontstaan?
  2019-nCoV is een nieuwe stam van het coronavirus die nog niet eerder bij de mens is vastgesteld. De uitbraak is begonnen in de Chinese stad Wuhan, hoofdstad van de provincie Hubei. Initieel leek de uitbraak gelinkt aan South China Seafood City (ook wel South China Seafood Wholesale Market of Hua Nan Seafood Market genoemd). Op deze markt worden zeevruchten, kippen, vleermuizen, marmotten en andere wilde dieren verkocht, wat erop wijst dat het virus waarschijnlijk van een dierlijke bron afkomstig is. Ondertussen is ook bevestigd dat het virus van mens-op-mens doorgegeven kan worden, maar er is meer informatie nodig om de volledige omvang van deze wijze van overdracht te evalueren. Ook in andere gebieden van China en andere landen zijn ondertussen gevallen met een reisgeschiedenis naar Wuhan ontdekt. De Chinese autoriteiten onderzoeken op dit moment het coronavirus en de bron van de besmettingen.
 • Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus (COVID-19)?
  De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.
 • Hoe groot is de kans dat het nieuwe coronavirus naar België komt?
  Onze gezondheidsautoriteiten zijn waakzaam en volgen de situatie in China op de voet. Ze maken daarbij doorlopend een inschatting van de mogelijke risico’s voor ons land en indien nodig stellen ze maatregelen voor aan de Minister en aan de overheid. Net zoals in andere landen is het mogelijk dat een reiziger vanuit China met het virus tot in België reist. De kans dat de ziekte zich verder in België kan verspreiden is heel klein. Ons land heeft zeer goede procedures voor het opsporen en behandelen van coronavirussen.
 • Hoe bereidt België zich voor op een mogelijk geval van het nieuwe coronavirus?
  Het nieuwe coronavirus kan via een reiziger in België opduiken. Het is dan belangrijk dat het virus snel opgemerkt wordt zodat het zich niet of nauwelijks kan verspreiden. Een groep Belgische experten heeft procedures uitgewerkt en ze werden aan al onze huisartsen en ziekenhuizen gestuurd. Zo weten zij hoe ze snel een patiënt kunnen herkennen die mogelijk besmet is met het coronavirus en wat ze in dat geval moeten doen. Een referentielaboratorium in de KULeuven kan het virus snel identificeren. We beschikken met het Sint-Pieters ziekenhuis in Brussel en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen over twee referentieziekenhuizen waar we patiënten kunnen opvangen en verzorgen in veilige omstandigheden. De gezondheidsinspectie informeert dan ook alle mensen met wie de patiënt contact had sinds hij/zij symptomen vertoonde. Zo voorkomen we dat het virus zich verder kan verspreiden in ons land.
 • Is er een aangepast reisadvies voor China?
  De FOD Buitenlandse Zaken heeft haar reisadvies voor China aangepast. Alle reizen naar de provincie Hubei worden tijdelijk afgeraden. Bovendien wordt landgenoten aangeraden om niet-essentiële reizen naar de andere Chinese provincies (uitgezonderd Hong Kong) uit te stellen. Wie toch naar de regio reist, wordt aangeraden om contact met dieren en hun uitwerpselen te vermijden, geen markten met levende of dode dieren te bezoeken, contact met zieke personen zoveel mogelijk te vermijden en een goede persoonlijke hygiëne in acht te nemen (handen wassen, papieren zakdoeken gebruiken, hoesten of niezen in de elleboog). Reizigers die tijdens de reis of binnen twee weken na terugkeer uit China symptomen zoals koorts en moeilijke ademhaling ontwikkelen, worden geadviseerd telefonisch contact op te nemen met hun huisarts arts en hun reis te vermelden. Bekijk ook de informatie voor reizigers op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
 • Ik ben in China geweest en ik voel me ziek. Wat moet ik doen?
  Bent u ziek en zelf recent in China geweest of is er iemand in uw nabije omgeving die ziek is en in China geweest is, bel dan naar uw huisarts en vermeld uw reisgeschiedenis en uw symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. Om besmetting van andere mensen te voorkomen, is het aangewezen om afstand te houden van andere mensen. Bedek mond en neus met een wegwerpzakdoekje bij niezen of hoesten. Gooi de zakdoekjes weg in een vuilnisbak met een deksel en was de handen.
