fps health belgium banner

Wat zijn de huidige maatregelen?

 1. Huidige maatregelen

 2. Veelgestelde vragen

 3. Wat na 8 juni?

Huidige maatregelen

Om het coronavirus te stoppen zijn er verschillende regels. Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Zo word jij niet ziek of kan je niemand ziek maken. Dankjewel om ze te volgen. Samen stoppen we het coronavirus. De regels zijn geldig tot en met 7 juni.

Je verplaatsen

Je gaat alleen naar buiten als het moet. Waar mag je naartoe gaan ?

 • je werk
 • de dokter
 • de winkel
 • iemand die jij moet helpen. Bijvoorbeeld: iemand moet naar het ziekenhuis.
 • te gaan sporten
 • een tweede verblijf (in België)
 • op bezoek bij een vriend of familielid. Lees hier meer.
 • naar alle organisaties en diensten die open zijn, zoals kappers, bibliotheken of musea

Naar het buitenland

 • Je mag niet op reis gaan.
 • De grenzen zijn gesloten. Je mag enkel de grens over voor bepaalde verplaatsingen. Lees hier meer.

Openbaar vervoer

 • Ga te voet of gebruik zo veel mogelijk de fiets, bromfiets, auto,…
 • Gebruik je het openbaar vervoer (bus, tram of trein)? Ben je ouder dan 12 jaar? Dan moet je een mondmasker dragen of een sjaal om je mond en neus te bedekken.

Heb je een vraag over verplaatsingen ?

Werk

 • Werk thuis als het kan.
 • Kan je niet thuiswerken ? Dan moet je 1,5 meter afstand van je collega’s bewaren.
 • Kan je geen afstand bewaren ? Dan zijn er andere maatregelen. Raadpleeg hiervoor deze gids

Heb je een vraag over werk ?

Winkels en horeca

 • Alle winkels zijn open.
 • De nachtwinkel is open tot 10 uur ‘s avonds.
 • Er is markt. Er mogen maximaal 50 kramen op de markt staan.
 • Je kan naar de kapper of schoonheidsspecialist gaan.
  • Je moet een afspraak maken.
  • Je moet een mondmasker dragen.
 • Cafés en restaurants zijn gesloten.

Heb je een vraag over winkels en horeca ?

Sociaal contact

 • Je mag niet in groep naar buiten.
 • Met wie mag je wel naar buiten gaan?
  • de mensen met wie je samenwoont
  • 2 extra andere personen. Hou altijd minimum 1,5 meter afstand.
 • Je mag bij je thuis maximum vier personen ontvangen. Deze vier personen
  • zijn altijd dezelfde personen.
  • kunnen alleenstaande personen zijn of personen die samenwonen (bijvoorbeeld een gezin). Jullie vormen samen een nieuwe groep.
 • Je groep mag geen andere personen bezoeken of ontvangen. Je mag elkaar apart bezoeken. Je spreekt goed af dat je alleen elkaar ziet.

Heb je een vraag over sociaal contact ?

Sport en cultuur

 • Je mag sporten:
  • in open lucht
  • op 1,5 meter afstand van andere personen
  • alleen, samen met je gezin of maximaal met 2 vrienden of vriendinnen
 • Sport je met een trainer of begeleider van een sportclub? Dan mag je met maximum 20 personen samen sporten. Hou altijd 1,5 meter afstand van elkaar. De cafetaria en de kleedkamer blijven gesloten.

Cultuur

 • Theater-, cinema en concertzalen zijn gesloten.
 • Alle soorten evenementen zijn verboden tot en met 30 juni.
  • Sportwedstrijden zijn verboden tot en met 31 juli.
  • Massaevenementen (bijvoorbeeld festivals) zijn verboden tot en met 31 augustus.
 • Wat is er open ?
  • Musea en historische gebouwen
  • Natuur- en dierenparken
  • Bibliotheken. In sommige bibliotheken kan je alleen boeken reserveren en afhalen.
 • Jeugdkampen kunnen doorgaan in bubbels van maximum 50 personen.

Heb je een vraag over cultuur en sport ?

 • Surf naar
  • De Ambrassade voor meer informatie over de jeugdwerkzomer
  • Sport Vlaanderen voor meer informatie over sport
  • De website van het museum, dier- of natuurpark voor meer informatie over de maatregelen
 • Raadpleeg onze veelgestelde vragen.

Crèches en scholen

 • De crèches zijn open.
 • Werk je buiten en niet thuis? Dan is er opvang in de school.
 • Sommige kinderen uit het basis en secundair onderwijs mogen terug naar school.

Heb je een vraag over scholen en crèches ?

Veelgestelde vragen

Heb je een specifieke vraag ? Zoek jouw antwoord via de zoekbalk. Bijvoorbeeld - ben je op zoek naar informatie over fitnesscentra ? Geef het trefwoord fitness in.

Ga naar resultaten Bijvoorbeeld: mondmasker koorts school trein luchthaven

Resultaten

Algemene maatregelen

 • maatregelen overheid vlaanderen wallonië wallonie brussel duits oostkanton vlaams sociaal contact vier personen bubbel groep kring lief ouders grootouders
 • Wat moet ik zelf doen?
  • De elementaire hygiënemaatregelen blijven noodzakelijk;
  • Thuisblijven blijft de norm;
  • Enkel de toegestane verplaatsingen (naar het werk gaan wanneer telewerk onmogelijk is, naar de apotheker gaan, naar de post gaan, etenswaren aankopen, tanken, …) mogen worden gedaan;
  • Sociale contacten moeten zo veel mogelijk beperkt worden. Meer specifiek moet een mix van verschillende leeftijden worden vermeden; net als een mix van verschillende sociale kokers (groepen) die voorheen niet met elkaar in contact kwamen. Wanneer contacten niet vermeden kunnen worden, dienen de social distancing maatregelen maximaal gerespecteerd te worden. In situaties waarin dit niet gegarandeerd kan worden moeten andere passende maatregelen toegepast worden (het dragen van een mondmasker…).
  • De regels van fysieke afstand zijn niet van toepassing op personen die onder hetzelfde dak wonen en voor kinderen onderling tot de leeftijd van 12 jaar.

  De nieuwe maatregelen zijn van toepassing vanaf 30 mei. Het geheel van de maatregelen is van kracht tot en met 7 juni 2020 met uitzondering van:

  • Niet essentiële reizen vanuit en naar België zijn verboden tot en met 8 juni 2020;
  • Schoolreizen van meerdere dagen zijn verboden tot 30 juni 2020;
  • Er zullen geen beroeps- en amateursportcompetities plaatsvinden tot en met 31 juli 2020.
  • Evenementen van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve, toeristische en recreatieve aard zijn verboden tot en met 30 juni 2020.

  De situatie wordt op regelmatige tijdstippen geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie kunnen de maatregelen afgezwakt of versterkt worden.

 • Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

  Het navolgen van de afgekondigde maatreelen is essentieel om een ongecontroleerde heropleving van de epidemie en uitgestelde fases van de afbouwstrategie te vermijden. We rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen.

  Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het Ministerieel Besluit), zijn sancties mogelijk onder andere op basis van artikel 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007.

  De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135§2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen. De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

 • Wanneer mag ik me verplaatsen?

  De burgers moeten thuisblijven om contact met andere personen dan hun gezinsleden maximaal te vermijden. Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegelaten. Worden onder meer beschouwd als noodzakelijk verplaatsingen zoals :

  1. professionele verplaatsingen (met inbegrip van woon- werkverkeer en de verplaatsingen van vrijwilligers in het kader van hun activiteiten voor cruciale sectoren en essentiële diensten);
  2. Noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, boodschappen, verplaatsingen naar de post, bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevenden, daklozen, verplaatsingen van ouders naar de opvang van hun kinderen, alle verplaatsingen in het kader van een wettelijke verplichting, opladen van budgetmeter, rijlessen etc.);
  3. wandelingen en fysieke activiteiten (met inbegrip van een motorrit) in openlucht die geen fysieke contacten impliceren op voorwaarde dat ze:
  • alleen;
  • in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven;
  • en/of in het gezelschap van maximum twee steeds dezelfde andere personen met respect van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon; uitgeoefend worden.

  Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht. Om samenscholingen te vermijden blijft het niet toegestaan om in parken te gaan zitten. Ten aanzien van zwangere vrouwen en ouderen moet er tolerantie aan de dag gelegd worden. De maatregel mag ook niet strikt toegepast worden op mensen met een beperkte mobiliteit of een mentale handicap.

  Omwille van dezelfde reden blijven ook picknicken en zonnebaden niet toegestaan in parken. Het gebruik van een gemotoriseerd voertuig voor het uitoefenen van een fysieke activiteit of een wandeling is enkel toegelaten om zich naar de plaats (bv. een bos op redelijke afstand) of de noodzakelijke sportinfrastructuur van de sport of wandeling in kwestie te begeven. Bovendien wordt er aan herinnerd dat toeristische activiteiten of uitstappen niet toegelaten zijn.

  1. Bezoek aan één enkel ander huishouden binnen de beperkingen die zijn toegestaan onder het gedeelte “sociale contacten” van dit hoofdstuk;
  2. Bezoeken aan natuur en/of culturele bezienswaardigheden;
  3. De verplaatsing naar een regelmatige training in buitenlucht in georganiseerd verband;
  4. De verplaatsing van en naar je tweede verblijf;
  5. De verplaatsing van en naar een speeltuin in openlucht;
  6. Alle andere verplaatsingen waar expliciet sprake van is in deze FAQ.
 • Wie mag ik uitnodigingen / bezoeken ?

  Beperkte sociale contacten zijn onder strikte voorwaarden mogelijk. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk om deze sociale contacten te beperken en rekening te houden met de volgende voorschriften:

  • Een huishouden (dit betekent de personen die onder hetzelfde dak wonen en ongeacht het aantal) mag maximaal vier mensen ontvangen.
  • Het gaat steeds om dezelfde vier personen en zij maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden. Die personen vormen een sociale bubbel.
  • De vier personen worden gekozen als huishouden en niet als individu. Indien bijvoorbeeld het hele huishouden ervoor kiest om de grootouders te zien, dan kan men niet hun vrienden uitnodigen.
  • Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn/haar volledige huishouden zich, zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om op de ene dag af te spreken met de ouders en de dag nadien met vier andere mensen.
  • De nodige fysieke afstand (1,5 meter) moet steeds gerespecteerd worden tussen mensen van verschillende huishoudens. Bij voorkeur vindt de ontmoeting buiten plaats (bijvoorbeeld op een terras of in de tuin).
  • Het bezoek kan niet doorgaan als iemand van deze personen ziek is.

  In het kader van de beperkte sociale contacten is het toegestaan om een verplaatsing te maken om een ander huishouden te bezoeken. Het is niet de bedoeling om er een (toeristische) daguitstap van te maken.

  Het is ieders verantwoordelijkheid om deze beperkte sociale contacten op een correcte manier toe te passen.

 • Ik woon alleen. Wie mag ik uitnodigen of bezoeken?
  Als alleenstaande kan je vier andere alleenstaanden uitnodigen (of bijvoorbeeld 2 koppels zonder kinderen of een gezin van 4). Deze personen verbinden er zich samen toe om enkel elkaar te zien. Deze personen vormen zo samen een nieuwe sociale bubbel. Het is dus niet mogelijk om de ene dag af te spreken met deze bubbel, en een andere dag met mensen uit een andere bubbel. De sociale bubbel moet niet altijd tegelijk samenkomen, maar wel altijd beperkt zijn tot de personen uit dezelfde sociale bubbel . Het is dus mogelijk om met twee personen van deze sociale bubbel af te spreken. Het belangrijkste is dat iedereen van deze sociale bubbel zijn contacten beperkt tot deze personen. De nodige fysieke afstand (1,5 meter) moet steeds gerespecteerd worden tussen personen van een verschillend huishouden. Als je een terras of tuin hebt, spreek je best buiten af. Er is uiteraard geen bezoek mogelijk als iemand van deze personen ziek is.
 • Indien grootouders in de gekozen sociale bubbel zitten, mogen ze dan op de kleinkinderen passen?
  Ja, als ze geen deel uitmaken van een risicogroep (65+, slechte gezondheid,…).
 • Maken de twee personen waarmee ik ga sporten deel uit van mijn sociale bubbel?
  Deze personen tellen niet mee in de sociale bubbel van het huishouden. Het is dus mogelijk om bijvoorbeeld te gaan wandelen met twee steeds dezelfde personen (met respect voor de fysieke afstand) en thuis vier andere, maar steeds dezelfde mensen ontvangen.
 • Gebruikt de overheid mijn persoonlijke telecomgegevens in de strijd tegen het Coronavirus?
  Neen, de overheid heeft enkel toegang tot anonieme gegevens, en voert op basis van deze gegevens analyses uit die helpen in de strijd tegen het Coronavirus. Geen enkel adres, telefoonnummer of naam wordt door de overheid verwerkt. Er wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. Op het niveau van aggregatie dat gebruikt wordt is de burger volledig anoniem en is zijn identiteit beschermd.
 • Waarvoor worden de telecomgegevens gebruikt?
  De overheid gebruikt de geanonimiseerde en geaggregeerde telecomgegevens om te helpen bij de besluitvorming over de bestrijding van de epidemie. Met behulp van deze gegevens kan ze enkele nuttige vaststellingen doen, zoals bijvoorbeeld: is de mobiliteit van de Belgen gedaald sinds het uitvaardigen van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad? In welke geografische zones is de mobiliteit hoger dan in andere?
 • Betekent dit dat al mijn bewegingen worden gevolgd?
  Er worden in het kader van deze analyses geen nieuwe gegevens verzameld. De gegevens verlaten de bedrijfsruimten van de telecomoperatoren niet. Ze zijn geanonimiseerd (dat wil zeggen, het is niet mogelijk om te weten welk individu achter welk datapunt zit) en geaggregeerd (dat wil zeggen, er is geen analyse van het gedrag van een enkel individu).
 • Worden mijn gegevens bewaard of hergebruikt ?
  De gegevens die in het kader van dit project worden verwerkt, worden alleen gebruikt om de Covid-19 epidemie te bestrijden. Irrelevante gegevens worden onmiddellijk en continu verwijderd. Aan het einde van de gezondheidscrisis worden alle gegevens verwijderd, zodat zij nooit gestolen of tegen de burger zouden kunnen worden gebruikt.
 • Waarom is het relevant om telecomgegevens te gebruiken in de context van een Covid-19-epidemie?
  Het gebruik van mobiele-telefoongegevens (geaggregeerd en geanonimiseerd) voor het beheer van epidemiologische crisissen is reeds uitgevoerd en heeft zijn doeltreffendheid bewezen. Zo werden technologieën die vergelijkbaar zijn met de technologieën die vandaag worden gebruikt, geïmplementeerd tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika in 2013-2015. Het Covid-19-virus wordt overgedragen vanwege de fysieke nabijheid tussen individuen. Daarom kan het gebruik van gegevens over de verplaatsing van de bevolking de gezondheidsautoriteiten essentiële informatie verschaffen voor het beheer van de epidemie.
 • Kunnen deze gegevens tegen mij worden gebruikt?
  Absoluut niet. De gegevens die worden verwerkt zijn volledig anoniem en kunnen niet teruggebracht worden tot individuele personen. Er worden enkel analyses uitgevoerd om beleidsmakers en de bevolking te informeren. De gegevens worden in geen geval gebruikt voor repressieve of bestraffende doeleinden m.b.t. individuele burgers.
 • Komen er gelijkaardige initiatieven voor in andere Europese landen?
  Overheden en mobiele operatoren in andere Europese landen, alsook de Europese Commissie, werken aan soortgelijke initiatieven. De Belgische overheid heeft met sommigen van hen contact om expertise te delen en, voor zover mogelijk, ook grensoverschrijdende bewegingen te kunnen meten.
 • Voldoen deze praktijken aan de nationale en Europese privacyregelgeving ?
  Absoluut. In België wordt speciale aandacht besteed aan het nauwgezet respecteren van de privacyregelgeving, in tegenstelling tot wat in sommige andere regio’s van de wereld gebeurt. De aanpak van de overheid is een “privacy-first” aanpak. Niet alleen wordt er voortdurend over gewaakt dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd, ook data privacy experten en een ethisch comité zijn betrokken bij de analyse van de gegevens. De aanpak en werkmethodes werden goedgekeurd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Wie analyseert en gebruikt de gegevens?
  De overheid beslist welke analyses er op de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens worden toegepast, en voor welke doeleinden deze analyses kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt in nauw overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteit. De telecomoperatoren geven enkel geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens door aan Sciensano, die daarop de gevraagde analyses aan de regering bezorgt.
 • Kan ik ervoor kiezen om geen locatiedata door te geven in het kader van het ‘data tegen Corona’ project?
  Uw locatiegegevens worden niet individueel doorgegeven. De overheid ontvangt enkel een overzicht van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. Dit is nooit individueel herleidbaar en volledig anoniem. Deze doorgifte van gegevens werd afgestemd met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Werk & Economie

 • werk winkel economie bedrijven financiën belastingen fiscaal onderneming zelfstandige ondernemer steunmaatregelen tijdelijke werkloosheid maatregelen hinderpremie Ouderschapsverlof winkelen shoppen shoppingcentra bedrijf werken openbaar vervoer mondmasker technische werkloosheid uitkering loon telewerk stage bank landmeter voedingskraam markt markten lokale markten handelszaken openingsuren nachtwinkels voedingswinkels winkelruimte cash garantie sector sectoren cafés restaurants eten afhalen take away hotel hotels online e-commerce marktkramer opticien gehoorwinkel supermarkt Colruyt Lidl Delhaize Aldi kapper tattooshop autopech garage wassalon verzekering immo immokantoor bloemen planten tuincentra doe-het-zelf kledingwinkel werkloosheid arbeidsregelgeving werkplek werkvloer verlof
 • Welke ondernemingen zijn open?
 • Onder welke voorwaarden mogen deze winkels openen?

  De ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (met uitzondering van contactberoepen) die mogen openen voor het publiek mogen dit doen onder bepaalde voorwaarden : Het ontvangen van klanten volgens deze modaliteiten:

  • 1 klant per 10m² wordt toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten, met uitzondering van winkels met oppervlakte kleiner dan 20m². Voor deze zaken is het wel mogelijk om 2 klanten te ontvangen mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is;
  • Voor wat betreft winkels of ondernemingen die op afspraak werken (bv. advocaten, notarissen, binnenhuisarchitecten, juweliers, keukens), deze kunnen ontvangen zolang als gebruikelijk en zonder beperking van het aantal personen;
  • De onderneming stelt de middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten;
  • Andere maatregelen gericht op het cliënteel kunnen gevonden worden in de “generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan” beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

  Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

  Voor winkelcentra gelden enkele specifieke modaliteiten:

  • Er wordt 1 klant per 10m² toegelaten voor een periode die niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk is;
  • Er worden middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking gesteld aan de in-en uitgang;
  • De afstand voor het behoud van 1,5 meter wordt aangegeven aan de hand van markeringen op de grond en/of signalisaties.

  De regels voorzien voor de winkels zijn ook van toepassing voor winkels gelegen in een winkelcentra, met name de limiet voor de duur van het winkelen (30min).

  De lokale overheden organiseren de toegang tot de winkelcentra, de winkelstraten en parkings conform het ministerieel schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 8 mei 2020 inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropening van winkels en winkelcentra zodat de social distance maatregelen kunnen worden gerespecteerd.

 • Mogen diensten aan huis aangeboden worden?

  Ondernemingen mogen diensten aan huis voor klanten aanbieden, met uitzondering van masseurs/masseuses. De ondernemingen die deze diensten aanbieden, respecteren de social distance maatregelen die van toepassing zijn in hun sector.

  Alle andere diensten aan huis mogen wel aangeboden worden zoals bijvoorbeeld huishoudhulp, ramenwassen, schoorsteenvegen, de technische controles van installaties, de huisbezoeken door immomakelaars, de controle van de gemeentelijke dienst grondgebiedzaken, de opmaak van een EPC-certificaat, privé muzieklessen, … .

  De ondernemingen die deze diensten aanbieden, respecteren de social distance maatregelen die van toepassing zijn in hun sector.

  Voor wat betreft de schoonheidsspecialist(e), gespecialiseerd voetverzorger, niet-medische pedicure, manicure, kapper en barbier, tatoeëerder en piercer, om deze diensten aan huis te leveren moeten zij de volgende voorwaarden respecteren:

  • De dienstverlener mag slechts aanwezig zijn voor de duur die strikt noodzakelijk is.
  • Het dragen van een mondmasker (of elk alternatief in stof) is verplicht voor zowel de dienstverlener als de klant ouder dan 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.
  • De dienstverlener neemt de gepaste hygiënemaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation te desinfecteren tussen elke klant.

  Voor wat betreft bouwwerkzaamheden en herstellingen binnenshuis:

  • Dringende herstellingen moeten plaatsvinden op een manier waarop de social distance maatregelen in de mate van het mogelijke worden nageleefd of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden worden toegepast;
  • Een niet-dringende herstelling of verbouwingswerken moeten plaatsvinden op een manier waarop de social distance maatregelen maximaal worden nageleefd.
 • Welke regels gelden er voor klanten?

  Ook als klant gelden er een aantal restricties:

  • Er wordt individueel gewinkeld behalve in geval van een afspraak. Een uitzondering wordt gemaakt voor een volwassene die minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding vergezelt;
  • Er mag gewinkeld worden gedurende een periode van maximaal 30 minuten per winkel behalve in geval van een afspraak;
  • Het is sterk aanbevolen om neus-en mondbescherming te dragen.

  Het is bovendien aangeraden om zich naar winkels te begeven in een gemeente of stad die zich in de buurt van uw huis of werkplek bevinden. Het is aanbevolen voorrang te geven aan ouderen, mensen met een beperkte mobiliteit en aan zorgpersoneel.

 • Welke regels gelden er voor contactberoepen?

  Onder contactberoepen vallen: schoonheidssalons, gespecialiseerde voetverzorging, nagelsalons, kapperszaken en barbiers, tatoeage- en piercingsalons.

  Voor deze ondernemingen zijn de volgende modaliteiten van toepassing:

  • 1 klant per 10m², met uitzondering van winkels met een oppervlakte kleiner dan 20m². Voor deze zaken is het wel mogelijk om 2 klanten te ontvangen mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is.
  • De ontvangst mag enkel op afspraak plaatsvinden voor de duur die strikt noodzakelijk is.
  • Klanten wachten buiten de vestiging en mogen de wachtruimtes niet gebruiken.
  • De toiletten (tenzij in geval van nood) zijn voor klanten niet toegankelijk.
  • Er worden geen drankjes of snacks geserveerd.
  • Er dient een afstand van 1,5 meter tussen elke werkpost te worden bewaard.
  • De dienstverlener neemt de gepaste hygiënemaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation te desinfecteren tussen elke klant.
  • Het dragen van mondmaskers of elk alternatief in stof in de vestiging door het personeel en de consumenten is verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen door de klant worden verwijderd voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.
  • Handhygiënegel is verkrijgbaar bij de ingang en op verschillende plaatsen in de vestiging.

  Kapsalons kunnen in principe maar één klant per 10 m² ontvangen. Omdat kappers hun dienstverlening in verschillende stappen organiseren (bv. haar kleuren, permanent), gedurende dewelke de klanten elk over een individuele plaats beschikken kan er een zekere flexibiliteit worden geboden aan de kappers met betrekking tot het toegelaten aantal klanten in functie van de oppervlakte van het salon. Om van deze regel af te wijken echter moeten de werkstations onderling afgescheiden zijn met een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief.

  Andere maatregelen gericht op het cliënteel kunnen gevonden worden in de “generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan” beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

  Bovenvermelde ondernemingen volgen de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

  Als deze prestaties aan huis worden geleverd, mag de dienstverlener enkel aanwezig zijn voor de duur die strikt noodzakelijk is, het dragen van een mondmasker of elk ander alternatief in stof is verplicht voor zowel de dienstverlener als de klant ouder dan 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling. De dienstverlener neemt de gepaste hygiënemaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation te desinfecteren tussen elke klant.

 • Wie is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving in de winkels?
  Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de winkel om de social distance maatregelen te laten naleven. De eigenaar moet de adequate maatregelen nemen om dit te doen naleven. Als ze een beroep doen op een beveiligingsfirma, moet dat in overeenstemming zijn met de wet 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
 • Zijn er beperkingen met betrekking tot de openingsuren voor winkels?

  De winkels mogen openblijven tijdens hun gewoonlijke openingsuren en -dagen.

  Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 22 uur.

 • Kunnen winkels en bedrijven verplicht worden om open te houden?
  Als de openbare orde of het algemeen belang dit vereist, kan de burgemeester de nodige politiemaatregelen bevelen, waaronder het openen van bedrijven en winkels.
 • Hoe moet ik mijn winkelruimte reinigen en ontsmetten?
  Elk commercieel beschikbaar reinigingsmiddel mag gebruikt worden om werkoppervlakken, vloeren, muren… te reinigen. Daarbij moet de gebruiksaanwijzing gevolgd worden en moet steeds grondig nagespoeld worden met drinkbaar water. Enkel toegelaten biociden mogen gebruikt worden voor het ontsmetten van de ruimtes in uw onderneming. De voorwaarden voor gebruik op het etiket en in de toelatingsakte moeten zeer strikt gerespecteerd worden. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn levensmiddelen te beschermen of weg te nemen uit de behandelde ruimte of om de behandelde oppervlakken grondig na te spoelen met drinkbaar water. Bewust biociden vernevelen over groenten en fruit met als doel deze te ‘ontsmetten’ is geen toegelaten praktijk. Biociden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Via volgende link kan u de lijst raadplegen die een overzicht geeft van de toegelaten biociden en de specifieke voorwaarden voor gebruik: https://www.health.belgium.be/nl/lijst-van-toegelaten-biociden-en-jaarverslag
 • Moet ik een voedselvoorraad aanleggen?
  Neen, dit is niet nodig. Voedingswinkels blijven op een normale manier bevoorraad worden en blijven open zoals gebruikelijk.
 • Mogen vrijwilligers hun diensten aanbieden aan bedrijven in cruciale sectoren?

  Vrijwilligers kunnen volgens de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005 in principe alleen maar worden ingezet door organisaties die een onbaatzuchtige doelstelling nastreven. De Vrijwilligerswet laat in principe niet toe om vrijwilligerswerk te verrichten voor commerciële bedrijven.

  Het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 is verruimd naar de organisaties die enerzijds erkend zijn door de bevoegde overheid voor wat betreft hulp en zorg aan oudere personen, opvang en huisvesting van oudere personen en die anderzijds onder de private commerciële sector vallen en dit voor de periode gaande van 1 mei 2020 tot 30 juni 2020.

  De verplaatsingen van vrijwilligers naar een organisatie die deel uitmaakt van een cruciale sector of een essentiële dienst zijn toegelaten met inbegrip van verplaatsingen tussen thuis en de plaats van de activiteit.

 • Wat met de horecasector?

  De inrichtingen die tot de horecasector behoren, zijn gesloten voor het publiek. Voor wat betreft de restaurants zijn enkel maaltijdleveringen en maaltijden om mee te nemen (take-away) toegestaan tijdens de gebruikelijke openingsuren. Indien klanten buiten moeten wachten dienen de maatregelen van social distancing gerespecteerd te worden. Het terrasmeubilair moet naar binnen gebracht worden en mag niet gebruikt worden. De hotels en aparthotels mogen openblijven met uitzondering van hun eventuele restaurants, bars, eethoeken, seminariezalen en andere gemeenschappelijke ruimtes. Het terrasmeubilair moet naar binnen gebracht worden en mag niet gebruikt worden. Voor wat betreft een foodtruck, kippenkraam, ijskraam,… een individuele ambulante activiteit mag worden uitgeoefend op de gebruikelijke plaats (of gebruikelijke traject) mits voorafgaande toelating van de gemeentelijke overheid of binnen het kader van een toegestane markt.

  Meer info voor de zelfstandige ondernemingen:

 • Wat zijn de regels voor andere soorten woningen?

  Hotels en aparthotels mogen openblijven maar zonder toegang tot de bar, het restaurant (gemeenschappelijke zalen) en de recreatieve ruimtes, teneinde te beantwoorden aan de vraag voor overnachtingsmogelijkheden voor essentiële reizen. Roomservice is echter wel toegelaten. Terrasmeubelen moeten worden binnengezet en mogen niet gebruikt worden.

  De vergaderzalen van hotels zijn gesloten.

  Recreatieve en toeristische woningen (vb: vakantiehuisje, camping, B&B, vakantieparken, AirBnB, …) moeten sluiten met uitzondering van tweede verblijven. De permanente bewoners, eigenaars en lange termijnhuurders (minimum één jaar) van dit soort woningen mogen uiteraard hier blijven wonen. Dit geldt ook voor permanente bewoners van een mobiele caravan. Worden beschouwd als permanente bewoners van dit soort woningen:

  • Mensen die formeel ingeschreven zijn in het vakantie- of weekendverblijf (ongeacht of ze over een woonrecht beschikken in het weekend- of vakantieverblijf), waar ze worden aangetroffen.
  • Mensen die over een referentie-adres beschikken en nergens anders wettig ingeschreven zijn (woonwagenbewoners, mensen zonder eigen woning door een gebrek aan voldoende bestaansmiddelen).
  • Belgen die wettig verblijven in het buitenland, terugkeerden naar België, maar, bij gebrek aan een eigen woning (nog) nergens ingeschreven zijn en momenteel aangewezen zijn op een mobilhome of woonwagen.
  • Buitenlanders die voor de ingang van de maatregelen verbleven in een recreatiegebied en aantoonbaar in de volstrekte onmogelijkheid zijn om terug te keren naar hun land en dit voor zover en voor zolang die onmogelijkheid duurt. Zij blijven ertoe gehouden om zo snel als mogelijk terug te keren naar het land waar ze wettig verblijven en/of naar het land waarvan ze de nationaliteit hebben.

  Meer info voor de zelfstandige ondernemingen:

 • Verschillende vakantieparken en -huisjes dienen als vast logement van werknemers in dienst bij essentiële diensten (windmolenparken zee, Doel, Tihange, …). Kan er hiervoor een uitzondering gemaakt worden?
  Vaste bewoners die daar hun vaste woning hebben, mogen blijven.
 • Wat met woonwagenterreinen?
  Vaste residenten mogen blijven. Het zich verplaatsen naar een ander terrein is echter geen essentiële verplaatsing dus we raden de burgemeester aan om de nodige stappen te ondernemen om hun verblijf te faciliteren tot het einde van de crisis.
 • Kan ik nog online pakjes bestellen?
  Online shops blijven open en kunnen pakjes blijven brengen. Pakjes afgeven en betalen, gebeurt zonder contact tussen personen.
 • Mogen diensten die aan huis leveren (Bpost, DHL …) blijven werken?
  Ja, dit wordt zelfs gestimuleerd, met respect voor de fysieke afstand van 1,5 meter. Afhalingen op officiële afhaalpunten zijn toegestaan.
 • Mogen markten en andere ambulante activiteiten nog plaatsvinden?

  Een individuele ambulante activiteit (zowel voedings- als niet-voedingsgerelateerd) mag worden uitgeoefend op de gebruikelijke plaats (of het gebruikelijke traject) mits voorafgaande toelating van de gemeentelijke overheid.

  Wat betreft markten:

  • Alle markten met meer dan 50 kramen zijn verboden.
  • Markten met 50 of minder kramen, die op regelmatige basis (dagelijks, wekelijks, tweewekelijks) georganiseerd worden, kunnen plaatsvinden, onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid.

  Op alle door de lokale overheid toegestane markten moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de social distance regels, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de “Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan”, die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

  Elke markt moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid.
  • De social distance regels worden gerespecteerd.
  • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam.
  • Het gaat hier niet over een brocante- of rommelmarkt.
  • Omdat de waren zich tussen de marktkramer en de klant bevinden is het dragen van een mondmasker verplicht voor marktkramers en hun personeel zodat er geen besmetting via druppels en aerosoldeeltjes zou kunnen plaatsvinden. Voor klanten wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.
  • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers stellen eveneens handgels ter beschikking.
  • Eten en drinken kunnen niet op de markt worden geconsumeerd. Er worden geen etenswaren of dranken in de vorm van proeverijen aan de klanten aangeboden.
  • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn.
  • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.
  • Er wordt individueel gewinkeld. Een uitzondering wordt gemaakt voor een volwassene die minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding vergezelt.
  • Er wordt niet meer tijd genomen dan noodzakelijk en gebruikelijk om boodschappen te doen.
 • Zijn schoonheids- en zonnecentra open?
 • Mogen ondernemingen die massagediensten aanbieden (therapeutische massages, shiatsu, sportieve massages, reflexologie, etc.) openen?

  Nee, deze mogen nog niet openen in het kader van fase 2, net als tijdens de vorige fase van afbouw van de maatregelen. Op vraag van de experten zal het verbod voor het openen van massagesalons verder behouden blijven tijdens deze fase van de afbouw. Masseren vormt op dit moment nog een te groot sanitair risico.

  Voor deze ondernemingen zal er, zoals aangekondigd door de nationale veiligheidsraad van 6 mei, overleg met de sector plaatsvinden om te bepalen wanneer en onder welke voorwaarden zij kunnen geopend worden.

 • Kan ik nog verhuizen met of zonder verhuisfirma?
  Alle verhuizingen zijn toegestaan.
 • Mogen groothandelsmarkten (voor professionele klanten) blijven doorgaan (voegmarkt Brussel, vismarkt Zeebrugge,…)?
  Ja, de social distance maatregelen worden maximaal gerespecteerd.
 • Hoe zit het met de besmettingen via verpakkingsmateriaal en levensmiddelen?
  Op de site van het FAVV staat informatie ter verduidelijking voor consumenten en operatoren in de voedselketen. http://www.favv-afsca.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp
 • Wat zijn de algemene principes voor ondernemingen?

  Er moet over gewaakt worden dat de continuïteit van de Belgische economie niet in gevaar komt. In dat kader moet elke schakel van de keten gegarandeerd blijven, van grondstoffen tot productie en consumptie, in- en uitvoer inbegrepen.

  Voor ondernemingen die niet tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten behoren:

  • Telethuiswerk is aanbevolen in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent.

  • Waar telewerk niet wordt toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:

   • De maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
   • Wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden.

  Bovenvermelde maatregelen worden ook toegepast bij het vervoer georganiseerd door de werkgever.

  De toepassing van deze principes wordt gegarandeerd op ondernemingsniveau en uitgewerkt door het nemen van preventiemaatregelen zoals gedefinieerd in “de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” (beschikbaar op het adres: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf ); eventueel aangevuld door:

  • Richtlijnen op sectoraal niveau;
  • en/of richtlijnen op ondernemingsniveau; en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

  Voor de cruciale sectoren en de essentiële diensten:

  Deze ondernemingen en diensten zijn gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen. Sectoren en werkgevers behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten en die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf reeds de nodige veiligheidsmaatregelen hebben genomen, kunnen de generieke gids hierboven gebruiken als inspiratiebron.

  Voor wat betreft de onderaannemers en nevendiensten van cruciale sectoren en essentiële diensten, zij zijn onderhevig aan de regelgeving die van toepassing is voor de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

  Meer info voor de bedrijven: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-informatie-voor Meer info over de steunmaatregelen voor bedrijven: https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/steunmaatregelen-voor-zelfstandigen-en-ondernemers-die-schade-lijden-door-de-corona-crisis Meer info voor werknemers: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen Informatie aanvragen voor werknemers: https://werk.belgie.be/nl/contact/informatie-aanvragen Economie in Brussel: http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE

 • Wie, buiten de werknemers, mag zich op het terrein van een onderneming bevinden?
  Op publiek toegankelijke plaatsen binnen ondernemingen die niet tot de essentiële sectoren behoren, kan het publiek toegang krijgen met inachtneming van de social distancing maatregelen of een gelijkwaardig niveau van bescherming van toepassing in het bedrijf. Op de publiek toegankelijke plaatsen die tot de essentiële diensten en cruciale sectoren behoren, wordt de toegang van het publiek georganiseerd om in de mate van het mogelijke de social distance regels toe te passen.

Gezondheid

 • Ziek besmet voeding gezond hulp zelfmoord psychologisch sociaal psychosociaal cijfers sterfgevallen overlijdens persconferentie steven van gught sciensano volksgezondheid mondmasker filter stoffen mondmasker contactopvolging contactonderzoek tracing tracking huisdieren hond kat poes dierenarts dokter verpleegster verpleger ziekenhuis huisarts zorgverlener epidemie pandemie angst boos depressie geestelijk gezond jongeren geweld kindermishandeling rouwen dood welzijn psychisch bang testing symptomen ondersteuning hulp hoest diarree verkoudheid keelpijn buikpijn koorts kortademigheid psycholoog dermatoloog woonzorgcentra WZC verpleegkundige hart longen intensieve zorg hospitaal beademing rusthuis serviceflat tele-onthaal infectie FFP2 FFP3 apotheek apotheker farmacie diagnose ontsteking verpakking podoloog
 • Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte?

  Overdracht van COVID-19 gebeurt via druppeltjes en contact met besmette oppervlakten, niet door de lucht. Daarom biedt het dragen van een mondmasker geen bescherming tegen infectie, indien men geen nauw contact (binnen een afstand van 1,5 meter) heeft met een zieke persoon. Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of bandana. Dit wordt:

  • Sterk aanbevolen in de openbare ruimte en winkels en op markten voor de klanten.
  • Verplicht op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd voor gebruikers van 12 jaar en ouder. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt.
  • Verplicht voor chauffeurs op het openbaar vervoer tenzij ze in een afgesloten cabine zitten;
  • Sterk aangeraden voor het personeel in lagere en middelbare scholen;
  • Sterk aangeraden voor leerlingen in het middelbaar onderwijs ;
  • Verplicht voor marktkramers en hun personeel.
  • Verplicht voor contactberoepen en hun klanten vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.

  Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand. Voor meer informatie over stoffen mondmaskers, kan u terecht op:
  https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/ Dragen van handschoenen wordt daarentegen niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Veel beter is het om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.

  Meer informatie over mondmaskers:

 • Zijn er speciale maatregelen genomen in ziekenhuizen?

  Ondanks de algemene maatregelen met betrekking tot de fysieke afstand, blijft de zorg voor personen prioritair en moet die gagarandeerd blijven.

  De afgelopen weken heeft de epidemie een aanzienlijke impact gehad op de zorgverlening, zowel in de eerstelijnszorg als in de ziekenhuizen. Werkgroepen bestuderen nu al hoe ze kunnen reageren op de noodzaak om de beste zorg te blijven bieden aan de mensen die besmet zijn met COVID-19 en tegelijk de toegang tot de algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg geleidelijk en veilig uit te breiden. Het doel is dat iedereen zo snel mogelijk weer op een “normale” manier toegang krijgt tot de gezondheidszorg en dat de medische infrastructuur die nodig is voor de verzorging van mensen die aan het virus lijden, niet wordt overbelast. Het is aangeraden om zicht te informeren bij de zorginstellingen en hun richtlijnen te volgen.

  Vanaf 04/05/2020 mogen zorgverstrekkers die in de ambulante zorg actief zijn hun activiteiten voor zowel dringende als niet-dringende zorg uitvoeren mits het respecteren van de aanbevelingen zoals die terug te vinden zijn op: https://www.health.belgium.be/nl/covid-19-heropstarten-van-ambulatne-zorgverstrekking-een-prive-praktijk.

  De zorgverstrekkers die in ziekenhuizen werken mogen eveneens dringende en niet-dringende verstrekkingen uitvoeren volgens de richtlijnen op de website van het VBS-GBS en de FOD Volksgezondheid.

  De bloedinzamelingen dienen verder te gaan, met maximaal respect voor de social distance maatregelen. personen die ziek zijn, dienen zoals steeds te worden uitgesloten.

 • Is bezoek toegelaten in ziekenhuizen?

  De ziekenhuizen voorzien vanaf 2 juni 2020 een eigen bezoekersregeling die de veiligheid van de patiënten, het personeel en de bezoekers garandeert. Voor alle ziekenhuizen wordt therapeutisch verlof voor kinderen en jongeren onder 18 jaar toegestaan waarbij het ziekenhuis een regeling voorziet die de veiligheid van de overige patiënten en het personeel garandeert.

  Voor de psychiatrische ziekenhuizen blijven de bezoekersregelingen vanaf 11 mei 2020 van kracht. De modaliteiten over het bezoek aan het gezin gelden voor alle patiënten. Patiënten en bezoekers wordt aangeraden contact op te nemen met hun ziekenhuis om de precieze modaliteiten van een bezoek te kennen.

 • Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of residentiële zorginstellingen?
  Communicatie op afstand (telefonisch, video-oproep, …) is aangeraden omwille van hygiënische redenen. Essentieel bezoek (mantelzorgers, …) wordt toegelaten om de bewoners niet totaal te isoleren. Raadpleeg het woonzorgcentrum of instelling om na te gaan of een bezoek mogelijk is op een veilige manier. Een babbelbox die de bezoekers en de bewoners scheidt door middel van een grote glasplaat mag worden geïnstalleerd, op voorwaarde dat die na elk bezoek gedesinfecteerd wordt.
 • Mogen diensten voor thuis- en familiehulp doorgaan?

  De bijstand (vrijwilligers inbegrepen) aan oudere personen, mindervalide personen en kwetsbare personen kan verder gezet worden. Hieronder vallen ondermeer:

  • Thuishulp
  • Familiale hulp
  • Assistentie aan mindervalide personen
  • Thuisverpleegkundigen
  • Opvang tehuizen voor mishandelde vrouwen
  • Opvangcentra en nachtopvang voor mensen met sociale problemen en daklozen.
 • Wie wordt getest?

  Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedure voor huisartsen is terug te vinden op de website van Sciensano:

  https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx

  Of via https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/

 • Kunnen gezondheidsmedewerkers blijven werken wanneer ze symptomen vertonen?
 • Kunnen ambulanciers blijven werken wanneer ze symptomen vertonen?
  Ambulanciers kunnen hun beroep blijven uitoefenen indien ze milde symptomen vertonen, mits het gebruik van een beschermend mondmasker. In geval van koorts, ≥ 37.5°C, kunnen ze niet langer blijven werken en dienen ze thuis te blijven.
 • Alle hulpdiensten behoren tot een risicogroep qua besmetting met COVID-19. Komt er een automatische erkenning als arbeidsongeval/beroepsziekte als zij besmet zouden blijken met corona COVID-19?
  De besmetting met het nieuwe COVID-19 kan erkend worden als beroepsziekte (zie https://fedris.be/nl/news#news-2696). Aanvragen voor schadeloosstelling moeten wel vergezeld worden van de uitslag van een laboratoriumtest die de aanwezigheid van COVID-19 bevestigt.
 • Worden serviceflats gelijkgesteld aan woonzorgcentra?
  Ja, serviceflats moeten behandeld worden als woonzorgcentra wanneer ze beschikken over een gemeenschappelijke ingang.
  Meer info over woonzorgcentra: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals
 • Vragen over contactopvolging ?
  Op de website van Sciensano vind je een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden : https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_FAQ%20contact%20tracing_NL.pdf

Onderwijs

 • School Scholen kinderen kinderopvang opvang crèche kinderdagverblijf onthaalmoeder les lessen leerstof leerling leerlingen leerkracht juf meester klas toetsen taken studenten opleiding examen stage examens blok stages afstuderen diploma preteaching ouderschapsverlof middelbaar secundair kleuter lager basisschool hoger universiteit hoge school hogeschool
 • Zijn de scholen open?

  De lessen kunnen progressief hernomen worden op school, op voorwaarde dat de scholen de volgende protocollen nauwgezet volgen:

   • Hygiëneregels (handen wassen,…) blijven voor iedereen primordiaal;
   • De klassen, de gangen en de leraarskamers moeten ten alle tijden goed geventileerd zijn;
   • Lessen en andere activiteiten in de openlucht hebben de voorkeur;
   • Scholen moeten over een noodplan beschikken voor mocht er een besmettingshaard ontstaan.

  Daarnaast gelden er specifieke modaliteiten per onderwijsniveau.

  Alle info vindt u op:

 • Wat is van toepassing voor het kleuteronderwijs?

  Alle lessen in het kleuteronderwijs kunnen hervat worden onder de volgende voorwaarden:

   • Leerlingen van de kleuterschool hoeven geen mondmasker te dragen. Om pedagogische en sociale redenen is het niet aanbevolen voor leerkrachten om een masker te dragen bij het onderwijs aan deze zeer jonge kinderen;
   • Neus- en mondbescherming voor personeelsleden is sterk aanbevolen bij contact met andere volwassenen (collega’s, ouders …);
   • Het respecteren van de veiligheidsafstand is hier niet vereist.
 • Wat is de regeling voor het lager onderwijs ?

  Tot 08/06/2020 : De lessen en activiteiten hernemen voor bepaalde leerlingen in het basisonderwijs onder strikte organisatorische voorwaarden. Het personeel en de leerlingen vanaf 12 jaar zijn er toe gehouden om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief. Voor de leerjaren waarvoor de lessen nog niet worden hervat wordt er een opvang voorzien voor kinderen waarvan de ouders:

   • werken in de gezondheidszorg en/of de hulpverleningssector;
   • werken in een essentiële publieke sector;
   • geen andere mogelijkheid hebben dan de kinderen door een grootouder, die deel uitmaakt van een risicogroep (65+, slechte gezondheid,…), te laten opvangen.

  De scholen mogen nieuw pedagogisch materiaal ter beschikking stellen van de leerlingen thuis en kunnen leerlingen die het voorwerp moeten uitmaken van een specifieke opvolging omwille van problemen op school of bijzondere leerbehoeften individueel uitnodigen. Verplaatsingen in dit kader worden toegelaten.

  Vanaf 08/06/2020 (of vanaf 05/06/2020 indien een pilootproject wordt georganiseerd) : Alle leerjaren van het lager onderwijs kunnen heropenen vanaf 8 juni onder de volgende voorwaarden:

   • Leerlingen van de lagere school hoeven geen mondmasker te dragen. Voor het personeel wordt het dragen van een masker of elk ander veilig alternatief wel sterk aangeraden als de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd;
   • Voor leerlingen van de lagere school kunnen de regels in verband met de veiligheidsafstand versoepeld worden. Ze blijven wel van toepassing tussen leerlingen en leerkrachten, leerkrachten onderling, leerkrachten en ouders.
   • Tijdens speeltijden moeten kinderen zoveel mogelijk binnen hun eigen klasgroep spelen, volgens het principe van ‘contactbubbels’.
 • Wat met het middelbaar onderwijs ?

  De lessen en activiteiten hernemen voor bepaalde leerlingen in het secundair onderwijs onder strikte organisatorische voorwaarden.

  Het wordt sterk aanbevolen voor zowel het personeel als voor alle leerlingen om de mond en de neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief. In het secundair onderwijs kunnen leerlingen het mondmasker tijdelijk niet dragen op grond van bijvoorbeeld medische aandoeningen of tijdens pauzemomenten en sportactiviteiten.

  De scholen mogen nieuw pedagogisch materiaal ter beschikking stellen van de leerlingen thuis en kunnen leerlingen die het voorwerp moeten uitmaken van een specifieke opvolging omwille van problemen op school of bijzondere leerbehoeften individueel uitnodigen. Verplaatsingen in dit kader worden toegelaten.

 • Wat is de situatie voor het hoger onderwijs?
  Universiteiten en hogescholen geven hoofdzakelijk les via afstandsonderwijs. Zij kunnen wel lessen en activiteiten hervatten volgens de richtlijnen van de gemeenschappen en de bijkomende maatregelen voorzien door de federale regering. Stages kunnen worden hervat volgens het tempo waarin de betrokken sectoren opnieuw opstarten.
 • En voor volwassenenonderwijs ?
  De instellingen van het volwassenenonderwijs (inclusief informeel volwassenonderwijs) mogen hun lessen en activiteiten hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen voorzien door de federale regering. Enkel indien de configuratie van de infrastructuur het toelaat, kunnen de Gemeenschappen beslissen om het deeltijds kunstonderwijs te hernemen voor beperkte activiteiten.
 • Blijven de crèches en onthaalmoeders open?
 • Hoe moeten onthaalmoeders aan social distancing doen?
  De nodige hygiënische maatregelen moeten gevolgd worden maar de sociale afstand is hierbij moeilijk ten aanzien van de kinderen. De sociale afstand moet wel strikt gerespecteerd worden door de ouders. Weliswaar kan de desbetreffende groep kinderen beschouwd worden als behorende tot de vaste sociale koker.
 • Wat met kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders?
  Kinderen van een besmette ouder kunnen 14 dagen niet naar school of de opvang gaan. Sciensano heeft een procedure uitgewerkt met betrekking tot de COVID-19 maatregelen voor kinderen in collectiviteiten, deze is beschikbaar op de volgende website : https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_children_NL.pdf
 • Hoe zit het met de examens van het hoger onderwijs?

  Examens kunnen worden georganiseerd. Hiervoor kan men zich wenden tot de websites van de betrokken onderwijsinstellingen.

  “Silent places” voor studenten zonder passende studiefaciliteiten kunnen georganiseerd worden mits op afspraak en met respect voor de social distance maatregelen. Indien het openbare bibliotheken betreft, moet een toezichtcontrole voor studenten door toezichthouders en personeel voorzien worden.

 • Wat met het onderwijs en de opleidingen voor veiligheidsberoepen ?
  De scholen voor veiligheidsberoepen geven het basisonderwijs verder via afstandsonderwijs of leveren hulp aan de crisisinspanning door training-on-the-job.
 • Mogen professionele opleidingen hervat worden?
  Deze opleidingen mogen worden hervat als ze voldoen aan de social distance regels die van toepassing zijn in het bedrijf.
 • Mogen internaten, opvangtehuizen en permanente opvangtehuizen en scholen van het bijzonder onderwijs openen?
  Deze instellingen blijven open. Bijzondere organisatiemodaliteiten kunnen voor deze inrichtingen voorzien worden.
 • Mogen opleidingen aangeboden door OCMW’s (bv groepstrainingen over omgaan met een beperkt budget) hervat worden?
  Deze opleidingen mogen worden hervat als ze voldoen aan de social distancing regels voor het lokaal bestuur.
 • Mogen opleidingen in het kader van avondonderwijs (bv. kooklessen en taallessen) hervatten?
  Instellingen van volwassenenonderwijs mogen hun lessen en activiteiten hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de gemeenschappen en de bijkomende maatregelen van de federale regering.

Openbaar leven

 • Politie Justitie Gevangenissen Post Telecommunicatie Telenet Proximus Orange netwerk Sport cultuur media hotel overnachting accomodatie evenements events Tickets annulering annulatie Pleziervaart boottocht Afvalophaling huisvuil berichten sms bellen ontspanning vrije tijd hobby kayak golf paardrijden vissen tennis vlaanderen gemeente stad
 • Wat met overheidsadministraties (bijvoorbeeld gemeenten)?

  De administraties blijven functioneren om hun taken te blijven garanderen met inachtneming van de social distance maatregelen en/of telewerken waar mogelijk.

  Zij informeren de bevolking over de mogelijkheden om documenten en informatie te verkrijgen via alternatieve manieren (online).

  Meer informatie over openbare diensten:

 • Mag de ophaling van huishoudelijk afval blijven doorgaan?

  De verschillende afvalophalingen (restafval, groenafval, papier, glas, karton en PMD) worden gegarandeerd, tenminste als er voldoende ophaalpersoneel is. Anders zal voorrang worden gegeven aan de inzameling van restafval en organisch afval (met uitzondering van groenafval).

  De regeling omtrent de inzameling van huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval kan worden gevonden op de websites van de betrokken gewesten.
  De regeling voor Vlaanderen is te vinden op: https://ovam.be/corona-impact#inzameling. De regeling voor Brussel: https://www.arp-gan.be/fr/actualites/52-covid-19-impact-sur-les-collectes-.html

 • Zijn de containerparken gesloten?

  De regeling omtrent containerparken kan worden gevonden op de websites van de betrokken gewesten.

 • Kan ik naar de bibliotheek?
  De bibliotheken worden beschouwd als openbare dienstverlening en zijn publiek toegankelijk met vrije in- en uitloop voor de basisdienstverlening (ontlenen en inleveren). De social distancing maatregelen dienen gerespecteerd te worden. De gouverneurs dienen toe te zien op het feit dat de vrije publieke toegang georganiseerd wordt. “Silent places” voor studenten zonder passende studiefaciliteiten kunnen in de bibliotheken georganiseerd worden mits op afspraak en met respect voor de social distance maatregelen.
 • Moeten regionale, provinciale en gemeentelijke domeinen, parken en bossen gesloten worden?

  De parken en bossen evenals culturele en natuurbezienswaardigheden mogen open zijn mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

  Wandelingen en fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren zijn toegestaan op voorwaarde dat ze:

  • alleen;
  • in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen bedoeld die onder hetzelfde dak verblijven;
  • en/of in het gezelschap van maximul twee steeds dezelfde andere personen met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. uitgeoefend worden.

  De gemeentelijke, provinciale en regionale overheden organiseren binnen deze domeinen het toezicht op de speeltuinen dat ze noodzakelijk achten. Volgende voorwaarden dienen gerespecteerd te worden: Bezoeken aan de speeltuinen zijn voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar. De volwassenen die de kinderen begeleiden, respecteren de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon. Bovendien moet de toegang in de grote speeltuinen in parken beperkt worden tot maximum 20 kinderen tegelijk.

  Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht.

  Om samenscholingen te vermijden blijft het niet toegestaan om in parken te gaan zitten. Ten aanzien van zwangere vrouwen en ouderen moet er tolerantie aan de dag gelegd worden. De maatregel mag ook niet strikt toegepast worden op mesnen met een beperkte mobiliteit of een mentale handicap.

  Voor dezelfde reden blijven ook picknicken en zonnebaden niet toegestaan in parken.

 • Zijn er specifieke bepalingen met openbare toiletten en hygiëne?
  In kader van de openbare orde en hygiëne raden we aan deze open te laten of een alternatief te voorzien. De gemeente dient de nodige hygiënische maatregelen te nemen.
 • Mogen verenigingen afvalophalingen (papierslag) voor het goede doel organiseren?
  Ja, in gemeenten waar er geen alternatief is en/of deze werkwijze courant is, is het is toegestaan, maar de social distancing maatregelen moeten in de mate van het mogelijke worden nageleefd.
 • Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?
  Ja, als de calltakers de fysieke afstand van 1,5 meter respecteren. Je kan alle nuttige telefoonnummers op deze pagina vinden: https://www.info-coronavirus.be/nl/psychosociale-hulpverlening/
 • Worden uithuiszettingen nog verder gezet?
  De gewesten hebben beslist voorlopig de uitvoering van uithuiszettingen op te schorten.
 • Mag men nog samenkomen?
  Neen, de regel blijft dat alle samenscholingen van meer dan 2 personen verboden zijn behoudens de uitzonderingen vermeld in deze FAQ.
 • Mogen de Academies voor Muziek, Woord en Dans en Tekenacademies de lessen hervatten?
  De lessen mogen hervatten conform de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen verstrekt door de federale overheid.
 • Welke recreatie- en buitenactiviteiten zijn toegelaten?

  Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve, toeristische en recreatieve aard zijn verboden. Uitzonderingen zijn:

  • wandelingen en fysieke activiteiten (met inbegrip van een motorrit) in openlucht onder strikte voorwaarden
  • sporttrainingen in buitenlucht onder strikte voorwaarden
  • ritten te paard onder strikte voorwaarden
  • bezoeken aan natuurbezienswaardigheden en culturele bezienswaardigheden onder strikte voorwaarden
  • bezoeken aan bibliotheken onder strikte voorwaarden
  • Bezoeken aan speeltuinen in open lucht onder strikte voorwaarden;
  • huwelijken, begrafenissen en religieuze ceremonies onder strikte voorwaarden
 • Onder welke voorwaarden mag ik een wandeling maken of een fysieke activiteit uitoefenen?

  Wandelingen en fysieke activiteiten (met inbegrip van een motorrit) in openlucht die geen fysieke contacten impliceren zijn toegelaten op voorwaarde dat ze uitgeoefend worden:

  • alleen;
  • in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven;
  • en/of in het gezelschap van maximum twee steeds dezelfde andere personen met respect van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon.

  Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht.

  Om samenscholingen te vermijden blijft het niet toegestaan om in parken te gaan zitten. Ten aanzien van zwangere vrouwen en ouderen moet er tolerantie aan de dag gelegd worden. De maatregel mag ook niet strikt toegepast worden op mensen met een beperkte mobiliteit of een mentale handicap.

  Voor dezelfde reden blijven ook picknicken en zonnebaden niet toegestaan in parken.

  Het gebruik van een gemotoriseerd voertuig voor het uitoefenen van een fysieke activiteit of een wandeling is enkel toegelaten om zich naar de plaats (bv. een bos op redelijke afstand) of de noodzakelijke sportinfrastructuur van de sport of wandeling in kwestie te begeven. Bovendien wordt er aan herinnerd dat toeristische activiteiten of uitstappen niet toegelaten zijn.

  Ook sporttrainingen in de buitenlucht zijn onder bepaalde voorwaarden toegelaten

 • Welke sporten zijn toegestaan ?

  Fysieke activiteiten zijn toegestaan op voorwaarde dat ze worden uitgeoefend:

  • in openlucht;
  • zonder fysieke contacten;
  • indien ze worden uitgeoefend:
   • ofwel alleen

   • ofwel in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven en/of in het gezelschap van maximum twee dezelfde andere personen. De sociale afstand van 1,5 meter moet worden gerespecteerd.

   • Ofwel in het kader van regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in het bijzonder georganiseerd door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;

    De basisprincipes van de social distancing blijven gelden, daarom is het aangeraden om zoveel mogelijk met dezelfde groep te sporten. Het is niet de bedoeling dat initiatielessen georganiseerd worden.

  De noodzakelijke en gebruikelijke infrastructuren voor de uitoefening van de toegelaten sporten mogen openen met uitzondering van kleedkamers, douches, kantines en cafetaria’s. Toiletten en drankautomaten kunnen wel gebruikt worden. Onder infrastructuur verstaan we de clubs en de sportterreinen. Het verhuur of de verkoop van materiaal is op zich toegestaan; recreatieve en toeristische activiteiten zijn daarentegen verboden.

  Meer informatie:

 • Mag ik mijn minderjarig kind of een hulpbehoevende mindervalide persoon begeleiden naar en tijdens een training?
  Ja, dat mag.
 • Krijgen topsporters uitzonderlijke toegang tot sportfaciliteiten?
  Ja, indien ze een topsportstatuut hebben en ze de training enkel doen in individueel verband. Indoor groepstrainingen zijn verboden, de algemene regels zijn van toepassing voor sport in de buitenlucht.
 • Mogen fitnesscentra openen?
  Fitnesscentra mogen (indoor of outdoor) hun activiteiten niet uitoefenen. Een coach/trainer verbonden aan een fitnesscentrum kan wel in de buitenlucht lessen geven in het kader van de regel omtrent sporttrainingen.
 • Kunnen de gemeenten lokale (sport)terreinen openen voor sportactiviteiten in georganiseerd verband ?
  Ja, mits de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
 • Mag ik met mijn kind naar de speeltuin gaan?

  Ja, de gemeentelijke, provinciale en regionale overheden mogen beslissen of volgende speeltuinen toegankelijk zijn:

  • de buurtspeeltuinen in openlucht;
  • de grote speeltuinen in parken.

  De gemeentelijke, provinciale en regionale overheden organiseren het toezicht dat ze noodzakelijk achten om volgende voorwaarden te respecteren: Bezoeken aan de speeltuinen zijn voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar. De volwassenen die de kinderen begeleiden, respecteren de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon. Bovendien moet de toegang in de grote speeltuinen in parken beperkt worden tot maximum 20 kinderen tegelijk. De speeltuinen in natuurbezienswaardigheden en culturele bezienswaardigheden mogen toegankelijk zijn. De uitbater is verantwoordelijk voor het toezicht en moet elke volkstoeloop voorkomen.

 • Mogen binnenspeeltuinen open gaan?
  Nee
 • Zijn water- en brandingsporten toegelaten (inclusief pleziervaart)?
  Ja, zolang er aan de voorwaarden in de vraag “welke fysieke activiteiten zijn toegestaan” wordt voldaan.
 • Zijn dronevluchten toegestaan?
  Raadpleeg de volgende website van FOD Mobiliteit: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/dronevluchten_covid19
 • Is vissen toegelaten?
  Ja, maar in clubverband mogen enkel de toiletten en drankautomaten toegankelijk zijn.
 • Kan de jacht doorgaan?

  De regionale regelgeving dient hier gevolgd te worden.

 • Wat is een natuurbezienswaardigheid en onder welke voorwaarden mag het openen?

  Worden als natuurbezienswaardigheden beschouwd: een tuin, een natuurpark, een natuurreservaat, een dierentuin en een dierenpark. Deze mogen de deuren openen voor het publiek indien volgende voorwaarden gerespecteerd worden:

  • De bezoeken zijn individueel of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen;
  • De regels van social distancing, in bijzonder het behoud van minimum 1.5 meter afstand tussen elke persoon worden gerespecteerd.
  • Er wordt een online of telefonisch ticketsysteem ingevoerd om de toestroom van de bezoekers te reguleren. De betaling ter plaatse is mogelijk;
  • Één bezoeker per 10 m² van de voor het publiek toegankelijke oppervlakte;
  • Er wordt een maximum aantal bezoekers per tijdspanne bepaald;
  • Er worden éénrichtingsaanduidingen en begeleiding van het publiek voorzien;
  • Het personeel is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving de regels van social distancing;
  • Eventuele winkels zijn verplicht de regels bedoeld voor handelszaken na te leven;
  • Eventuele cafetaria’s, restaurants, attracties en speeltuinen zijn gesloten. Met uitzondering van speeltuinen onder toezicht van de uitbater, die elke volkstoeloop moet voorkomen.

  Daguitstappen blijven verboden. Na het bezoek dient u onmiddellijk naar huis terug te keren.

 • Mag een kinderboerderij geopend zijn?
  Ja, mits dezelfde regels als voor de natuurbezienswaardigheden gevolgd worden.
 • Mogen indoor dierenparken (aquarium, dolfinarium, reptielenhuis) openen?
  Ja, mits dezelfde regels als voor de natuurbezienswaardigheden gevolgd worden. Shows met publiek zijn niet toegestaan.
 • Wat is een culturele bezienswaardigheid en onder welke voorwaarden mag het openen?

  Worden als culturele bezienswaardigheden beschouwd: musea, historische huizen en monumenten, citadellen en kastelen. Deze mogen heropenen indien volgende voorwaarden gerespecteerd worden:

  • Individuele bezoeken of bezoeken van personen die onder hetzelfde dak wonen;
  • Er wordt een online of telefonisch ticketsysteem ingevoerd, om de toestroom van de bezoekers te reguleren. De betaling ter plaatse is mogelijk;
  • Per 15 m² wordt één bezoeker toegelaten;
  • Maximum aantal bezoekers per tijdspanne;
  • Er worden éénrichtingsaanduidingen en begeleiding van het publiek voorzien;
  • Het personeel is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving de regels van social distancing;
  • Eventuele winkels zijn verplicht de regels van toepassing in handelszaken na te leven;
  • Eventuele cafetaria’s, restaurants, attracties en speeltuinen zijn gesloten. Met uitzondering van speeltuinen onder toezicht van de uitbater, die elke volkstoeloop moet voorkomen.
  • Het didactisch materiaal moet na elk gebruik gedesinfecteerd worden;

  Daguitstappen blijven verboden. Na het bezoek dient u onmiddellijk naar huis terug te keren.

  De culturele centra blijven gesloten voor het publiek. Voor een overzicht van de geopende culturele instellingen kan u terecht op:

 • Welke instellingen vallen onder de definitie van museum?

  Een museum is ofwel:

  • Een structuur erkend als museum of kunsthal door ofwel de federale overheid of de deelstaten;
  • Een permanente instelling ten dienste van de maatschappij en ontwikkeling, open voor het publiek, die het materieel en immaterieel erfgoed van de mensheid en haar omgeving verwerft, bewaart, bestudeert, overdraagt of tentoonstelt voor doeleinden van studie, onderwijs en ontspanning door middel van tentoonstellingen, activiteiten voor het publiek en wetenschapscommunicatie en steeds gerealiseerd door professionals.
 • Zijn groepbezoeken toegestaan?
  Nee, groepsbezoeken zijn niet toegestaan. Enkel personen die onder hetzelfde dak wonen, mogen samen een natuur- of culturele bezienswaardigheid bezoeken.
 • Zijn gegidste bezoeken toegestaan?
  Ja deze zijn toegestaan binnen natuur- en culturele bezienswaardigheden, maar enkel voor personen die onder hetzelfde dak wonen en volgens de gepaste social distancing maatregelen van de bezienswaardigheid. Alle andere gegidste bezoeken (bv. met stadsgidsen) zijn niet toegestaan.
 • Mogen in infrastructuren van culturele en natuurbezienswaardigheden recreatieve activiteiten en animaties georganiseerd worden?
  Nee, om samenscholingen te vermijden deze blijven verboden.
 • Mag recreatief vervoer binnen een culturele en natuurbezienswaardigheid georganiseerd worden?
  Ja, maar mits de social distancing maatregelen worden gegarandeerd.
 • Mogen restaurants binnen de culturele en natuurbezienswaardigheden openen?
  Nee, enkel take-away is toegelaten.
 • Mogen drank- en snackautomaten toegankelijk zijn in culturele en natuurbezienswaardigheden?
  Ja.
 • Mogen avonturenparken openen?
  Nee, deze moeten gesloten blijven.
 • Mogen grotten openen?
  Nee, deze moeten gesloten blijven.
 • Zijn groepsactiviteiten van jeugdbewegingen toegestaan?
  Nee.
 • Hoe zit het met de prostitutie en prostitutiebuurten?
  Omwille van de onmogelijkheid om de social distance maatregelen te kunnen respecteren, zijn deze activiteiten niet toegestaan.
 • Mag ik milieu- en gezondheidscrisissen op mijn terrein beheren?
  Om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het beheer van milieu- en gezondheidscrises, kan elke eigenaar zich op zijn terrein verplaatsen om te voldoen aan de verplichtingen die op hem rusten op het gebied van de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, in het bijzonder zoals vastgelegd in de Ordonnantie van 19/11/1987.
 • Mogen plaatsen van erediensten openblijven voor het publiek ondanks het feit dat diensten verboden zijn?
  Ja, de gebouwen en religieuze huizen blijven open, met respect voor de sociale afstand. De beheerders van die gebouwen worden geacht hiervoor de nodige regels uit te vaardigen en toe te zien op de naleving ervan.
 • Mogen levensbeschouwelijke diensten doorgaan?

  Nee, behalve:

  • Voor begrafenisceremonies, alleen in aanwezigheid van maximaal 30 personen, met behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam. Het is niet toegelaten om na de ceremonie een koffietafel te organiseren.

  • Voor huwelijken, in het bijzijn van maximaal 30 personen. Het is niet toegelaten om na de ceremonie een feest of receptie te organiseren;

  • Religieuze plechtigheden die opgenomen worden met de bedoeling ze via alle beschikbare kanalen te verspreiden:

   • die met maximaal 10 personen plaatsvinden, met inbegrip van de personen die voor de opname verantwoordelijk zijn;
   • mits inachtname van de social distance maatregelen;
   • voor zover de plaats van eredienst tijdens de opname voor het publiek gesloten blijft.
 • Worden burgerlijke huwelijken nog steeds voltrokken?
  Ja, maar enkel in aanwezigheid van maximaal 30 personen met respect voor de sociale afstand. Het is niet toegelaten om na de ceremonie een feest of receptie te organiseren.
 • Wat met begrafenissen en crematies?
  Begrafenissen en crematies in aanwezigheid van maximum 30 personen zijn toegelaten, als de fysieke afstand van 1,5 meter tussen personen wordt gerespecteerd en zonder blootstelling van het lichaam. Het is niet toegelaten om na de ceremonie een koffietafel te organiseren.
 • Mogen begraafplaatsen openblijven?
  Ja, met respect voor de fysieke afstand van 1,5 meter.
 • Mogen asverstrooiingen op zee plaatsvinden?

  De begrafenissen op zee, enkel toegelaten onder de vorm van verstrooiing van de as van de overledene vanuit een urne, uitgevoerd vanuit een schip onder Belgische vlag met vertrek en aankomst vanuit een Belgische kusthaven zijn toegelaten onder volgende voorwaarden.

  Mogen aan boord aanwezig zijn: de bemanning van het schip volgens de minimum bemanningsvereisten en naasten tot een maximum van 30 personen op voorwaarde dat de 1,5m afstandsregel gerespecteerd wordt, inclusief tijdens het inschepen en ontschepen. De rederij neemt maatregelen om na een zeereis de plaatsen die de familieleden hebben gebruikt te ontsmetten. De rechtstreekse verplaatsing van de woonplaats van elk deelnemend familielid naar en van het schip worden beschouwd als toegelaten verplaatsingen.

 • Wat is de te volgen procedure voor de lijkbehandeling van een aan Covid-19 overleden persoon?
  De FOD Volksgezondheid heeft een procedure uitgewerkt voor de omgang met het lichaam van een aan COVID-19 overleden persoon. Met respect voor de wensen van de familie, is het aanraken van de door COVID-19 overleden perso(o)n(en) toegestaan, het is echter cruciaal nadien de hygiënemaatregelen na te leven.
 • Wat met bijzondere gelegenheden in het kader van de erediensten of religieuze hoogdagen?

  De algemene regels gelden eveneens voor bijzondere gelegenheden of religieuze hoogdagen : er kunnen geen religieuze bijeenkomsten plaatsvinden in gebedshuizen.

  Familiale bijeenkomsten zijn beperkt tot de personen die in dezelfde woning wonen en vinden in die woning plaats, eventueel in aanwezigheid van maximum 4 andere personen die deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel. De specifieke voedingswinkels die mogelijks extra bevraagd worden in dit kader, kunnen openblijven volgens de geldende regels voor voedingswinkels. Zij zien er op toe dat de regels worden toegepast, in het bijzonder wanneer een groter aantal cliënten wordt verwacht.

  De burgemeester zorgt voor de communicatie van deze maatregelen aan de betrokkenen. De politie en de burgemeester zien toe op de naleving.

 • Mogen dierenartsen hun activiteiten verderzetten?
 • Zijn dierenkapsalons open?
  Ja, als de social distance maatregelen gerespecteerd worden.
 • Mogen diereneigenaars hun dieren in de wei of op stal blijven bezoeken?

  Ja, de essentiële zorg van het dier is belangrijk en moet gegarandeerd blijven. Je moet hierbij de fysieke afstand respecteren.

  http://www.favv-afsca.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp

 • Mogen wedstrijden met dieren, zoals met duiven, nog doorgaan?
  Nee, dit is een recreatieve activiteit.
 • Is duivensport toegestaan?
  Ja, in het kader van het welzijn van de dieren, niet in wedstrijdverband en trainingen zijn enkel toegestaan binnen België, mits social distancing tussen de eigenaars.
 • Mag ik nog paardrijden op mijn eigen paard?

  Paardrijden op de eigen weide/piste is toegestaan. Paardrijden (in het zadel, aangespannen of aangelijnd) is ook toegestaan onder volgende strikte voorwaarden:

  • Als fysieke activiteit in openlucht zonder fysiek contact, eventueel samen met mensen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen (ruiters);
  • Als training of les met een trainer of een meerderjarige toezichter in een manege (in een buitenpiste of een piste die openstaat aan de buitenlucht), met maximum 20 personen (ruiters).
  • Ritten te paard met het oog op het welzijn van het dier, met een maximum van drie ruiters.

  Men mag de wagen nemen om zich te verplaatsen tussen de woonplaats en de manege of de plaats van de rit, en desgevallend ook om het paard te vervoeren. Minderjarige kinderen of hulpbehoevenden mogen door hun ouders of een begeleider naar en tijdens de activiteit begeleid worden. Indien deze begeleider ook deelneemt aan de activiteit zelf, dan tellen zij mee voor het toegelaten aantal ruiters.

  In alle gevallen en tijdens de hele duur van de activiteit of aanwezigheid ter plaatse moeten de hygiëne- en social distancing maatregelen strikt worden nageleefd en moet er dus steeds een afstand van 1,5 meter nageleefd worden.

 • Mogen hondenscholen de lessen hervatten ?
  Ja, in het kader van het welzijn van de dieren, in openlucht, mits social distancing tussen de eigenaars van de honden.
 • Is de verkoop of verhuur van vastgoed zonder immomakelaar toegestaan?
  Ja, dit is toegestaan volgens dezelfde preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de immosector.

Transport & internationaal

 • rijopleiding rijexamen rijbewijs autokeuring technische keuring keuringsbewijs bandenwissel garage openbaar vervoer trein tram bus metro premetro vliegtuig station luchthaven haven fiets taxi deelauto carpool cruise pleziervaart boot zeilboot verplaatsing goederentransport grens grenzen buitenland
 • Mag ik buitenkomen en zijn er uitzonderingen op verplaatsingen?

  De burgers moeten thuisblijven om contact met andere personen dan hun gezinsleden maximaal te vermijden. Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegelaten. Worden onder meer beschouwd als noodzakelijk, verplaatsingen zoals :

  1. Professionele verplaatsingen (met inbegrip van woon- werkverkeer en de verplaatsingen van vrijwilligers in het kader van hun activiteiten voor cruciale sectoren en essentiële diensten);
  2. Noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, boodschappen, verplaatsingen naar de post, bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevenden, daklozen, verplaatsingen van ouders naar de opvang van hun kinderen, alle verplaatsingen in het kader van een wettelijke verplichting, opladen van budgetmeter, rijlessen etc.);
  3. Wandelingen en fysieke activiteiten (met inbegrip van een motorrit) in open lucht die geen fysieke contacten impliceren op voorwaarde dat ze:
   • alleen;
   • in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven;
   • en/of in het gezelschap van maximum twee steeds dezelfde andere personen met respect van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon; uitgeoefend worden.

  Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht.

  Om samenscholingen te vermijden blijft het niet toegestaan om in parken te gaan zitten. Ten aanzien van zwangere vrouwen en ouderen moet er tolerantie aan de dag gelegd worden. De maatregel mag ook niet strikt toegepast worden op mensen met een beperkte mobiliteit of een mentale handicap.

  Omwille van dezelfde reden blijven ook picknicken en zonnebaden niet toegestaan in parken.

  Het gebruik van een gemotoriseerd voertuig voor het uitoefenen van een fysieke activiteit of een wandeling is enkel toegelaten om zich naar de plaats (bv. een bos op redelijke afstand) of de noodzakelijke sportinfrastructuur van de sport of wandeling in kwestie te begeven. Bovendien wordt er aan herinnerd dat toeristische activiteiten of uitstappen niet toegelaten zijn.

  1. Bezoek aan één enkel ander huishouden binnen de beperkingen die zijn toegestaan onder het gedeelte “sociale contacten” van dit hoofdstuk.
  2. Bezoek aan natuur en/of culturele bezienswaardigheden.
  3. De verplaatsing naar een regelmatige training in buitenlucht in georganiseerd verband;
  4. De verplaatsing van en naar je tweede verblijf;
  5. De verplaatsing van en naar een speeltuin in openlucht;
  6. Alle andere verplaatsingen waar expliciet sprake van is in deze FAQ.
 • Wat als ik niet onder hetzelfde dak woon met mijn partner of kinderen in het kader van co-ouderschap?
  Je partner bezoeken of kinderen in functie van het co-ouderschap bezoeken is een toegestane verplaatsing.
 • Wat met studenten die op kot verblijven?
  Het is aanbevolen dat de studenten een vaste verblijfplaats kiezen om te verblijven tijdens de quarantaine. Buitenlandse studenten die hun lessen moeten hervatten mogen zich naar hun kot begeven.
 • Is toerisme toegelaten?

  Toerisme is verboden op het hele Belgische grondgebied.

  Meer informatie:

 • Mag ik naar mijn tweede verblijf bijvoorbeeld in de Ardennen of de kust?

  Ja dit is toegestaan in België voor eigenaars en voor huurders die een huurcontract van minimum één jaar hebben. Onder een tweede verblijf wordt verstaan:

  • Een huis of een appartement;
  • Een immobiele residentie met een vaste standplaats (bv. een (sta)caravan, bungalow).

  Het is dus niet toegelaten om zich te verplaatsen met een mobiele woning, zoals een caravan, maar er mag wel gebruik van worden gemaakt als deze reeds is geïnstalleerd op een vaste standplaats. In campings waar zich tweede verblijven bevinden zijn de volgende maatregelen van toepassing:

  • De bars, de gemeenschappelijke delen van de restaurants en de recreatieve ruimtes zijn gesloten. Het terrasmeubilair moet naar binnen gebracht worden en mag niet gebruikt worden.
  • Een speciale aandacht moet uitgaan naar de hygiëne van het sanitair (regelmatig reinigen van douches, toiletten en het ter beschikking stellen van handhygiëneproducten,…).
 • Wie mag zich begeven naar een tweede verblijf?
  De eigenaar(s) of lange termijnhuurder(s) (minimum 1 jaar) en de personen die onder hetzelfde dak wonen. Zij mogen tot 4 personen uit hun sociale bubbel ontvangen. Het gaat hier om dezelfde personen die je thuis mag ontvangen en dit onder dezelfde voorwaarden als beschreven in het onderdeel “Algemene maatregelen”
 • Mag een strandcabine gebruikt worden?
  Het gebruik van de strandcabines is toegelaten volgens de modaliteiten zoals vastgesteld door de burgemeester. Het verhuur op korte termijn is te vermijden omwille van sanitaire redenen. Er moet aan herinnerd worden dat zowel bij het gebruik van de strandcabines als op het strand de social distance regels moeten gerespecteerd worden.
 • Kan ik rijlessen volgen en mijn rijbewijs halen?

  De theoretische en praktische rijlessen en -examens worden hervat. Het oefenen op de openbare weg wordt beschouwd als een toegestane verplaatsing. Voor meer informatie kan u terecht bij:

 • In Vlaanderen, Wallonië en Brussel waren de controlecentra voor autokeuringen gesloten. Ben ik nog steeds geldig verzekerd als mijn keuringsbewijs na 13 maart 2020 vervalt?

  De regio’s hebben zich er politiek toe verbonden elk “keuringsbewijs” dat na 13 maart 2020 verloopt, te verlengen. Daarom hebben motorvoertuigen waarvan het keuringscertificaat na 13 maart 2020 is verlopen, een geldig certificaat. De verzekeraar kan deze reden niet inroepen in het kader van een verhaalsrecht tegen de verzekeringnemer.

 • Is het nog mogelijk om deelauto’s en deelsteps te gebruiken?
  Ja, deze worden beschouwd als transportmiddel en zijn bijgevolg niet verboden.
 • Mag ik samen met mijn collega in een bestelwagen zitten?

  Ja, enkel als je de fysieke afstand (1,5 meter) respecteert. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.

  Een transparant scherm zorgt voor voldoende bescherming en de installatie ervan kan toegelaten worden in vervoersmiddelen, mits daarbij aan bepaalde vereisten omtrent verkeersveiligheid voldaan wordt.

  Voor het Vlaams Gewest: https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/coronamaatregelen-voor-technische-keuring/tijdelijke-demonteerbare-afscherming-in-voertuigen.

 • Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit?

  Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus voortgaan maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatie chauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap worden behouden, mits inachtneming van de hygiëne- en social distancing maatregelen.

  Vrijwillig transport van mindervaliden en hulpbehoevenden mag doorgaan, er moet in de mate van het mogelijke een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus van het type voertuig.

 • Blijft het openbaar vervoer rijden?

  Het openbaar vervoer blijft behouden. Het is aanbevolen om het gebruik van openbaar vervoer te vermijden indien men over een alternatief beschikt.

  De gebruikers van het openbaar vervoer die 12 jaar of ouder zijn, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd.

  Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus).

  Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites:

 • Mogen taxi’s en andere on-demand transportdiensten nog klanten vervoeren?

  De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon zijn. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Een gezin dat onder hetzelfde dak woont mag samen in één taxi. Het is aangeraden om het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

  Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.

 • Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?

  Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen in het kader van de toegestane verplaatsingen en mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.

  De bezettingsgraad van de bussen en autocars mag maximaal 50% bedragen en de passagiers moeten evenredig verspreid zitten over het volledige voertuig. De passagiers boven de 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen.

 • Hoeveel personen mogen in een privéwagen zitten?

  Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon moet worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een gezin telt die maatregel niet. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen. In het algemeen moeten verplaatsingen zoveel mogelijk vermeden worden.

  Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.

 • Mogen de bedrijven met een luchtvaartactiviteit vliegen?
  In het kader van het hervatten van de economische activiteiten zijn alle commerciële vluchten ongeacht het type vliegtuig zoals gedefinieerd op de website https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/covid_19_coronavirus toegestaan ongeacht of het gaat om VFR of IFR (dit betreft commerciële activiteiten business to business en business to customer).
 • Welke kleine luchtvaartactiviteiten zijn toegestaan?
  De lokale VFR vluchten (met dezelfde start- en landingsplaats en zonder tussenlanding) die als solovlucht of met een persoon die onder hetzelfde dak woont aan boord uitgevoerd worden en dit voor elk type vliegtuig als voor vluchten met modelvliegtuigen en UAV’s.
 • Mogen de opleidingen voor piloten hervatten?
  Alle activiteiten met betrekking tot opleidingen, examens en verificatieprocedures voor bekwaamheidsbewijzen voor elk type luchtvaartuigen (praktische en theoretische lessen) zijn toegestaan. Dezelfde strikte regels als voor autorijscholen moeten gerespecteerd worden.
 • Worden specifieke maatregelen genomen voor boten en cruiseschepen?
  Cruiseschepen en -boten mogen hun passagiers niet ontschepen, maar kunnen wel bevoorraad worden. Nieuwe cruises georganiseerd door boten of schepen die varen onder de Belgische vlag, zijn verboden. Voor meer informatie over de scheepvaart, kan u terecht bij de FOD Mobiliteit: https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/covid_19_coronavirus
 • Wat zijn de algemene principes in het kader van buitenlandse reizen?

  Artikel 7 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, met wijziging van 3 april 2020, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken bepaalt dat niet-essentiële reizen vanuit en naar België verboden zijn. Deze maatregel vervalt ten vroegste op 8 juni 2020 maar kan verlengd worden. Voor een overzicht van het ministerieel besluit en de verschillende wijzigingen: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirus-de-antwoorden-op-al-je-vragen

  • Niettemin, elke persoon met de Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België kunnen steeds naar België terugkeren.
  • Grensoverschrijdingen in beide richtingen blijven in elk geval mogelijk op vertoon van een aannemelijk bewijs. In het kader van transport van goederen en verplaatsingen met professioneel karakter (inclusief seizoensarbeiders, verplaatsingen in kader van onderwijs, behalve schooluitstappen). Er bestaan nog andere mogelijkheden voor verplaatsingen, die worden gepreciseerd in de vragen ‘Welke andere essentiële verplaatsingen naar België zijn nog steeds toegelaten?’ en ‘Mag ik vanuit België naar het buitenland?’. Het is toegestaan om zich te verplaatsen naar een buurland om een bezoek te brengen aan een familielid die daar woont. Voor diezelfde reden mogen inwoners van een buurland zich naar België begeven. De voorwaarden om zo’n reis uit te voeren staan beschreven in de vraag “Mag ik mijn familie gaan bezoeken die aan de andere kant van de grens woont?”. Het is daarnaast ook toegestaan om te winkelen in een buurland, mits respect voor de maatregelen van toepassing in dat land. Het is aanbevolen om, zoals voor alle grensoverschrijdingen, het reisadvies van Buitenlandse Zaken en de website van de ambassade van het bestemmingsland te raadplegen. Deze maatregelen evolueren permanent en kunnen hier dus niet beschreven worden.
  • De reisbeperkingen en grenscontroles zullen verder gradueel worden opgeheven wanneer de gunstige epidemiologische situaties voldoende overeenkomen.
  • Reizen naar het buitenland met toeristische doeleinden blijven verboden.
  • Wat de externe grenzen van de EU betreft heeft de Commissie de lidstaten aanbevelingen gedaan om op een selectieve manier de toegang van personen tot de EU te beperken. In België zijn de tijdelijke beperkingen van niet-essentiële verplaatsingen buiten de EU van kracht tot 15 juni 2020. Deze beperkingen kunnen verlengd worden.
  • Een persoon die onderdaan of inwoner is van een derde land kan altijd het Belgische grondgebied verlaten om terug te keren naar het land waarvan hij/zij onderdaan of inwoner is. Desalniettemin, staan bepaalde landen hun inwoners niet toe om naar hun land terug te keren. Het is dus aangeraden om contact te nemen met de ambassade van de bestemming.

  Indien u van plan bent om een essentiële reis naar het buitenland te maken, is het sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen dat continu up to date gehouden wordt: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

 • Mag ik nog naar België reizen vanuit het buitenland?

  Het algemeen geldende principe is dat elke persoon met de Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België naar België kunnen terugkeren, als ze twee voorwaarden respecteren. De twee voorwaarden zijn dat:

  • De persoon zich gedurende 14 dagen in thuisisolatie plaatst; en
  • De persoon een verbod heeft op buitenshuis werken tijdens die 14 dagen (zelfs indien hij/zij tewerkgesteld is in een essentiële sector), maar dat telewerken daarbij wel nog is toegestaan.

  Deze twee voorwaarden zijn altijd van toepassing op de terugkeerder en slaan op alle mogelijke gebruikte transportmodi (lucht, land en zee) bij zijn/haar terugkeer.

  In het geval van een terugkeer via een binnen- of buitenlandse luchthaven zijn deze twee voorwaarden ook van toepassing op de persoon die de terugkeerder(s) gaat ophalen, maar niet op de rest van het gezin die onder hetzelfde dak wonen. De ophalende persoon is bij voorkeur een gezinslid, maar indien de gezinsleden tewerkgesteld zijn in een essentiële sector wordt afgeraden dat zij de terugkerende persoon gaan ophalen.

  Deze twee voorwaarden zijn niet van toepassing op grensarbeiders, seizoensarbeiders, chauffeurs bij professionele vervoersmaatschappijen en op personen die een essentiële verplaatsing uitvoeren in het buitenland met uitzondering van personen die terugkerende personen zijn gaan ophalen aan een buitenlandse luchthaven.

  In regel maakt de terugkerende persoon, ongeacht of hij/zij toekomt op het grondgebied van België of een ander land, gebruik van het openbaar vervoer (of taxi) naar zijn/haar plaats van bestemming; Indien het openbaar vervoer/taxi geen optie is, kan de terugkerende persoon opgehaald worden door een andere persoon (bij voorkeur lid uit hetzelfde gezin, maar niet tewerkgesteld in een essentiële sector); Bij voorkeur nemen maximaal twee personen plaats in het voertuig. Van deze regel kan afgeweken worden als meerdere personen van eenzelfde gezin opgehaald moeten worden. Bij de verplaatsing moeten de fysieke afstand van 1,5 meter gerespecteerd worden.

  Op het Belgisch grondgebied zijn de gebruikers van het openbaar vervoer die 12 jaar of ouder zijn, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd.

  Opmerking : De persoon die iemand gaat ophalen, dient in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort. indien de ophaling in het buitenland gebeurt, een aannemelijk bewijs om de grens te overschrijden dat de essentiële verplaatsing rechtvaardigt.

 • Wat met Belgische onderdanen die met hun pleziervaartuig terugkomen naar een Belgische zee- of binnenhaven?

  Zij mogen de Belgische wateren bevaren met hun vaartuig enkel en alleen om zich naar de bestemmingshaven van hun keuze te begeven langs de kortste weg.

  Zij moeten zich melden aan de havenkapiteinsdienst van hun bestemmingshaven (voor binnenhavens: de havenuitbater) via de gebruikelijke radiofrequenties voor het geografisch gebied van hun bestemming. Bij die melding moet vermeld worden of zij ziek zijn, symptomen vertonen of er zieken of personen met symptomen van welke aard ook aan boord zijn. https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/covid_19_coronavirus

 • Welke regels zijn er van toepassing indien ik als buitenlander zonder hoofdverblijfplaats in België het Belgische grondgebied louter wil doorkruisen op weg naar mijn bestemming?
  Het algemeen geldende principe is dat buitenlandse personen het Belgisch grondgebied vlot moeten kunnen betreden en verlaten om te transiteren naar hun bestemming. Individuen in transit op Belgisch grondgebied moeten de fysieke afstand van 1,5 meter respecteren in het gekozen transportmiddel. Als het transport gebeurt via de weg stoppen de bussen en voertuigen in regel niet op het Belgisch grondgebied. Als gebruik gemaakt wordt van een treinverplaatsing geldt dat een minimaal aantal aansluitingen en de kortste reisroute moeten nagestreefd worden. De personen in transit doorheen het Belgisch grondgebied moeten in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een aannemelijk bewijsstuk.
 • Wat moet ik doen als ik toekom in België via lucht, trein, weg of zee, in doorreis naar het buitenland?

  Het algemeen geldende principe is dat buitenlandse personen in transit op Belgisch grondgebied zo snel mogelijk het Belgisch grondgebied moeten kunnen verlaten.

  In regel maken de personen in transit op Belgisch grondgebied gebruik van het openbaar vervoer (inclusief taxi) om zich naar hun bestemming te begeven. Een auto huren is ook een mogelijkheid. Als het openbaar vervoer / taxi / huurwagen geen optie is dan kunnen personen in transit op Belgisch grondgebied opgehaald worden door een andere persoon of instantie (eventueel vanuit buitenland) om onmiddellijk na ophaling het Belgisch grondgebied te verlaten.

  Tijdens het transport op Belgisch grondgebied moet de fysieke afstand van 1,5 meter gerespecteerd worden. Als het transport wordt ingelegd door de werkgever moet de fysieke afstand gerespecteerd worden. Tijdens het traject langs de weg wordt in regel niet haltgehouden op Belgisch grondgebied.

  Als gebruik gemaakt wordt van een treinverplaatsing geldt dat een minimaal aantal aansluitingen en de kortste reisroute moeten nagestreefd worden.

  De personen in transit op het Belgisch grondgebied dienen in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort.

  De ophalende persoon in transit op het Belgisch grondgebied dient in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een aannemelijk bewijsstuk dat de noodzakelijkheid van de reis bevestigt.

 • Is grensarbeid nog toegestaan?

  Het algemeen geldende principe is dat grensarbeiders bij de uitvoering van hun professionele activiteiten, zowel in essentiële als niet-essentiële sectoren, vlot het Belgisch grondgebied moeten kunnen betreden en terug verlaten om zich naar hun bestemming te begeven. Grensarbeiders kunnen gebruik maken van de eigen keuzen van transportmiddelen. Tijdens deze verplaatsing is het toegelaten om boodschappen te doen. Tijdens het transport op Belgisch grondgebied dienen maximaal de maatregelen van social distancing in acht genomen te worden. De grensarbeiders dienen in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een attest van de werkgever wordt verplicht sterk aanbevolen; Voor de professionele verplaatsingen van werknemers in de vitale beroepen/cruciale sectoren kan op bilateraal vlak tussen België en Nederland gebruik gemaakt worden van een papieren vignet.

  Meer info: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-bepalingen-voor

 • Zijn grensoverschrijdingen voor medische redenen toegelaten?

  Volgens het algemeen geldende principe dient u een arts in eigen land te raadplegen. Als de arts in het bezit van uw medisch dossier zich in een buurland bevindt, dient deze arts u een ondertekend bewijs aan te leveren (per post of digitaal) waarbij blijkt dat het noodzakelijk is om zich naar zijn/haar praktijk te begeven. Aan de grens zal u uw identiteitskaart en dit bewijs moeten voorleggen.

  Urgente medische hulpverlening blijft verzekerd en grensoverschrijdingen door hulpdiensten zijn hiervoor toegestaan op basis van de bestaande akkoorden.

 • Kunnen seizoensarbeiders in de land-en tuinbouwsector in België komen werken?
  In het kader van het garanderen van de voedselketen en de voedselbevoorrading is seizoensarbeid in de land-en tuinbouwsector essentieel. Dergelijke seizoensarbeid wordt ook uitgevoerd door buitenlandse werknemers. In deze context is het dan ook van belang dat de verplaatsing van de seizoenswerknemers in en naar ons land wordt gezien als een essentiële verplaatsing. Seizoenswerknemers uit andere landen kunnen worden toegelaten en moeten dezelfde maatregelen volgen als Belgische onderdanen. Om het grondgebied te betreden leggen zij een attest van de werkgever voor. Zij dienen bij aankomst niet gedurende 14 dagen in quarantaine te gaan.
 • Welke andere essentiële verplaatsingen, die niet werkgerelateerd zijn, naar België zijn nog steeds toegelaten?

  Het algemeen geldende principe is dat bijstand en zorgen aan ouderen, minderjarigen, kwetsbare personen en personen met een handicap; co-ouderschap; bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont; zorg voor dieren; het verlijden van aktes; het bijwonen van begrafenissen/crematies enkel in aanwezigheid van maximaal 30 personen; en het bijwonen van burgerlijke / religieuze huwelijken. Men heeft de eigen keuze van transportmiddel.

  Deze personen dienen in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een aannemelijk bewijsstuk voor het rechtvaardigen van de essentiële verplaatsing.

 • Mogen leerlingen, studenten en stagairs uit buurlanden schoolgaand in België in het kader van hun opleiding naar België komen?
  In het kader van het hervatten van de schoolactiviteiten kunnen leerlingen, studenten en stagairs uit buurlanden naar België komen.
 • Wat met mensen die vastzitten in het buitenland?
  Je vindt de nodige informatie op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl
 • Mag ik vanuit België naar het buitenland?

  Het algemeen geldende principe is dat elke niet-essentiële reis naar het buitenland verboden is tot 8 juni 2020.

  Reisadviezen zijn de bevoegdheid van Buitenlandse Zaken. Op dit moment worden alle niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden tot 8 juni 2020 . Raadpleeg de website:

  https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

  https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn. 

  In de andere landen dient de respectievelijke nationale regelgeving en bijkomende maatregelen gerespecteerd te worden. Het wordt sterk aanbevolen deze regelgeving te raadplegen op de respectievelijke websites van de desbetreffende buitenlandse overheden. Conform de regelgeving geldend in het land van bestemming dient voor vertrek de nodige documentatie in orde gebracht te worden. U dient in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een aannemelijk bewijs voor de uitvoering van de essentiële verplaatsing.

  Als essentiële redenen om naar het buitenland te reizen worden momenteel de volgende verplaatsingen hernomen:

  • Verplaatsingen naar het buitenland in het kader van professionele activiteiten, met inbegrip van woon-werkverkeer
  • Verplaatsingen om medische zorgen verder te zetten;
  • Verplaatsingen om bijstand of zorgen te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;
  • Verplaatsingen om zorg te dragen voor dieren;
  • Verplaatsingen in het kader van co-ouderschap;
  • Verplaatsingen om personen met Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België op te halen in het buitenland en naar België terug te brengen;
  • Verplaatsingen om familieleden weg te brengen naar het buitenland om werkzaamheden voor essentiële redenen te kunnen uitvoeren;
  • Verplaatsingen van Belgische onderdanen naar hun hoofdverblijfplaats in het buitenland.
  • Verplaatsingen naar een partner die niet onder hetzelfde dak woont;
  • Verplaatsingen in het kader van het verlijden van aktes (indien noodzakelijk en niet digitaal kan gebeuren);
  • Verplaatsingen in het kader van begrafenissen / crematies
  • Verplaatsingen in het kader van burgerlijke / religieuze huwelijken
  • Verplaatsingen van leerlingen, studenten en stagairs schoolgaand in een buurland in het kader van hun opleiding.
  • Verplaatsingen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig.

  Verplaatsingen naar een tweede verblijfplaats in het buitenland zijn hierbij uitgesloten.

  Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02/501.4000 of https://travellersonline.diplomatie.be/ .

 • Mag ik mijn familie gaan bezoeken die aan de andere kant van de grens woont?

  Ja, het is toegestaan om zich te verplaatsen naar een buurland om een bezoek te brengen aan een familielid die daar woont, mits respect voor de maatregelen van toepassing in dat land. Het is aanbevolen om, zoals voor alle grensoverschrijdingen, het reisadvies van Buitenlandse Zaken en de website van de ambassade van het bestemmingsland te raadplegen. Deze maatregelen evolueren permanent en kunnen hier dus niet beschreven worden.

  Het is ook toegestaan voor inwoners van een buurland om zich naar te België begeven voor dezelfde reden. Deze verplaatsingen zijn mogelijk mits het respecteren van de principes van de sociale bubbels:

   • Een huishouden (dit betekent de personen die onder hetzelfde dak wonen en ongeacht het aantal) mag maximaal vier mensen ontvangen.
   • Het gaat steeds om dezelfde vier personen en zij maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden. Die personen vormen een sociale bubbel.
   • De vier personen worden gekozen als huishouden en niet als individu. Indien bijvoorbeeld het hele huishouden ervoor kiest om de vier grootouders te zien, dan kan men niet hun vrienden uitnodigen.
   • Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn/haar volledige huishouden zich, zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om op de ene dag af te spreken met de ouders en de dag nadien met vier andere mensen.
   • De nodige fysieke afstand (1,5 meter) moet steeds gerespecteerd worden tussen mensen van verschillende huishoudens. Bij voorkeur vindt de ontmoeting buiten plaats (bijvoorbeeld op een terras of in de tuin).
   • Het bezoek kan niet doorgaan als iemand van deze personen ziek is.

  De personen die een bezoek brengen of gebracht hebben aan een familielid in België of een buurland zijn niet onderworpen aan een quarantaine in België.

  Het is nog niet toegestaan om een familielid te bezoeken in andere landen dan onze buurlanden. Het is eveneens niet toegestaan dat inwoners van andere landen dan onze buurlanden familie komen bezoeken in België.

 • Mag ik winkelen aan de andere kant van de grens?

  Het is toegestaan om zich hiervoor te verplaatsen naar een buurland, mits respect voor de maatregelen van toepassing in dat land. Het is aanbevolen om, zoals voor alle grensoverschrijdingen, het reisadvies van Buitenlandse Zaken en de website van de ambassade van het bestemmingsland te raadplegen. Deze maatregelen evolueren permanent en kunnen hier dus niet beschreven worden. Het is eveneens toegestaan voor de inwoners van onze buurlanden om hun aankopen in België te doen.

  De personen die deze verplaatsingen uitvoeren of hebben uitgevoerd, zijn niet onderworpen aan een quarantaine in België.

 • Wat met betrekking tot de ferry's naar buurlanden?
  In tegenstelling tot boten en cruiseschepen, worden de reizen met ferry’s niet beschouwd als recreatieve activiteiten maar als een transportmiddel. De oversteken met ferry’s zijn bijgevolg niet verboden in het kader van essentiële verplaatsingen maar, zoals steeds, blijven de basismaatregelen met betrekking tot hygiëne en sociale afstand van toepassing.
 • Worden specifieke maatregelen genomen voor de Belgische luchthavens?
  Passagiers dienen de social distancing maatregelen in acht te nemen en de luchthavenuitbater dient deze te faciliteren. Eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof, vanaf het betreden van de luchthaven.
 • Blijven de restaurants en de taxfreeshops aan luchthavens open?
  Ja, de restaurants en winkels voorbij de veiligheidscontrole blijven open. Dit om een zo groot mogelijke spreiding van passagiers in de luchthaventerminal en met respect voor de sociale afstand.
 • Mag ik met mijn kinderen de grens over om hen te laten opvangen?
  Als er geen enkele andere mogelijkheid bestaat, is het toegelaten de grens te overschrijden om het kind naar de kinderopvang te brengen. Deze mogelijkheid is niet van toepassing voor een opvang door familieleden en vrienden. Op vertoon van de inschrijving in de kinderopvang is de grensovergang toegestaan.
 • Kan de werknemer een digitale versie van het vignet/werkgeversattest gebruiken om de grens over te gaan?
  Als de werkgever het vignet/werkgeversattest niet persoonlijk kan overmaken aan de werknemer, moet het worden opgestuurd per post. Als de werknemer om dringende redenen wordt opgeroepen, kan het vignet/werkgeversattest digitaal worden opgestuurd door de werkgever vergezeld van een bewijsstuk ondertekend door de werkgever met zijn telefoonnummer en de naam van de opgeroepen persoon.
 • Kan een student de grens over om zijn/haar studentenkamer leeg te maken of te huren?

  Een student kan om deze reden de grens overschrijden onder volgende voorwaarden:

  • één traject (heen en terug)
  • het nemen van de kortste route
  • alleen of met één iemand wonende onder hetzelfde dak en op vertoon van de studentenkaart (en/of attest van de onderwijsinstelling) en het huurcontract/eigendomsakte/bewijs van afspraak met de eigenaar.

  De regels van toepassing in het land van bestemming dienen te allen tijde gerespecteerd te worden. Een overnachting ter plaatse wordt sterk afgeraden. Indien een overnachting toch noodzakelijk is, moeten de personen die de verplaatsing hebben uitgevoerd gedurende 14 dagen zich in thuisisolatie plaatsen na terugkeer.

 • Hoe zit het met het co-ouderschap voor kinderen tussen ouders die aan beide zijden van de grens wonen?
  Co-ouderschap van ouders woonachtig in de grensstreek (de ene in België, de andere in NL bvb.) kan blijven.
 • Ik heb een vlucht/reis geboekt in een land dat getroffen is door het coronavirus. Wat gebeurt er als ik beslis om die te annuleren?
  De FOD Economie heeft op zijn website een advies gepubliceerd voor reizigers: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-reizigers/coronavirus-u-bent-nog-niet
 • Ik ben in het buitenland en mijn terugvlucht werd geannuleerd wegens het coronavirus. Wat kan ik doen?
  De FOD Economie heeft op zijn website een advies gepubliceerd voor reizigers: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-reizigers/coronavirus-u-bent-nog-niet
 • Ik heb een vlucht/reis geboekt die werd geannuleerd wegens het coronavirus. Wat zijn mijn rechten?
  De FOD Economie heeft op zijn website een advies gepubliceerd voor reizigers: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-reizigers/coronavirus-u-bent-nog-niet
 • Ik ben in het buitenland en men verbiedt mij om het grondgebied te verlaten wegens het coronavirus. Wat zijn mijn rechten?
  De FOD Economie heeft op zijn website een advies gepubliceerd voor reizigers: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-reizigers/coronavirus-u-bent-nog-niet

Geen antwoord op je vraag gevonden?

Raadpleeg de beschikbare informatie op de websites van de bevoegde overheden of bel 0800 14 689.

Wat na 8 juni ?

De informatie op deze pagina is van toepassing tot en met 7 juni. Op 3 juni vindt er een nieuwe Nationale Veiligheidsraad plaats. Dan beslist deze raad over de maatregelen voor de komende periode.

Wat is er al beslist ?

 • Alle soorten evenementen zijn verboden tot en met 30 juni.
 • Sportwedstrijden zijn verboden tot en met 31 juli.
 • Massaevenementen (bijvoorbeeld festivals) zijn verboden tot en met 31 augustus.