 • Ik voel me ziek maar ik ben niet in China geweest. Wat moet ik doen?
  Als u geen nauw contact had met iemand die ziek is en recent wel in China geweest is, hoeft u zich geen zorgen te maken. U heeft misschien een wintergriep. Raadpleeg in dat geval uw huisarts.
 • Ik kom in contact met Chinese gasten/klanten/toeristen. Moet ik me zorgen maken?
  U hoeft zich geen zorgen te maken. Vooral een goede persoonlijke hygiëne is belangrijk: contact vermijden met mensen die ziek zijn, regelmatig handen wassen of een alcoholgel gebruiken. Wordt een Chinese gast ziek in uw etablissement, bel dan naar een huisarts en vermeld de reisgeschiedenis en de symptomen van uw gast. Plaats uw gast in een afzonderlijke ruimte. De huisarts zal de nodige maatregelen met u overlopen.
 • Waarom wordt er niet gecontroleerd op de Belgische luchthavens?
  Op dit moment adviseert de WHO geen extra maatregelen voor de luchthavens. In de luchtvaart gelden altijd zeer strenge procedures. Als de bemanning aan boord een zieke passagier opmerkt, dan wordt dit gemeld aan de luchthaven nog voor het vliegtuig geland is en staat er een medisch team klaar op de luchthaven om de zieke passagier op te vangen. De gezondheidsinspectie kan dan bij vermoeden van corona of een andere besmetting deze passagier veilig naar het ziekenhuis brengen voor de nodige testen en onderzoeken. Er zijn wel controles bij de passagiers die in China vertrekken en er is een tweede controle op de grote luchthavens in Azië voor reizigers van daaruit naar Europa doorvliegen. Ons land heeft nooit rechtstreekse vluchten gehad naar Wuhan en ondertussen is die luchthaven zelfs gesloten.
 • Kan ik besmet raken als ik een pakketje uit China bestel?
  Coronavirussen verspreiden zich via mensen en dieren. Buiten het lichaam kunnen ze niet goed overleven. Zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen. Andere coronavirussen verspreiden zich niet op deze manier en we hebben geen reden om aan te nemen dat dit voor dit nieuwe coronavirus anders is.
 • Heeft het zin om een mondmasker te dragen als bescherming tegen het nieuwe coronavirus?
  Het gebruik van mondmaskers om een infectie met het coronavirus te voorkomen, heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt. Het dragen van mondmaskers op publieke plaatsen heeft momenteel geen enkele meerwaarde.
 • Mogen kinderen die recent China bezochten terugkeren naar de klas?
  Kinderen die terugkeren uit China kunnen gewoon terug naar school. Als een kind ziek wordt binnen de 14 dagen na terugkeer uit China, dan moeten de ouders het kind thuis houden, telefonisch contact opnemen met de huisarts en hun reisgeschiedenis en de symptomen van het kind vermelden. De huisarts kan de situatie goed beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.
 • Mogen personen die recent China bezochten het werk hervatten?
  Personen die terugkeren uit China kunnen gewoon weer aan het werk. Worden ze ziek binnen de 14 dagen na terugkeer uit China, dan moeten ze thuis blijven, een huisarts bellen en hun reisgeschiedenis en symptomen vermelden. De huisarts kan de situatie goed beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.
 • Hoe was ik mijn handen?
  U kan online instructies vinden om uw hand goed te wassen.
  Bron: U bent in goede handen
  (Campagne FOD Volksgezondheid)
 • Is er een aangepast reisadvies voor Italië?
  Het meest recente reisadvies voor Italië vindt u steeds op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Gezien de huidige situatie in Noord-Italië en de lokale gezondheidsrisico’s i.v.m. het coronavirus, zijn er beperkende maatregelen in bepaalde delen van het land (zie de volledige lijst in het reisadvies: er zijn momenteel een aantal gemeenten afgesloten door de lokale autoriteiten). De FOD Buitenlandse Zaken raadt Belgen die naar Italië willen reizen aan om de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen.